Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
Для визначення проективного покриття рослинної асоціації використовують:
20 бальну шкалу
10 бальну шкалу
5 бальну шкалу