Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

250. Топографія з основами картографії

3. Вимірювання азимутів та дирекціонних кутів

Автор: Артамонов Б.Б.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0250-03-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та отримати допуск (пройти тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та знову пройти тестовий контроль.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно порівнятиотримані результати з контрольними даними. Якщо дані тотожні, - лабораторна робота виконана. Якщо ні – Вам потрібно опрацювати лабораторну роботу ще раз.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи!


1Готовність до роботи2
 
 • 2
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 1 Азимути та дирекціоні кути

При роботі з картою часто виникає необхідність у визначенні напрямків на які-небудь точки місцевості з точки стояння (початкового напряму).

Як початковий напрямок, звичайно, приймають (рисунок 1):

- напрямок, паралельний вертикальній кілометровій лінії карти;

- напрямок географічного меридіана, який, також, може називатися дійсним меридіаном;

- напрямок магнітної стрілки компаса, тобто напрямок магнітного меридіана.

Рисунок 1 - Дійсний азимут (А), магнітний азимут (Ам) і дирекціонний кут (а)

У залежності від того, який напрямок прийнятий за початковий, розрізняють три види кутів, що визначають напрямок на точку:

- дирекціонний кут a;

- дійсний азимут А;

- магнітний азимут Ам.

Дирекціонним кутом a якого-небудь напрямку називається кут, який вимірюється на карті за ходом годинникової стрілки від 0о до 360о між північним напрямом вертикальної кілометрової лінії і напрямом на обумовлену точку.

Дійсним або географічним азимутом А напрямку називається кут, вимірюваний від північного напряму географічного меридіана за ходом годинникової стрілки до заданого напряму. Як і дирекціонний кут, дійсний азимут може мати будь-яке значення від 0о до 360о.

Щоб по карті вимірити в даній точці дійсний азимут якого-небудь напряму, через цю точку попередньо проводять географічний меридіан таким же способом, як і при визначенні географічної довготи точки.

Магнітним азимутом Ам напряму називається горизонтальний кут, який вимірюється за ходом годинної стрілки (від 0о до 360о) від північного напряму магнітного меридіана до напряму, який визначається.

Магнітні азимути визначаються на місцевості за допомогою кутомірних приладів, у яких є магнітна стрілка (компас, бусоль). Використання цього простого способу орієнтування напрямів неможливо в районах магнітних аномалій і магнітних полюсів.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.


1Матеріал засвоєний3
2Матеріал не засвоєний2
 
 • 3
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 2 Вимірювання і побудова дирекціонних кутів на карті

Вимірювання і побудову дирекціонних кутів на карті виконують, як правило, транспортиром. Шкали транспортирів побудовані, найчастіше, в градусній мірі.

Дирекціонний кут якого-небудь напрямку, наприклад, зі спостережного пункту (СП) на об’єкт (О), як це показано на рисунку 2, вимірюють у точці О перетинання цього напрямку з однієї з вертикальних кілометрових ліній.

Рисунок 2 - Вимірювання дирекціонного кута транспортиром

Очевидно, що при вимірюванні транспортиром дирекціонного кута, що має величину від 0 до 180о, необхідно нульовий радіус транспортира сполучати з північним напрямком вертикальної кілометрової лінії, а кутів, більших 180о, - з південним напрямом (рисунок 2). В останньому випадку до отриманого відліку додають 180о.

Побудову на карті напрямків за їх дирекціонними кутами починають з того, що через задану вершину кута проводять пряму, паралельну вертикальній кілометровій лінії. Від цієї прямої транспортиром і будується заданий кут.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал не засвоєний3
 
 • 4
Иллюстрация к шагу0250-03-004-00.jpg
Текст к ситуации

Теоретичні відомості. 3 Перехід від дирекціонного кута до магнітного азимута і назад

Перехід від дирекціонного кута до магнітного азимута і назад виконують тоді, коли на місцевості необхідно за допомогою компаса (бусолі) знайти напрям, дирекціонний кут якого виміряний по карті, чи навпаки, коли на карту необхідно нанести напрям, магнітний азимут якого виміряний на місцевості за допомогою компаса.

Для рішення цієї задачі необхідно знати величину відхилення магнітного меридіана даної точки від вертикальної кілометрової лінії (рисунок 3). Цю величину називають поправкою напряму (П).

