Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Вітаємо! Ви успішно виконали лабораторну роботу «Визначення реакції ґрунтового розчину».

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи відповідно запропонованого зразка.

Звіт лабораторної роботи повинен містити:

1) розрахунок обмінної кислотності ґрунтового розчину за формулою 1;

2) значення знайденої обмінної кислотності ґрунтового розчину (у ммоль на 100 г повітряно-сухого ґрунту);

3) висновок про здобутті на лабораторній роботі практичні навички.

Запишіть звіт окремим файлом та і відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Визначення реакції ґрунтового розчину

Мета роботи: навчитися готувати витяжку ґрунту і визначати реакцію ґрунтового розчину.

Дослід 1. Приготування сольової витяжки ґрунту.

Величину обмінної кислотності ґрунтового розчину визначаємо за формулою (1):

, (1)

де а – об’єм 0,1 М розчину NaOH, що пішов на титрування, мл;

М – молярна концентрація розчину NaOH;

с – наважка ґрунту, г;

2 – коефіцієнт для переведення проби, що титрується на весь об’єм (100 : 50 = 2);

100 – коефіцієнт для перерахування на 100 г ґрунту.

Навести розрахунок.

Для визначення повної величини обмінної кислотності з урахуванням поправочного коефіцієнта на неповноту витиснення обмінного водню знайдене значення обмінної кислотності (в мілімолях) множать на коефіцієнт 1,75 (однократна обробка ґрунту розчином KCl не витісняє всього обмінного водню).

Навести розрахунок.

Отже, обмінна кислотність ґрунту складає – вказати значення.

Висновок. На лабораторній роботі ми навчилися готувати сольову витяжку ґрунту і визначати реакцію ґрунтового розчину (обмінну кислотність).

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.