Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
Проективне покриття – це:
горизонтальна проекція надземних органів рослин на поверхню ґрунту
це показник щільності стояння стовбурів на одиниці площі і є однією з таксаційних характеристик деревостану
види рослин, які переважають у фітоценозі, що визначають його особливості