Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Кисла реакція ґрунтового розчину зумовлена
дисоціацією Карбонатної кислоти у ґрунтовому розчині
поглинутим ґрунтовими колоїдами іонами Гідрогену і Алюмінію
наявністю у ґрунтовому розчині карбонати і бікарбонати Натрію