Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
Згідно зі шкалою естетичної цінності рослинних угруповань асоціація належить до:
1 класу
2 класу
3 класу