Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

249. Бiологiя

4. Вивчення властивостей органічних речовин

Автор: Троян Л.В.

 
 • 1
Текст к ситуацииВас вітає програма віртуальної лабораторної роботи з теми: «Вивчення властивостей органічних речовин ». Робота складається з двох частин. Перша частина – це тест, друга – власне лабораторна робота.

Перед виконанням тесту потрібно ознайомитися з теоретичними відомостями з теми «Вивчення властивостей органічних речовин» та рекомендаціями до виконання лабораторної роботи.

Тест містить 5 тестових завдань. Якщо Ви зробите хоча б одну помилку, потрібно буде все починати спочатку. Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіху!


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
2Теоретичні відомості101
3Лабораторна робота102
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Ліпіди — це низькомолекулярні речовини з гідрофоб­ними властивостями. Разом з білками і вуглеводами це основні компоненти всіх видів клітин. У різних органах і тканинах вміст ліпідів неоднаковий. Особливо багато їх у нервовій тканині, серці, печінці, нирках, крові, насінні і плодах деяких рослин.

За хімічною будовою ліпіди досить різноманітні. До їхнього складу входять вищі жирні кислоти, спирти, альдегіди, азотисті основи, амінокислоти, аміноспирти, вуг­леводи, фосфорна кислота та ін. Між цими сполуками можуть утворюватися зв'язки: ефірні, складноефірні, глі­козидні, амідні, фосфоефірні тощо. Класифікація ліпідів дуже важка через складність будови молекул цих речовин ( їхню різноманітність). На сьогодні всі ліпіди прийнято поділяти на нейтральні (жири) і фосфоліпіди.

Нейтральні ліпіди — це похідні вищих жирних кислот і триатомного спирту гліцерину. Як і вуглеводи, жири використовуються як джерело енергії: при розщепленні одного грама жиру виділяється 38,9 кДж енергії. Під­шкірний жир відіграє важливу теплоізоляційну роль для багатьох тварин. У тварин, які впадають у сплячку, жири за­безпечують організм необхідною енергією, оскільки пожив­ні речовини ззовні в цей час не надходять. Жири скла­дають запас поживних речовин і в насінні багатьох рослин.

Фосфоліпіди — найбільша частина ліпідів, які входять до складу мембран. Якщо в середньому на ліпіди при­падає 40 % сухої маси мембран, то з них 80 % — на фосфоліпіди. Звідси ясно, що основні функції мембран (регулювання проникності різних речовин і клітинного вмісту, функціонування іонних насосів, сприйняття, об­роблення і передача всередину клітини інформації з її поверхні, імунна відповідь, синтез білків і багато іншого) здійснюються за участю фосфоліпідів (див. Рис. Мозаїчна модель клітинної мембрани).

Ліпіди не розчинні у воді і добре розчинні в органічних розчинниках (бензин, ефір тощо). Самі ліпіди є розчинником для деяких вітамінів.

Вуглеводи у великій кількості містяться в рослинних клітинах. У деяких плодах, насінні, бульбах кількість їх іноді досягає 90 %. У тваринних клітинах вуглеводів значно менше —до 5 %. Прості вуглеводи називаються моносахаридами, складні — полісахаридами. З моносаха­ридів у організмах зустрічаються пентози (мають 5 атомів вуглецю) і гексози (6 атомів вуглецю). Серед пентоз найбільш важливі рибоза (складова частина РНК) і дезоксирибоза (складова частина ДНК). Серед гексоз — глюкоза і фруктоза. Вони містяться в багатьох плодах і в меду та зумовлюють солодкий смак їх. Глюкоза є і в крові людини (близько 0,12 %). Цей вуглевод — основний енергетичний матеріал обміну речовин для всіх клітин.

Полісахариди утворюються в процесі полімеризації двох або кількох моносахаридів. Серед дисахаридів найбільш поширені сахароза (складається із молекул глюкози і фруктози) і лактоза, або молочний цукор (складається із молекул глюкози і галактози). З полімерів у природі найчастіше зустрічаються крохмаль, целюлоза (клітковина; у рослин) і глікоген (у тварин). Загальна формула їх- (С6Н10О5) n, а мономером цих полісахаридів є глюкоза. Наприклад, кожна молекула клітковини (целюлози) утворена ланцюгом із 150—200 молекул глюкози.

