Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
За рівнем вітрового режиму асоціації згрупуються таким чином:
"темні", "середньої освітленості" і "світлі"
"холодні-вологі", "помірні" і "теплі-сухі"
"затишні", "середнього затишку" і "незатишні"