Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

257. Моніторинг довкілля

5. Визначення токсичності вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння

Автор: Артамонов Б.Б.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0257-05-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та отримати допуск (пройти тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та знову пройти тестовий контроль.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно порівнятиотримані результати з контрольними даними. Якщо дані тотожні, - лабораторна робота виконана. Якщо ні – Вам потрібно опрацювати лабораторну роботу ще раз.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи!


1Готовність до роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості. 1 Керівні документи щодо норм і методів вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або альтернативному паливі

Норми і методи вимірювання визначаються ДСТУ 4277:2004 «Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або альтернативному паливі» (затверджені наказом Держспоживстандарту від 31.01.04 р. № 14).

Цей стандарт розроблено з метою створення нормативної бази для контролювання в умовах експлуатації екологічних показників автомобілів, двигуни яких працюють на традиційних або альтернативних паливах.

Вимоги цього стандарту щодо екологічних показників автомобілів, двигуни яких працюють на бензині, відповідають вимогам Директиви Європейського Союзу 96/96/ЄС «On the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers» («Про гармонізацію законів країн-учасниць щодо випробовування автомобілів та їхніх причепів на придатність до експлуатації»). Вимоги щодо екологічних показників автомобілів, двигуни яких працюють на газовому паливі, вводять уперше.

Цей стандарт вводить вимоги до автомобілів, обладнаних системами нейтралізації відпрацьованих газів, які також відповідають вимогам Директиви 96/96/ЄС. Для автомобілів, обладнаних системами нейтралізації відпрацьованих газів окислювального типу, вимоги вводять уперше.

Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на автомобілі з двигунами, які працюють на бензині або газовому паливі (далі - автомобілі): нові і ті, що перебувають в експлуатації.

Стандарт встановлює норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів під час роботи двигуна на режимах холостого ходу.

Стандарт не поширюється на автомобілі, повна маса яких менша ніж 400 кг, або максимальна швидкість не перевищує 50 км/год., а також на автомобілі з двотактними двигунами та газодизелями.

Основні терміни та визначення

Робоча температура - діапазон температур охолоджувальної рідини або моторної оливи, які рекомендує підприємство-виробник для загальних умов експлуатації автомобіля після прогріву.

Окислювальний нейтралізатор - нейтралізатор, який забезпечує зниження вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах.

Трикомпонентний нейтралізатор - нейтралізатор, який забезпечує зниження вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та оксидів азоту у відпрацьованих газах.

Гранично допустимий вміст оксиду вуглецю - вміст оксиду вуглецю у відпрацьованих газах автомобіля, у разі перевищення якого автомобіль вважають таким, що не пройшов випробовування.

Гранично допустимий вміст вуглеводнів - вміст вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля, у разі перевищення якого автомобіль вважають таким, що не пройшов випробовування.

Література

1. Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі ДСТУ 4277:2004. Затверджені наказом Держспоживстандарту від 31.01.04 р. № 14.

2. ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

3. ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.

4. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

5. ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.


1Матеріал засвоєний3
 
 • 3
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 2 Норми вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів і режими їх контролювання

Режими роботи двигуна під час вимірювання

Вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів визначають під час роботи двигуна в режимі холостого ходу для двох частот обертання колінчастого валу (далі - валу) - мінімальної (nмін) і підвищеної (nпідв), що встановлені виробником.

Якщо значення цих частот не встановлено підприємством-виробником у технічних умовах чи документах з експлуатації автомобіля, то перевіряння здійснюють за:

nмін= 800 хв.-1 ±100 хв.-1 і nпідв= 2200 хв.-1 ±100 хв.-1.

Примітка. Перевірка автомобілів, які працюють на бензині, в режимі підвищеної частоти обертання здійснюють лише в разі обладнання двигуна карбюратором.

Контролювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів

Контролювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів здійснюють:

а) на підприємствах, які експлуатують та обслуговують автомобілі: під час технічного обслуговування, після ремонту чи регулювання агрегатів, систем і вузлів, що впливають на вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах, під час вибіркових перевірянь автомобілів, а також на вимогу водіїв;

б) на підприємствах технічного обслуговування і ремонту автомобілів: під час технічного обслуговування автомобілів, після ремонту систем і вузлів, що впливають на вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах, а також на вимогу власників автомобілів;

в) на підприємствах, які виготовляють двигуни і автомобілі: під час випробовування готової продукції;

г) під час сертифікаційних випробовувань та технічного нагляду за сертифікованою продукцією;

д) під час державних технічних оглядів автомобілів;

е) під час перевіряння автомобілів у дорожніх умовах.

