Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину

0735-03-041-00.gif

Обчислити величину обмінної кислотності ґрунтового розчину (у ммоль на 100 г повітряно-сухого ґрунту) за формулою 1.

де

а – об’єм 0,1 М розчину NaOH, що пішов на титрування, мл;

М – молярна концентрація розчину NaOH;

с – наважка ґрунту, г;

2 – коефіцієнт для переведення проби, що титрується, на весь об’єм сольової витяжки;

100 – коефіцієнт для перерахування на 100 г повітряно-сухого ґрунту.

Продовжити виконання лабораторної роботи