Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
Визначаємо різницю вологості повітря в насадженні і на відкритій місцевості
Продовжити виконання лабораторної роботи