Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
Під пологом лісу освітленість у порівнянні з відкритою місцевістю:
зменшується
збільшується
не змінюється