Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
На основі результатів, отриманих в результаті виконання досліду, потрібно зробити висновок про обмінну кислотність ґрунту.
Продовжити виконання лабораторної роботи