Норми вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів

Вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, не обладнаних системами нейтралізації відпрацьованих газів (далі - нейтралізатори), не повинен перевищувати межі, наведені у таблиці 1.

Примітка. Для автомобілів, які проходять обкатку (пробігом до 3000 км), допустимий вміст вуглеводнів у відпрацьованих газах збільшується на 20 % порівняно з даними таблиці 1.

Таблиця 1 – Гранично допустимий вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, не обладнаних нейтралізаторами

Паливо, на якому працює двигун

Частота обертання

Оксид вуглецю, об’ємна частка, %

Вуглеводні, об’ємна частка, млн-1, для двигунів з числом циліндрів

до 4, включно

більше ніж 4

Бензин

nмін

3,5*

1200

2500

nпідв

2,0

600

1000

Газ природний

nмін

1,5

600

1800

nпідв

1,0

300

600

Газ нафтовий зріджений

nмін

3,5

1200

2500

nпідв

1,5

600

1000

Примітка. * Для автомобілів, виготовлених до 1 жовтня 1986 р., допустимий вміст оксиду вуглецю становить 4,5 %.

Вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, які працюють на бензині й обладнані нейтралізаторами, не повинен перевищувати межі, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2 – Гранично допустимий вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, обладнаних нейтралізаторами

Частота обертан-ня

Автомобілі з окислювальними нейтралізаторами

Автомобілі з трикомпонентними нейтралізаторами

Оксид вуглецю, об’ємна частка, %

Вуглеводні, об’ємна частка, млн-1

Оксид вуглецю, об’ємна частка, %

Вуглеводні, об’ємна частка, млн-1

nмін

1,0

600

0,5

100

nпідв

0,6

300

0,3

100

Автомобілі, які можуть працювати на двох видах палива, причому одна із систем живлення двигуна є основною, друга – резервною, перевіряють лише за роботи на основному паливі.

Автомобілі, які працюють на двох видах палива, причому обидві системи живлення є рівноцінними, перевіряють під час контролювання за роботи на обох видах палива.

Будова, конструкція і якість виготовляння та складання агрегатів, вузлів і деталей автомобіля повинні забезпечувати виконання вимог цього стандарту протягом усього терміну експлуатації, за умови виконання правил експлуатації і обслуговування, зазначених у документах з експлуатації, які додають до автомобіля.

Література

1. Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі ДСТУ 4277:2004. Затверджені наказом Держспоживстандарту від 31.01.04 р. № 14.

2. ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

3. ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.

4. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

5. ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.


1Матеріал засвоєний4
 
 • 4
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 3 Методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або альтернативному паливі

Порядок підготовки та проведення вимірювання

Під час випробовування автомобіля для живлення двигуна треба застосовувати бензин або газове паливо і мастильні матеріали, що передбачені документами з експлуатації автомобіля і відповідають вимогам чинних нормативних документів на їх виготовляння.

Випускна система автомобіля повинна бути у повній комплектності, не мати прогарів, механічних пробоїн та нещільностей у з’єднаннях, які призводять до витоку відпрацьованих газів і підсмоктування повітря, що його визначають зовнішнім оглядом.

Перед вимірюванням двигун повинен бути прогрітим так, щоб температура охолоджувальної рідини (або моторної оливи для двигунів з повітряним охолоджуванням) була в межах діапазону робочих температур за рекомендаціями підприємства-виробника або, якщо такі дані відсутні - не менше ніж плюс 80 °С.

Контролювання температурного режиму здійснюють за штатними покажчиками автомобіля або з використанням додаткових засобів вимірювання.

Примітка. З 1.01.2005 року запроваджене обов’язкове інструментальне визначання температури моторної оливи в системі змащування двигунів (як з рідинним, так і з повітряним охолоджуванням), яка повинна бути в діапазоні робочих температур за рекомендаціями підприємства-виробника або, якщо такі дані відсутні - від +80 °С до +100 °С (для двигунів з повітряним охолоджуванням верхня межа робочих температур не повинна перевищувати +120 °С).

