Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
Тема роботи: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат.

Мета роботи: Навчитися визначати кліматоутворювальні властивості зелених насаджень та вміти створювати паркові і лісопаркові фітоценози з високою естетичною цінністю та сприятливими санітарно-гігієнічними характеристиками.

Продовжити виконання лабораторної роботи