Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Яке значення показника рН свідчить про лужну реакцію ґрунтового розчину?
більше 7
менше 7
рівне 7