Вимірювання необхідно проводити в такій послідовності:

- встановити важіль перемикання передач (вибирач швидкості для автомобілів з автоматичною коробкою передач) у нейтральне положення;

- загальмувати автомобіль стоянковим гальмом;

- підкласти під колеса автомобіля упорні колодки;

- зупинити двигун (якщо він працював);

- відкрити капот моторного відсіку;

- під’єднати тахометр;

- занурити пробовідбиральний зонд газоаналізатора у випускну трубу автомобіля на глибину не менше ніж 300 мм від зрізу (у разі косого зрізу заміряють від короткої кромки зрізу);

- повністю відкрити повітряну заслінку;

- запустити двигун;

- збільшити частоту обертання вала двигуна до nпідв і витримати цей режим протягом не менше ніж 30 с.;

- встановити мінімальну частоту обертання вала двигуна і після стабілізування показів газоаналізатора, але не пізніше ніж через 60 с., виміряти вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів (за результат вимірювання беруть середнє арифметичне значення між максимальним і мінімальним показами приладу за інтервал вимірювання);

- встановити підвищену частоту обертання вала двигуна nпідв і після стабілізування показів газоаналізатора, але не пізніше ніж через 60 с., виміряти вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів (за результат вимірювання беруть середнє арифметичне значення між максимальним і мінімальним показами приладу за інтервал вимірювання);

Примітки. 1 Якщо автомобіль має декілька випускних труб, то вимірювання необхідно проводити в кожній з них окремо. За результат вимірювання беруть більший із одержаних результатів вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у кожній із випускних труб.

2 Для проведення вимірювання або регулювання двигуна в закритому приміщенні газовідвід, з’єднаний з випускною системою автомобіля, повинен мати отвір, що його можна закривати, куди вводять пробовідбірник газоаналізатора. Якщо неможливо встановити пробовідбірник на глибину 300 мм, треба скористатися додатковим патрубком.

За результатами вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів заповнюють протокол (додаток А).

Автомобіль, для якого вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах не перевищує гранично допустимих значень, вважають таким, що пройшов випробовування.

Засоби вимірювання

Засоби вимірювання повинні бути повірені відповідно до вимог ДСТУ 2708.

Для визначання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів необхідно застосовувати газоаналізатори безперервної дії зі стрілочними, цифровими чи іншими пристроями, що реєструють результати вимірювання, працюють за принципом інфрачервоної спектроскопії і мають сталу часу разом з системою відбирання відпрацьованих газів, якою комплектують газоаналізатор, не більше ніж 30 с.

У разі застосування газовідбірної магістралі, конструкція якої призводить до зростання сталої часу, необхідно скоригувати на відповідну величину тривалість режимів підготування та вимірювання.

Шкала газоаналізатора повинна забезпечувати можливість вимірювання величин вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів.

Вимоги до газоаналізаторів оксиду вуглецю

Шкала газоаналізатора оксиду вуглецю повинна бути проградуйована за бінарною газовою сумішшю (оксид вуглецю в повітрі чи азоті) в об’ємних частках, визначених у відсотках оксиду вуглецю.

Основна абсолютна похибка газоаналізатора для діапазону від 0 до 5,0 % не повинна перевищувати ±0,25 %.

Основна абсолютна похибка газоаналізаторів, виготовлених після 1.01.2005 року, не повинна перевищувати:

±0,05 % для діапазону від 0 до 1 %;

±0,2 % для діапазону від 0 до 5 %.

Вимоги до газоаналізаторів вуглеводнів

Шкала газоаналізатора вуглеводнів повинна бути проградуйована за бінарною газовою сумішшю (пропан в азоті) в об’ємних частках, визначених в частках на мільйон гексану (млн-1).

Основна абсолютна похибка газоаналізатора не повинна перевищувати:

±50 млн-1 для діапазону від 0 до 1000 млн-1;

±500 млн-1 для діапазону від 0 до 10000 млн-1.

Основна абсолютна похибка газоаналізаторів, виготовлених після 1.01.2005 року, не повинна перевищувати:

±50 млн-1 для діапазону від 0 до 1000 млн-1;

±150 млн-1 для діапазону від 0 до 3000 млн-1.

