Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фітомеліорація
Лабораторна робота: Вплив видового складу зелених насаджень на фітоклімат
Асоціація рослинна – це:

1. головна функціональна одиниця в екології, єдиний природний комплекс, утворений живими організмами та середовищем існування, у якому живі та неживі компоненти пов`язані між собою обміном речовин, енергією та інформацією

2. основна класифікаційна одиниця рослинних угруповань (фітоценозів), характеризується однорідним флористичним складом, наявністю провідних видів, певним кількісним співвідношенням між окремими видами, а також ярусністю, послідовністю фенологічного розвитку рослин протягом вегетаційного періоду та продуктивністю рослинної маси

3. основна класифікаційна одиниця фітоклімату, характеризується однорідним флористичним складом, наявністю провідних видів, певним кількісним співвідношенням між окремими видами, а також ярусністю, послідовністю фенологічного розвитку рослин протягом вегетаційного періоду та продуктивністю рослинної маси

1
2
3