Вуглеводи — своєрідне «паливо» для живої клітини: окиснюючись, вони вивільняють хімічну енергію (1 г — 17,6 кДж), яка витрачається клітиною на всі процеси життєдіяльності. У рослин вуглеводи виконують ї будівельні функції: з них утворюються оболонки клітин.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Пане студенте, для подальшого виконання віртуальної лабораторної роботи необхідно отримати допуск до практичних дій. Для цього необхідно відповісти на питання контролю теоретичних знань, які вимагаються для виконання лабораторної роботи. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення1
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування.

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

1. На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп’ютера. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується.

2. Серед запропонованих відповідей тільки один варіант вірний.


1Почати тестування5, 6, 7, 8
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі властивості характерні ліпідам?

1низькомолекулярні речовини з гідрофобними властивостями9, 10, 11, 12
2високомолекулярні речовини з гідрофобними властивостями26
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо являють собою нейтральні ліпіди?

1похідні вищих жирних кислот і триатомного спирту гліцерину9, 10, 11, 12
2високомолекулярні речовини, які утворюються в процесі полімеризації двох або кількох моносахаридів26
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки кДж енергії виділяється при розщепленні одного грама жиру?

138,9 кДж9, 10, 11, 12
217,5 кДж26
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯких ліпідів найбільше входить до складу мембран?

1фосфоліпіди9, 10, 11, 12
2нейтральні ліпіди26
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки % сухої маси мембран припадає на фосфоліпіди?

180%13, 14, 15, 16
230%26
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі основні функції мембран здійснюються за участю фосфоліпідів?

1функціонування іонних насосів13, 14, 15, 16
2передача спадкової інформації26
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВ яких розчинниках добре розчинні ліпіди?

1добре розчинні в органічних13, 14, 15, 16
2добре розчинні у воді26
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля яких органічних ліпіди є розчинником?

1для деяких вітамінів13, 14, 15, 16
2для деяких білків26
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВ якій кількості містяться вуглеводів в рослинних клітинах (насінні, бульбах)?

1іноді досягає 90 %17, 18, 19, 20
2до 5 %26
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВ якій кількості містяться вуглеводів в тваринних клітинах?

1до 5 %17, 18, 19, 20
2іноді досягає 90 %26
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк називаються прості вуглеводи?

1моносахаридами17, 18, 19, 20
2полісахаридами26
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі вуглеводи відносяться до пентоз?

1рибоза, дезоксирибоза17, 18, 19, 20
2фруктоза, глюкоза26
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі вуглеводи відносяться до гексоз?

1глюкоза і фруктоза21, 22, 23, 24
2рибоза, дезоксирибоза26
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки глюкози міститься в крові людини?

1близько 0,12 %21, 22, 23, 24
2близько 20, 0 %26
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий вуглевод в організмі людини є основним енергетичним матеріалом обміну речовин для всіх клітин?

1глюкоза21, 22, 23, 24
2лактоза26
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк утворюються полісахариди?

1в процесі полімеризації двох або кількох моносахаридів21, 22, 23, 24
2в процесі відщеплення двох або кількох моносахаридів26
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі цукри входять до складу дисахариду сахарози?

1молекули глюкози і фруктози25
2молекул глюкози і галактози26
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі цукри входять до складу дисахариду лактози, або молочного цукру?

1молекул глюкози і галактози25
2молекули глюкози і фруктози26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий з полімерів у природі найчастіше зустрічаються у тварин?

1глікоген25
2крохмаль, целлюлоза26
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки кДж енергії виділяється при розщепленні одного грама вуглеводу?

117,6 кДж25
238,9 кДж26
 
 • 25
Текст к ситуацииВи успішно закінчили тестування!

1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 26
Текст к ситуацииВи не пройшли тестування!

Для підготовки до повторного тестування потрібно ще раз ознайомитися з теоретичними відомостями з теми «Біологія» та рекомендаціями до виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи1
 
 • 27
Иллюстрация к шагу0249-04-027.mp4
Текст к ситуацииТема: Вивчення властивостей органічних речовин.