Газоаналізатори оксиду вуглецю та вуглеводнів, виготовлені після 1.01.2005 року, повинні забезпечувати можливість для під’єднання пристрою документального фіксування результатів вимірювання. З 1.01.2007 року газоаналізатори, що перебувають в експлуатації, повинні мати в комплекті такий пристрій.

Вимоги до тахометрів для вимірювання частоти обертання колінчастого вала двигуна

Основна абсолютна похибка тахометра для вимірювання частоти обертання колінчастого вала двигуна не повинна перевищувати:

±25 хв.-1 для діапазону від 0 до 1000 хв.-1;

± 500 хв.-1 для діапазону від 0 до 10000 хв.-1.

Основна абсолютна похибка тахометрів, виготовлених після 1.01.2005 року, не повинна перевищувати:

±20 хв.-1 для діапазону від 0 до 1000 хв.-1;

±100 хв.-1 для діапазону від 0 до 5000 хв.-1.

Основна абсолютна похибка пристрою для вимірювання температури моторної оливи не повинна перевищувати ±10 оС для діапазону від +50 °С до +150 °С.

Література

1. Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі ДСТУ 4277:2004. Затверджені наказом Держспоживстандарту від 31.01.04 р. № 14.

2. ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

3. ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.

4. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

5. ДНАОП 0.00-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.


Додаток А

Форма протоколу випробування

ПРОТОКОЛ №____ від «___»____________200__ р. Вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля

Назва підприємства і місце проведення вимірювання _____________________________________________________________________________

Марка і модель автомобіля ______________________________________________________

Номер шасі (кузова), державний номер автомобіля _____________________________________________________________________________

Наявність нейтралізатора і його тип: окиснювальний/трикомпонентний _____________________________________________________________________________

Марка, модель, зав. Номер, рік випуску газоаналізатора, дата повірки _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Результати вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів

Частота обертання

Результати вимірювання вмісту

Гранично допустимий вміст

оксиду вуглецю, %

вуглеводнів,

млн-1

оксиду вуглецю, %

вуглеводнів,

млн-1

nмін

  

 

nпідв

  

 

Висновок про відповідність вимогам ДСТУ _______________________________________

Виконавці:

(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)

(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)


1Матеріал засвоєний5
 
 • 5
Иллюстрация к шагу0257-05-005-00.jpg
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 4 Газоаналізатор Инфракар М2Т.02

Газоаналізатори Инфракар М призначені для виміру об’ємної частки оксиду вуглецю (СО), вуглеводнів (CН) (у перерахуванні на гексан), діоксиду вуглецю (СО2), кисню (О2) у відпрацьованих газах автомобілів з бензиновими двигунами.

В газоаналізаторі є канали для виміру частоти обертання колінчатого валу і температури масла двигунів автомобілів.

На підставі обмірюваних значень СО, СН, СО2 і О2 газоаналізатор здійснює розрахунок коефіцієнту надлишку повітря λ.

Кожна основна модифікація газоаналізаторів Инфракар М має 2 додаткових виконання, що відрізняються комплектом поставки:

- виконання 01 - без вбудованого принтера;

- виконання 02 - з вбудованим принтером.

Основні характеристики Инфракар М2 (підвищеної точності)

Діапазони вимірів газоаналізатору:

- СО: 0-5 %;

- СН: 0-2000 млн-1;

- СО2: 0–16%;

- О2 :0–21 %;

- λ: 0-2;

- тахометра: 0-6000 об./хв.;

- температура масла: 20-100 оС;

- основна відносна погрішність вимірів каналів: СО, СО2, О2 ±4 %;

- основна відносна погрішність вимірів каналу СН ±5 %;

- наведена погрішність вимірів тахометру: ±2,5 %;

- час прогріву - не більше 30 хв. при 20 оС;

- час встановлення показань газоаналізатора - не більше 30 сек.;

- час встановлення показань каналу О2 - не більше 60 сек.;

- живлення газоаналізатора – 12 В / 220 В;

- споживана потужність - не більше 30 А;

- середній наробіток на відмову - 10000 год.;

- термін служби - 10 років;

- індикація показань – світлодіодна. Висота цифр - 14 мм;

- маса - не більше 10 кг;

- габаритні розміри - 355х330х180 мм (Ш х Д х В).

