Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
Фітоценоз – це:
ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо)
ділянка земної поверхні, що характеризується певними фізико-географічними умовами (характером мікроклімату, рельєфу, геологічної будови, ґрунту та водного режиму), разом з біоценозом (угрупованням рослинних і тваринних організмів)
сукупність видів рослин, що існує на території з більш-менш однотипними кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами, характеризується певним видовим складом, структурою та взаємодією рослин між собою і зовнішнім середовищем