Мета: навчитися визначати вуглеводи (поліцукри та моноцукри) і жири шляхом якісних реакцій та вивчити основні їх властивості.


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу0249-04-028.mp4
Текст к ситуацииЗавдання 1. Виявити полісахариди крохмалю в реакції з йодом, а також моносахариди глюкози в реакції з оксидом купруму при розщепленні крохмалю

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Иллюстрация к шагу0249-04-029.mp4
Текст к ситуацииВибрати реактиви, які необхідно внести в пронумеровані дві пробірки:

12 мл розчину крохмалю30
22 мл розчину Люголя Люголя44
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0249-04-030.mp4
Текст к ситуацииВибрати реактиви, які необхідно внести у першу пробірку, перемішати скляною паличкою і простежити за появою синьо-фіолетового забарвлення, яке зникає під час нагрівання, але знову з’являється під час охолодження:

11-2 краплини розчину Люголя31
22-3 краплини концентрованої хлористої (Хлоридної) кислоти45
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0249-04-031.mp4
Текст к ситуацииВибрати реактиви, які необхідно внести у другу пробірку:
(прокип’ятити її вміст на водяній бані протягом 15 хвилин)

12-3 краплини концентрованої хлористої (Хлоридної) кислоти32
21-2 краплини розчину Люголя46
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0249-04-032.mp4
Текст к ситуацииДодати 2 мл розчину гідроксиду натрію, 5 краплин розчину сульфату купруму і нагріти вміст до кипіння.

Простежити за утворенням гідроксиду купруму жовтого кольору або гемоксиду купруму червоного кольору під час взаємодії глюкози, яка утворилася при розщепленні крохмалю із сульфатом купруму


1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0249-04-034.mp4
Текст к ситуацииЗавдання 2. Дослідити розчинність соняшникової олії у різних розчинниках.

Пронумерувати чотири пробірки і додати в них по 2 мл соняшникової олії


1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0249-04-036.mp4
Текст к ситуацииУ пробірку №1 додати 5 мл дистильованої води.

1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 37
Иллюстрация к шагу0249-04-037.mp4
Текст к ситуацииВ пробірку №2, №3, №4 - відповідно додати по 5 мл етилового спирту, бензину і ацетону

Вміст усіх пробірок енергійно перемішати.


1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 38

1Продовжити виконання лабораторної роботи
 
 • 39
Иллюстрация к шагу0249-04-039.mp4
Текст к ситуацииЩо спостерігається у пробірці №1:

1утворення нестійкої емульсії, швидкий розподіл суміші на два шари40
2утворення каламутного розчину внаслідок недостатнього розчинення олії47
 
 • 40
Иллюстрация к шагу0249-04-040.mp4
Текст к ситуацииЩо спостерігається у пробірці №2:

1утворення нестійкої емульсії, швидкий розподіл суміші на два шари48
2утворення каламутного розчину внаслідок недостатнього розчинення олії41
 
 • 41
Иллюстрация к шагу0249-04-041.mp4
Текст к ситуацииРозчини у пробірках №3 і №4 майже прозорі

1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 42
Текст к ситуацииВітаємо! Ви успішно виконали лабораторну роботу.

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи згідно представленого зразка, запишіть його окремим файлом та і відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.


1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 43
Текст к ситуацииОформіть протокол та вишліть його викладачу

Лабораторна робота № 4

Тема. Вивчення властивостей органічних речовин

Мета: навчитися визначати вуглеводи (поліцукри та моноцукри) і жири шляхом якісних реакцій та вивчити основні їх властивості.

Виконання роботи

Обладнання та матеріали: штатив з пробірками, градуйовані піпетки, скляні палички, водяна баня, годинник, дистильована вода, концентрована хлориста кислота, розчин Люголя, соняшникова олія, етиловий спирт, бензол, хлороформ, водяні 10%-ні розчини питної соди і гідроксиду натрію, а також 1%-і розчини сульфату купруму і крохмалю.

Завдання 1. Виявити полісахариди крохмалю в реакції з йодом, а також моносахариди глюкозу в реакції з оксидом купруму при розщепленні крохмалю.

1. Пронумерувати дві пробірки і внести в них по 2 мл розчину крохмалю.