Переваги приладу:

- висока надійність;

- стабільність показань;

- мала інерційність;

- автоматичний злив конденсату;

- автоматична продувка нуля;

- вбудований принтер з годинником реального часу;

- зв’язок з персональним комп’ютером по РТ 232;

- можливість підстроювання чутливості тахометра;

- обчислення параметра λ для різних видів палива: БЕНЗИН, ПРОПАН, ПРИРОДНИЙ ГАЗ;

- визначення параметра CO - кореговане.

Комплектність поставки

ВирібКількість
1Первинний перетворювач ИНФРАКАР М1 шт.
2Зонд газозабірний1 шт.
3Фільтр бензиновий1 шт.
4Кабель живлення на 12 В1 шт.
5Кабель живлення на 220 В1 шт.
6Датчик тахометра з кабелем1 шт.
7Пробозабірна трубка (5 м)1 шт.
8

Комплект запасних частин і приналежностей:

фільтр для газоаналізатора № 1

10 шт.

9Паспорт ВЕКМ.413311.004 ПС1 прим..
10Методика перевірки ВЕКМ.413311.004 ДЛ1 прим.
11Диск із програмним забезпеченням для роботи газоаналізатора із РС1 шт.
12Нуль - модемний кабель1 шт.
13Датчик для виміру температури масла1 шт.

Загальний устрій та принцип роботи

Прилад складається із системи пробовідбору й пробопідготовки, блоку вимірювального (БИ) і блоку електронного (БЭ).

Конструктивно газоаналізатор виконаний у металевому корпусі, призначеному для установки на горизонтальної поверхні (столі). Система пробовідбору й пробопідготовки газоаналізатора включає газозабірний зонд, пробовідбірний шланг, бензиновий фільтр, 2-х камерний насос, клапан пневматичний, краплевідбійник, 3 фільтри №1 для газоаналізатора (фільтри тонкого очищення).

Краплевідбійник в нижній частини з’єднаний зі штуцером СЛИВ для автоматичного зливу конденсату побудником витрати.

Принцип дії датчиків об`ємної частки (СО, СО2, вуглеводнів) – оптико - абсорбційний.

Принцип дії датчиків виміру концентрації кисню й оксидів азоту - електрохімічний.

Принцип дії датчика частоти обертання колінчатого вала заснований на індуктивному методі визначення частоти імпульсів струму в системі запалювання.

Блок електронний призначений для виміру вихідних сигналів первинних перетворювачів газоаналізаторів ИНФРАКАР М, обробки й подання результатів виміру.

Газоаналізатор ИНФРАКАР М містить:

- комбінований блок живлення від постійного струму напругою 12 +2,8 - 1,2 В і змінного струму напругою 220 +22/-33 В, частотою (50 ±1) Гц.;

- блок попереднього посилення сигналу піроелектричних приймачів;

- мікропроцесорний контролер, у тому числі виконуючу функцію виміру частоти обертання колінчатого вала двигуна;

- 6 світлодіодних індикаторів;

- клавіатуру;

- датчик температури;

- цифровий вихід для зв’язку з комп’ютером через роз’їм RS 232.

Вимоги до комп’ютера (не гірше):

а) процесор 486 DX 33;

б) оперативна пам’ять 64 Мб;

в) операційна система Windows ХР;

г) наявність СОМ -порту.

Газоаналізатор через роз’їм RS 232 нуль-модемним кабелем з’єднується із СОМ-портом персонального комп`ютера.

Інструкція з установки й використання програмного забезпечення перебуває на диску, що входить у комплект поставки. Нуль-модемний кабель також входить у комплект поставки.

Клавіатура містить кнопки: Насос (Выход), >0< (Ввод), Печать (-), 4/2 такта (+), СОкор(Топливо).

Газоаналізатор має наступні режими роботи, закладені в меню приладу:

- вимір

- настроювання,

- зниженого енергоспоживання.

Меню вибору параметрів для настроювання є багаторівневим.

Робота приладу починається з його включення вимикачем Сеть на задній стінці приладу.

