Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

2000. Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами

1. Практична робота №9. Робота з текстовими фрагментами.

Автор: Терлецька С.М.

 
 • 1
Текст к ситуацииМета уроку:

• Навчити учнів копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного та між різними документами, використовувати команду знайти та замінити;

• розвивати вміння застосовувати здобуті знання на практиці, сприяти розвитку мислення, пам’яті, уваги;

• виховувати культуру роботи за комп’ютером, професійні риси, почуття відповідальності.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Комп’ютери, підключені глобальної мережі, програма PowerPoint, електронні завдання, текстовий процесор Microsoft Word.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Викладення нового матеріалу.

Елементами тексту є символ, слово, речення, абзац, які називатимемо фрагментом тексту. Над фрагментом тексту визначені такі основні дії: копіювання в буфер обміну, забирання (вирізання) в буфер обміну, вилучення (видалення) з тексту, вирівнювання, перетворення символів: збільшення, зменшення, задання стилю написання (товстий, курсив, підкреслений та їхні комбінації) тощо.

Буфер обміну, як Вам вже відомо, призначений для зберігання фрагмента тексту з метою його копіювання чи переміщення як у межах документа, так і в інші документи.

Виокремлений (вибраний, виділений) фрагмент тексту копіюють у буфер обміну одним із трьох способів:

· командою Копіювати з меню Правка;

· натисканням на кнопку Копіювати . (стандартна панель інструментів);

· комбінацією клавіш Ctrl + С.

Вміст буфера обміну можна вставити в текст у місце, де є курсор, одним із трьох способів:

· командою Вставити з меню Правка;

· натисканням на кнопку Вставити стандартної панелі;

· комбінацією клавіш Ctrl + V.

Виділений фрагмент можна забрати з тексту в буфер обміну також одним із трьох способів:

· командою Вирізати з меню Правка;

· натисканням на кнопку Вирізати ;

· комбінацією клавіш Ctrl + Х.

Виокремлений фрагмент вилучають з тексту, не заносячи в буфер обміну, натисканням на клавішу Del (Delete).


Режим пошуку вказаного фрагмента тексту здійснюється командою Правка/Найти.

Ця команда відкриває доступ до вікна діалогу Найти.. В полі Найти цього вікна необхідно ввести слово або фразу яка шукається. В списку Направление потрібно вказати, в якому напрямі слід проводити пошук: вперед (від курсора до кінця тексту), назад (від курсору до початку тексту) чи по всьому тексту. Для ігнорування в процесі пошуку різниці між великими та малими буквами

необхідно відмінити опцію С учетом регистра.

Після встановлення всіх опцій слід натиснути кнопку Найти далее і тоді почнеться пошук. Для продовження пошуку слід знову натиснути кнопку Найти далее.

Ось ми з вами розглянули як шукати потрібні нам фрагменти тексту. А тепер давайте розглянемо, як замінювати текст.

Замінна тексту здійснюється командою Правка/Заменить. Вікно діалогу Заменить подібним до вікна діалогу Найти, але має ряд додаткових елементів. В полі Заменить на вводиться текст заміни.

Заміна може здійснюватись автоматично або за участю користувача. Для ввімкнення автоматичного режиму заміни, слід встановити опцію Заменить все. Якщо ця опція виключена, то для кожної заміни буде запитання дозволу на заміну.

З чого ж починається процес заміни? Процес заміни починається з натискання кнопки Найти далее. В неавтоматичному режимі після знаходження замінюваного тексту процес зупиняється. Якщо натиснути клавішу Найти далее, то замінна для даного фрагменту не відбувається і шукається наступний фрагмент який треба замінити. При натискуванні клавіші Заменить проводиться заміна, і для продовження процесу слід натиснути клавішу Найти далее.


Закріплення вивченого матеріалу.

Дайте відповідь на запитання:

1. Яким чином можна копіювати текст?

2. Яким чином можна вирізати текст?

3. Яким чином можна знайти текст?

4. Яким чином можна замінити текст?


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Для подальшого виконання лабораторної роботи необхідно отримати допуск до практичних дій. Для цього необхідно відповісти на питання контролю теоретичних знань, які вимагаються для виконання лабораторної роботи. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування.