2. У першу пробірку додати 1-2 мл краплини розчину Люголя, перемішати скляною паличкою і простежити за появою синьо-фіолетового забарвлення, яке зникає під час нагрівання, але знову з’являється під час охолодження.

3. У другу пробірку додати 2-3 краплини концентрованої хлористої кислоти, прокип’ятити її вміст на водяній бані протягом 15 хвилин, додати 2 мл розчину гідроксиду натрію, 5 краплин розчину сульфату купруму і нагріти вміст до кипіння.

4. Простежити за утворенням гідроксиду купруму жовтого кольору або гем- оксиду купруму червоного кольору під час взаємодії глюкози, яка утворилася при розщепленні крохмалю із сульфатом купруму.

Завдання2. Дослідити розчинність соняшникової олії у різних розчинниках.

1. Пронумерувати чотири пробірки і додати в них по 2 мл соняшникової олії.

2. У пробірку №1 додати 5 мл дистильованої води, в пробірку №2, №3, №4 - відповідно по 5 мл етилового спирту, бензину і ацетону.

3. Вміст усіх пробірок енергійно перемішати:

- в пробірці №1 спостерігається утворення нестійкої емульсії, швидкий розподіл суміші на два шари.

- в пробірці №2 – утворення каламутного розчину внаслідок недостатнього розчинення олії.

- розчини у пробірках №3 і №4 майже прозорі.

Висновок. Проведіть якісну реакцію на виявлення :

1. Полісахаридів крохмалю в реакції з йодом, а також моносахариди глюкозу в реакції з оксидом купруму при розщепленні крохмалю.

2. Розчинність соняшникової олії у різних розчинниках.

Зробіть висновок і надішліть його викладачу.


 
 • 44
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 45
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 46
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 47
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 48
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.
На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 101
Текст к ситуации

Лабораторна робота № 4

Вивчення властивостей органічних речовин

Теоретичні відомості

Ліпіди — це низькомолекулярні речовини з гідрофобними властивостями. Разом з білками і вуглеводами це основні компоненти всіх видів клітин. У різних органах і тканинах вміст ліпідів неоднаковий. Особливо багато їх у нервовій тканині, серці, печінці, нирках, крові, насінні і плодах деяких рослин.

За хімічною будовою ліпіди досить різноманітні. До їхнього складу входять вищі жирні кислоти, спирти, альдегіди, азотисті основи, амінокислоти, аміноспирти, вуг­леводи, фосфорна кислота та ін. Між цими сполуками можуть утворюватися зв`язки: ефірні, складноефірні, глі­козидні, амідні, фосфоефірні тощо. Класифікація ліпідів дуже важка через складність будови молекул цих речовин (їхню різноманітність). На сьогодні всі ліпіди прийнято поділяти на нейтральні (жири) і фосфоліпіди.

Нейтральні ліпіди — це похідні вищих жирних кислот і триатомного спирту гліцерину. Як і вуглеводи, жири використовуються як джерело енергії: при розщепленні одного грама жиру виділяється 38,9 кДж енергії. Під­шкірний жир відіграє важливу теплоізоляційну роль для багатьох тварин. У тварин, які впадають у сплячку, жири за­безпечують організм необхідною енергією, оскільки пожив­ні речовини ззовні в цей час не надходять. Жири скла­дають запас поживних речовин і в насінні багатьох рослин.

Фосфоліпіди — найбільша частина ліпідів, які входять до складу мембран. Якщо в середньому на ліпіди при­падає 40 % сухої маси мембран, то з них 80 % — на фосфоліпіди. Звідси ясно, що основні функції мембран (регулювання проникності різних речовин і клітинного вмісту, функціонування іонних насосів, сприйняття, об­роблення і передача всередину клітини інформації з її поверхні, імунна відповідь, синтез білків і багато іншого) здійснюються за участю фосфоліпідів.

Ліпіди не розчинні у воді і добре розчинні в органічних розчинниках (бензин, ефір тощо). Самі ліпіди є розчинником для деяких вітамінів.