Після включення приладу протягом 5 хв. відбувається попередній прогрів, при цьому на індикаторах відображається (----). Якщо прилад був виключений на короткий проміжок часу, для виходу в робочий стан до закінчення 5 хв., необхідно нажати кнопку >0<.

Процес виходу приладу на режим завершується включенням автопродувки нуля. Далі, якщо насос приладу виключений, після закінчення 30 хв. прилад переходить у режим зниженого енергоспоживання. У режимі зниженого енергоспоживання інформація на індикатори не виводиться й автоматична продувка нуля не здійснюється. Вихід з режиму зниженого споживання здійснюється натисканням кнопок НАСОС або >0<. Якщо прилад перебував у стані зниженого енергоспоживання тривалий час, то здійснюється підстроювання нульових показань. У режимі виміру на індикаторах приладу здійснюється вивід інформації про вміст вимірюваних газових компонентів, у випадку забруднення приладу виводиться інформація про забруднений канал на відповідному індикаторі. Інформація про концентрацію оксидів азоту, і кисню виводиться на той самий індикатор. Перемикання між каналами здійснюється натисканням на кнопку ТОПЛИВО. Якщо сигнали менше мінімально припустимого рівня на індикаторах відображається «ЗАГР». При цьому інформація про забруднення опорного каналу виводиться на індикаторі «λ».

Натискання на кнопку НАСОС (Вихід) здійснює вмикання-вимикання побудника витрати газу. (Якщо при вимиканні насоса показання приладу відрізняються від нульових більш ніж на ±0,01% (СО, CО2) або ±3 млн-1 (CH), те здійснюється автоматична продувка й підстроювання нуля).

Натискання на кнопку >0< приводить до одночасного включення насоса й клапана, продувці й встановленню нульових показань.

Натискання на кнопку Печать запускає процес розпечатання чека на вбудованому принтері.

Натискання й утримання кнопки 4/2 такта дозволяє встановити в тахометрі тип двигуна, до якого підключений прилад (двох - чотирьохтактний). При вимірі частоти обертання колінчатого вала у двигунах з 2-х іскровою системою запалювання в тахометрі встановлюється режим точно також, як в двохтактному двигуні.

Коротке натискання на кнопку 4/2 такта дозволяє проконтролювати тип двигуна, встановлений в тахометрі (двох - чотирьохтактний).

При натисканні кнопки СОкорр (Топливо) на індикаторі «СО» відображається значення "СО кореговане" і перемикається канал виміру О2/NOx. При тривалому втриманні кнопки СОкорр (Топливо) на індикаторі «λ» відображається й циклічно змінюється вид палива, що враховується при розрахунку параметра λ.

Для зміни рівня чутливості тахометру необхідно одночасно нажати кнопки Печать й 4/2 такта. При цьому на індикаторі «λ» з’явиться значення встановленого рівня чутливості. Натисканням на кнопки 4/2 такта (+) і Печать (-) можна встановити необхідний рівень чутливості тахометра для стійкого виміру частоти обертів колінчатого валу для даного автомобіля. Дані зберігаються до вимикання живлення приладу. Запам’ятовування встановленого рівня здійснюється натисканням кнопки (>0<) (Ввод). Вихід без запам’ятовування - натисканням кнопки Насос (Выход).

Якщо зміст кисню в суміші менше 10,00%, то на індикаторі «λ» відображається значення лямбда. У противному випадку відображається обмірювана температура масла (при наявності в комплекті поставки датчика для виміру температури масла).

Значення лямбда відображається в діапазоні від 0 до 2. Якщо воно виходить за межі зазначеного діапазону, то на індикаторі відображається «----».

Електрохімічні датчики при взаємодії з вимірюваним компонентом видають сигнал, пропорційний концентрації газу. Величина λ обчислюється автоматично за обмірюваним значенням СО, CH, СО2 і О2.

На лицьовій панелі приладу розміщені: індикатори, кнопки керування: Насос (Выход), >0< (Ввод), Печать (-), 4/2 такта (+), СОкорр (Топливо) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Лицьова панель

На задній панелі приладу розміщений (рисунок 2): вимикач живлення СЕТЬ, розйом для підключення датчика тахометру TAX, роз’їм для підключення датчика виміру температури масла Тмасла, роз’їм для підключення електричного живлення 12 В, 220 В; 3 мережних запобіжники: 2 по 2 А, один – 3 А, штуцери ВХОД і ВЫХОД аналізованого газу, збірник конденсату, штуцер СЛИВ, штуцер Продувка для продувки приладу повітрям при автоматичному підстроюванні нуля чутливості - для каналу О2); 2 фільтри тонкого очищення, фільтри № 1 для газоаналізатора.

