Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Кисла реакція ґрунтового розчину зумовлена
наявністю у ґрунтовому розчині гумусових кислот і кислих продуктів розкладу органічних решток
дисоціацією Карбонатної кислоти у ґрунтовому розчині
наявністю у ґрунтовому розчині карбонатів Кальцію