Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Знайдене значення обмінної кислотності сольової витяжки ґрунту помножити на поправочний коефіцієнт 1,75. Це необхідно для того, щоб визначити повну величину обмінної кислотності ґрунту з урахуванням неповноти витиснення іонів обмінного Гідрогену.
Продовжити виконання лабораторної роботи