Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
Матеріали й устаткування:

1 Анемометр

2 Аспіраційний психрометр

3 Люксметр Testo 540

Продовжити виконання лабораторної роботи