Рисунок 3 - Визначення поправки для переходу від дирекціонного кута а до магнітного азимута Ам і назад

Поправка напряму і складові її кути - зближення меридіанів і магнітне відхилення - указуються на карті під південною стороною рамки у вигляді схеми, що має вид, показаний на рисунку 4.

Зближення меридіанів (g) - кут між дійсним меридіаном точки і вертикальною кілометровою лінією - залежить від видалення цієї точки від осьового меридіана зони і може мати значення від 0о до ±3о. На схемі показують середнє для даного листа карти зближення меридіанів.

Магнітне відхилення (d) - кут між дійсним і магнітним меридіанами, зазначений на схемі на рік зйомки (відновлення) карти. У тексті, що поміщається поруч зі схемою, приводяться дані про напрямок і величину річної зміни магнітного відмінювання.

Щоб уникнути помилок у визначенні величини і знака поправки напряму, рекомендується наступний прийом. З вершини кутів на схемі (рис. 3) провести довільний напрям ОМ і позначити дужкою дирекціонний кут а і магнітний азимут Ам цього напряму. Тоді відразу буде видно, які величина і знак поправки напрямку.

Якщо, наприклад,

a= 97012`, то Ам = 97012` — (2010` +10015`) = 84047.

Рисунок 4 - Схема магнітного відхилення, зближення меридіанів і поправка напряму

При більш точних розрахунках, поправку напрямку визначають з урахуванням річної зміни магнітного відхилення.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.


1Матеріал засвоєний5
2Матеріал не засвоєний4
 
 • 5
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Вам потрібно додаткове вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення»


1Матеріал засвоєний6
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 6
Текст к ситуацииПочаток тестування

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

- на відповіді виділений обмежений термін;

- час який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрану монітора комп’ютера;

- якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується


1До тестування готовий7, 8, 9, 10
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо кут позначений a, то це:

1дирекціонний кут11, 12, 13, 14
2дійсний азимут24
3магнітний азимут24
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо кут позначений А, то це:

1дирекціонний кут24
2дійсний азимут11, 12, 13, 14
3магнітний азимут24
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо кут позначений Ам, то це:

1дирекціонний кут24
2дійсний азимут24
3магнітний азимут11, 12, 13, 14
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДирекціонним кутом a якого-небудь напрямку називається кут, який вимірюється:

1на карті за ходом годинникової стрілки від 0о до 360о між північним напрямом вертикальної кілометрової лінії і напрямом на обумовлену точку11, 12, 13, 14
2вимірюваний від північного напряму географічного меридіана за ходом годинникової стрілки від 0о до 360о до заданого напряму24
3який вимірюється за ходом годинної стрілки (від 0о до 360о) від північного напряму магнітного меридіана до напряму, який визначається24
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДійсним або географічним азимутом А напрямку називається кут:

1на карті за ходом годинникової стрілки від 0о до 360о між північним напрямом вертикальної кілометрової лінії і напрямом на обумовлену точку24
2вимірюваний від північного напряму географічного меридіана за ходом годинникової стрілки від 0о до 360о до заданого напряму15, 16, 17, 18
3який вимірюється за ходом годинної стрілки (від 0о до 360о) від північного напряму магнітного меридіана до напряму, який визначається24
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМагнітним азимутом Ам напряму називається горизонтальний кут:

1на карті за ходом годинникової стрілки від 0о до 360о між північним напрямом вертикальної кілометрової лінії і напрямом на обумовлену точку24
2вимірюваний від північного напряму географічного меридіана за ходом годинникової стрілки від 0о до 360о до заданого напряму24
3який вимірюється за ходом годинної стрілки (від 0о до 360о) від північного напряму магнітного меридіана до напряму, який визначається15, 16, 17, 18
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ яких межах вимірюються дирекціонні кути?

1від 0о до 360о проти ходу годинникової стрілки24
2від 0о до 360о за ходом годинникової стрілки15, 16, 17, 18
3від 0о до 180о проти ходу годинникової стрілки24
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ яких межах вимірюються дійсні або географічні азимути?