Вуглеводи у великій кількості містяться в рослинних клітинах. У деяких плодах, насінні, бульбах кількість їх іноді досягає 90 %. У тваринних клітинах вуглеводів значно менше —до 5 %. Прості вуглеводи називаються моносахаридами, складні — полісахаридами. З моносаха­ридів у організмах зустрічаються пентози (мають 5 атомів вуглецю) і гексози (6 атомів вуглецю). Серед пентоз найбільш важливі рибоза (складова частина РНК) і дезоксирибоза (складова частина ДНК). Серед гексоз — глюкоза і фруктоза. Вони містяться в багатьох плодах і в меду та зумовлюють солодкий смак їх. Глюкоза є і в крові людини (близько 0,12 %). Цей вуглевод — основний енергетичний матеріал обміну речовин для всіх клітин.

Полісахариди утворюються в процесі полімеризації двох або кількох моносахаридів. Серед дисахаридів найбільш поширені сахароза (складається із молекул глюкози і фруктози) і лактоза, або молочний цукор (складається із молекул глюкози і галактози). З полімерів у природі найчастіше зустрічаються крохмаль, целюлоза (клітковина; у рослин) і глікоген (у тварин). Загальна формула їх- (С6Н10О5) n, а мономером цих полісахаридів є глюкоза. Наприклад, кожна молекула клітковини (целюлози) утворена ланцюгом із 150—200 молекул глюкози.

Вуглеводи — своєрідне «паливо» для живої клітини: окиснюючись, вони вивільняють хімічну енергію (1 г — 17,6 кДж), яка витрачається клітиною на всі процеси життєдіяльності. У рослин вуглеводи виконують ї будівельні функції: з них утворюються оболонки клітин.


1Продовжити виконання лабораторної роботи1
 
 • 102
Текст к ситуации

Лабораторна робота № 4

Тема. Вивчення властивостей органічних речовин

Мета: навчитися визначати вуглеводи (поліцукри та моноцукри) і жири шляхом якісних реакцій та вивчити основні їх властивості.

Виконання роботи

Обладнання та матеріали: штатив з пробірками, градуйовані піпетки, скляні палички, водяна баня, годинник, дистильована вода, концентрована хлориста кислота, розчин Люголя, соняшникова олія, етиловий спирт, бензол, хлороформ, водяні 10%-ні розчини питної соди і гідроксиду натрію, а також 1%-і розчини сульфату купруму і крохмалю.

Завдання 1. Виявити полісахариди крохмалю в реакції з йодом, а також моносахариди глюкозу в реакції з оксидом купруму при розщепленні крохмалю.

1. Пронумерувати дві пробірки і внести в них по 2 мл розчину крохмалю.

2. У першу пробірку додати 1-2 мл краплини розчину Люголя, перемішати скляною паличкою і простежити за появою синьо-фіолетового забарвлення, яке зникає під час нагрівання, але знову з’являється під час охолодження.

3. У другу пробірку додати 2-3 краплини концентрованої хлористої кислоти, прокип’ятити її вміст на водяній бані протягом 15 хвилин, додати 2 мл розчину гідроксиду натрію, 5 краплин розчину сульфату купруму і нагріти вміст до кипіння.

4. Простежити за утворенням гідроксиду купруму жовтого кольору або гем- оксиду купруму червоного кольору під час взаємодії глюкози, яка утворилася при розщепленні крохмалю із сульфатом купруму.

Завдання2. Дослідити розчинність соняшникової олії у різних розчинниках.

1. Пронумерувати чотири пробірки і додати в них по 2 мл соняшникової олії.

2. У пробірку №1 додати 5 мл дистильованої води, в пробірку №2, №3, №4 - відповідно по 5 мл етилового спирту, бензину і ацетону.

3. Вміст усіх пробірок енергійно перемішати:

- в пробірці №1 спостерігається утворення нестійкої емульсії, швидкий розподіл суміші на два шари.

- в пробірці №2 – утворення каламутного розчину внаслідок недостатнього розчинення олії.

- розчини у пробірках №3 і №4 майже прозорі.

Висновок. Проведіть якісну реакцію на виявлення :

1. Полісахаридів крохмалю в реакції з йодом, а також моносахариди глюкозу в реакції з оксидом купруму при розщепленні крохмалю.

2. Розчинність соняшникової олії у різних розчинниках.

Зробіть висновок і надішліть його викладачу.


1Продовжити виконання лабораторної роботи1