Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Яке значення показника рН свідчить про кислу реакцію ґрунтового розчину?
менше 7
більше 7
рівне 7