1від 0о до 360о проти ходу годинникової стрілки24
2від 0о до 360о за ходом годинникової стрілки15, 16, 17, 18
3від 0о до 180о проти ходу годинникової стрілки24
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВимірювання і побудову дирекціонних кутів на карті виконують, як правило:

1курвіметром25
2циркулем-вимірювачем25
3транспортиром19, 20, 21, 22
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри вимірюванні транспортиром дирекціонного кута, що має величину від 0о до 180о, необхідно:

1нульовий радіус транспортира сполучати з північним напрямком вертикальної кілометрової лінії19, 20, 21, 22
2нульовий радіус транспортира сполучати з південним напрямком вертикальної кілометрової лінії25
3нульовий радіус транспортира сполучати з західним напрямком вертикальної кілометрової лінії25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри вимірюванні транспортиром дирекціонного кута, що має величину більшу 180о, необхідно:

1нульовий радіус транспортира сполучати з північним напрямком вертикальної кілометрової лінії25
2нульовий радіус транспортира сполучати з південним напрямком вертикальної кілометрової лінії з додаванням 180о19, 20, 21, 22
3нульовий радіус транспортира сполучати з західним напрямком вертикальної кілометрової лінії25
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПобудову на карті напрямків за їх дирекціонними кутами починають з того, що:

1через задану вершину кута проводять пряму, паралельну вертикальній кілометровій лінії19, 20, 21, 22
2через задану вершину кута проводять пряму, перпендикулярну вертикальній кілометровій лінії25
3через задану вершину кута проводять пряму, паралельну горизонтальній кілометровій лінії25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля переходу від дирекціонного кута до магнітного азимута і назад, необхідно:

1знати величину відхилення дійсного меридіану даної точки від вертикальної кілометрової лінії26
2знати величину відхилення магнітного меридіану даної точки від вертикальної кілометрової лінії23
3знати величину відхилення магнітного меридіану даної точки від дійсного меридіану26
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯку назву має величина відхилення магнітного меридіана даної точки від вертикальної кілометрової лінії?

1поправка напряму23
2зближення меридіанів26
3магнітне відхилення26
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗближення меридіанів (g) може мати значення:

1від 0о до ±1о26
2від 0о до ±2о26
3від 0о до ±3о23
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМагнітне відхилення (d), це:

1кут між дійсним меридіаном точки і вертикальною кілометровою лінією26
2кут між дійсним і магнітним меридіанами, зазначений на схемі на рік зйомки (відновлення) карти23
3кут, який вимірюється за ходом годинної стрілки (від 00 до 3600) від північного напряму магнітного меридіана до напряму, який визначається26
 
 • 23
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви успішно пройшли тестовий контроль й можете переходити до виконання лабораторної роботи


1Початок самостійного виконання лабораторної роботи27
 
 • 24
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу2
2Почати тестування6
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу3
2Почати тестування6
 
 • 26
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу4
2Почати тестування6
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Вимірювання азимутів та дирекціонних кутів

Мета: дати практику у побудові кутів на карті, визначення кутів та переходу від одного виду кута до іншого


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу0250-03-028.mp4
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування:

1 навчальна карта У-34-37-В-в (СНОВ). При відсутності карти даної номеклатури, лабораторна робота може бути виконана на папері А4, з побудовою на ньому координатної сітки для даного масштабу з виконанням вимог таблиці 1;

2 компас Андріанова;

3 транспортир;

4 «офіцерська лінейка», яка може бути використана як звичайна лінійка, транспортир або як координатомір;

5 циркуль-вимірювач;

6 простий олівець;

7 гумка.

Рисунок – 1 Координатна сітка для масштабу 1:25 000

Таблиця 1 – Розміри координатної (кілометрової) сітки на карті та на місцевості

Масштаби карт

Розміри сторін квадратів

Площі квадратів, км2

на карті, смна місцевості, км
1: 25 000411
1: 50 000211
1: 100 000224
1: 200 0002416

Компас Адріанова

На сьогодні, найбільше розповсюдження отримав компас Адріанова (рисунок 2).

Рисунок 2 - Компас Андріанова:

1 - кришка із стійкою для візування; 2 - кругова шкала; 3 - магнітна стрілка; 4 - гальмо

Основними частинами компаса є насаджена на вістря сталевої голки магнітна стрілка, шкала, візирний пристрій, гальмо, корпус. У компаса Адріанова шкала нерухома, але повертається візирний пристрій (цілик і мушка). Шкала, за ходом годинникової стрілки, оцифрована в градусній мірі з ціною поділки 3°.