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

1. На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп’ютера. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5, 6, 7, 8
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке розширення мають файли, створені у Word:

1.dos25
2.docx9, 10, 11, 12
3.txt25
4.wor25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗберегти новий документ можна:

1командою Файл/Сохранить9, 10, 11, 12
2вибрати кнопку на панелі інструментів Сохранить9, 10, 11, 12
3командою Файл/Сохранить как… - в діалоговому вікні Сохранить25
4командою Файл/Сохранить все…25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗ допомогою якого пункту меню можна відкрити існуючий файл?

1Правка25
2Файл9, 10, 11, 12
3Сервис25
4Формат25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу2000-01-008-00.jpg
Текст к ситуацииЯку назву має цей елемент вікна текстового редактора?

1рядок стану25
2панель інструментів25
3рядок назви9, 10, 11, 12
4пункт меню25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗ допомогою якого пункту меню можна додати чи вилучити панелі інструментів?

1Вигляд25
2Формат25
3Сервис13, 14, 15, 16
4Файл25
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу2000-01-010-00.jpg
Текст к ситуацииВкажіть назви панелей інструментів текстового редактора?

1стандартна, форматування, таблиці та межі, малювання13, 14, 15, 16
2форматування, таблиці та межі, малювання, стандартна25
3таблиці та межі, малювання, стандартна, форматування25
4стандартна, таблиці та межі, форматування, малювання25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯка клавіша дозволяє “розрізати” рядки?

1Delete25
2Shift25
3←BackSpace25
4Enter13, 14, 15, 16
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкою комбінацією клавіш відмінити останню дію?

1Ctrl+O25
2Ctrl+Shift25
3Ctrl+Z13, 14, 15, 16
4Shift+Ins25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкою комбінацією клавіш відмінити останню дію?

1Ctrl+O25
2Ctrl+Shift25
3Ctrl+Z26
4Shift+Ins25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкою комбінацією клавіш виділити весь текст?

1Ctrl+Shift26
2Ctrl+А25
3Ctrl+Z25
4Shift+Ins25
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ файл, з яким іменем буде записано документ, під час вибору команди Сохранить:

1з тим, що завантажили26
2з тим, що ввели в діалогове вікно25
3з тим, що в рядку заголовка25
4з іменем Документ 125
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу2000-01-016-00.jpg
Текст к ситуацииВкажіть назви панелей інструментів текстового редактора?

1стандартна, форматування, таблиці та межі, малювання26
2стандартна, таблиці та межі, форматування25
3форматування, таблиці та межі, малювання, стандартна25
4таблиці та межі, малювання, стандартна, форматування25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту.

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно переглянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питання тестового контролю.


1Продовжити виконання лабораторної роботи4
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування.

Вітаємо, Ви правильно відповіли на питання тестового контролю знань та умінь теоретичного матеріалу, необхідного для проведення лабораторної роботи.

Бажаємо Вам успішного виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема. Закріплення отриманих знань. Практична робота № 10.

1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу2000-01-028-00.jpg
Текст к ситуацииЗавдання №1 Вася набрав у тексті всі цифри від 1 до 5 , а тоді виконав наступні дії, перевірте його дій у MS Word :

Яке число отримав Вася?


1232329
2539
314239
 
 • 29
Иллюстрация к шагу2000-01-029-00.jpg
Текст к ситуацииЗавдання №2

Визначте, які з рядків надруковані за правилами вводу:


11, 3, 6, 730
22, 4, 7, 839
31, 3, 6, 839
 
 • 30
Иллюстрация к шагу2000-01-030-00.jpg
Текст к ситуацииРозгадайте ребуси:

11) Буфер, 2) Пошук, 3) Фрагмент.31
21) Бампер, 2) Пошук, 3) Фарадей.40
31) Будинок, 2) Поверх 3) Шапмпур.40
 
 • 37
Текст к ситуацииВітаємо, Ви успішно виконали лабораторну роботу.

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи згідно представленого зразка, запишіть його окремим файлом та відправте вчителю у електронну систему щоденник зі своєї персональної сторінки.

Домашнє завдання §28.5-28.7, §29.5-29.6 ст. 319 завдання №4, ст. 328 завдання №1.


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 39
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок та попередні кроки лабораторної роботи!


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 40
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок та попередні кроки лабораторної роботи!


1Продовжити виконання лабораторної роботи30