1Почати виконання лабораторної роботи29
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 29
Текст к ситуацииМи знаходимося на точці спостереження №1 з координатами:

Х = 70000; У = 08000. Нанести дану точку на карту (координатну сітку) та приготуватися до подальшої роботи


1завдання виконане30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0250-03-030-00.jpg
Текст к ситуацииЗ точки №1 за допомогою компасу Андріанова був визначений азімут магнітний на точку №2. Він дорівнює:

144о45
254о31
364о45
 
 • 31
Текст к ситуацииПоправка напряму П = 6о. Визначити дирекціонний кут a з точки №1 на точку №2.

1a = 48о46
2a = 60о32
3a = 64о46
 
 • 32
Текст к ситуацииДальність з точки №1 на точку №2 складає 2925 м. Нанести точку №2 на карту (координатну сітку) та визначити її прямокутні координати.

1Х = 71450; У = 1055033
2Х = 71350; У = 1045047
3Х = 71550; У = 1065047
 
 • 33
Текст к ситуацииВизначити дирекціонний кут з точки №2 на точку №1.

190о48
2220о48
3240о34
 
 • 34
Текст к ситуацииЗ точки №2 за допомогою компасу Андріанова був визначений азімут магнітний на точку №3. Він дорівнює:

1175о49
2194о35
3220о49
 
 • 35
Текст к ситуацииПоправка напряму П = 6о. Визначити дирекціонний кут a з точки №2 на точку №3.

1160о50
2184о50
3200о36
 
 • 36
Текст к ситуацииДальність з точки №2 на точку №3 складає 3175 м. Нанести точку №3 на карту (координатну сітку) та визначити її прямокутні координати.

1Х = 68475; У = 0942537
2Х = 68375; У = 0932551
3Х = 68575; У = 0952551
 
 • 37
Текст к ситуацииЗ точки №3 за допомогою компасу Андріанова був визначений азімут магнітний на точку №1. Він дорівнює:

1211о52
2311о38
3371о52
 
 • 38
Текст к ситуацииПоправка напряму П = 6о. Визначити дирекціонний кут a з точки №3 на точку №1.

1217о53
2287о53
3317о39
 
 • 39
Текст к ситуацииВизначити дальність з точки №3 на точку №1.

11975 м54
22075 м40
32175 м54
 
 • 40
Текст к ситуацииВизначити дирекціонний кут a з точки №1 на точку №3.

1117о55
2127о55
3137о41
 
 • 41
Текст к ситуацииВизначити саму північну точку з нанесених на карту (координатну сітку)

1точка №156
2точка №242
3точка №356
 
 • 42
Текст к ситуацииВизначити саму південну точку з нанесених на карту (координатну сітку)

1точка №157
2точка №257
3точка №343
 
 • 43
Текст к ситуацииВизначити саму східну точку з нанесених на карту (координатну сітку)

1точка №158
2точка №244
3точка №358
 
 • 44
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!


Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №250-3

Тема: Вимірювання азимутів та дирекціонних кутів

Мета: дати практику у побудові кутів на карті, визначення кутів та переходу від одного виду кута до іншого.

Матеріали, реактиви, устаткування:

1) навчальна карта У-34-37-В-в (СНОВ). При відсутності карти даної номеклатури, лабораторна робота може бути виконана на папері А4, з побудовою на ньому координатної сітки для даного масштабу з виконанням вимог таблиці 1;

2) компас Андріанова;

3) транспортир;

4) «офіцерська лінейка», яка може бути використана як звичайна лінійка, транспортир або як координатомір;

5) циркуль-вимірювач;

6) простий олівець;

7) гумка.

Обробка результатів

1 На підставі отриманих даних, проведення побудови кутів та визначення координат, заповнити таблиці 1-2.

Таблиця 1

Точки

Координати точок

ХУ
точка №1  
точка №2  
точка №3  

Таблиця 2

Спостереження

АМ

a

Відстані

на карті,

см

на місцевості, м
з точки №1 на точку №2    
з точки №2 на точку №3    
з точки №3 на точку №1    

2 Позначити на рисунку 1 крайні точки за сторонами світу.

Рисунок 1 - Розташування нанесених точок за сторонами світу


 
 • 45
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

130
 
 • 46
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

131
 
 • 47
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

132
 
 • 48
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

133
 
 • 49
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

134
 
 • 50
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

135
 
 • 51
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

136
 
 • 52
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

137
 
 • 53
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

138
 
 • 54
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

139
 
 • 55
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

140
 
 • 56
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

141
 
 • 57
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

142
 
 • 58
Текст к ситуации Помилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

143