Загальні вказівки по експлуатації

Після тривалого зберігання в умовах підвищеної вологості прилад перед включенням варто витримати при нормальних умовах на протязі 12 год.

При великій різниці температур у складському й робочому приміщеннях, отриманий зі складу прилад втримується не менш 2 год. у нормальних умовах в упаковці.

Міри безпеки

До роботи із приладом допускаються особи, ознайомлені з паспортом приладу.

Забороняється скидання аналізованої проби або перевірочних газових сумішей у приміщенні.

При роботі газоаналізатора на штуцер «ВЫХОД» повинна бути встановлена відвідна трубка, довжиною 1 м.

Підключення тахометра здійснюється при виключеному двигуні.

УВАГА! При живленні газоаналізатора напругою 220 В корпус газоаналізатора повинен бути обов’язково заземлений через «євровилку» й розетку!

Підготовка приладу до роботи

Установити прилад на горизонтальній поверхні. Залежно від джерела електричного живлення до розйому на задній панелі підключити кабель живлення 220 В або кабель живлення 12 В з комплекту приналежностей.

До штуцера Слив приєднати трубку для скидання конденсату. До штуцера Вход приєднати через коротку трубку із ПВХ бензиновий фільтр, до нього приєднати пробовідбірний шланг із газозабірним зондом з комплекту приналежностей.

До гнізда на задній панелі підключити кабель із датчиком тахометра, датчик приєднати до високовольтного проводу 1-й свічі.

Порядок роботи

Прилад обслуговується одним оператором.

Установити пробозабірник приладу у вихлопну трубу автомобіля на глибину не менш 300 мм від зрізу (до упору) і зафіксувати його затискачем.

Здійснити настроювання нулів всіх каналів натисканням кнопки >0<. Повинне бути забезпечене надходження чистого повітря, не забрудненого викидами СО2, СО і СН.

Натискання й утримання кнопки 4/2 такта дозволяє встановити в тахометрі тип двигуна, до якого підключений прилад (двох - чотирьохтактний). Коротке натискання на кнопку 4/2 такта дозволяє проконтролювати тип двигуна, встановлений у тахометрі (двох - чотирьохтактний).

Для зміни рівня чутливості тахометра необхідно одночасно нажати кнопки Печать й 4/2 такта. При цьому на індикаторі «λ» з’явиться значення встановленого рівня чутливості. Натисканням на кнопки 4/2 такта (+) і Печать (-) можна встановити необхідний рівень чутливості тахометра для стійкого виміру частоти обертів колінчатого вала для даного автомобіля. При завищенні показань тахометра й при його нестійкій роботі необхідно понизити чутливість, при заниженні показань - підвищити чутливість тахометра.

Запам’ятовування встановленого рівня здійснюється натисканням кнопки >0< (Ввод). Вихід без запам`ятовування натисканням кнопки Насос (Выход). При вимірі частоти обертання колінчатого валу у двигунах з 2-х іскровою системою запалювання в тахометрі встановлюється режим точно також, як в двохтактному двигуні.

Виключити Насос натисканням кнопки. Газоаналізатор готовий до роботи.

Після закінчення режиму настроювання нуля (чутливості - по каналу О2) газоаналізатор переходить в режим виміру концентрацій всіх каналів, а також частоти обертання колінчатого вала двигуна і здійснюється розрахунок коефіцієнта λ.

Характер інформації, виведеної на індикаторі О2/ NО можна визначити по наявності/відсутності десяткової крапки. Перемикання режимів обчислення параметру λ для різних видів палива здійснюватися натисканням і втриманням більше 4 сек. кнопки СОкорр.(Топливо). На індикаторі λ відображаються назви режимів у порядку «ВНИЗ», «ПРОП», «П.ГАЗ». "БЕНЗ". "БЕНЗ" для бензину, «ПРОП» - для суміші пропан-бутан, «П.ГАЗ» - для метану (природний газ).

Автоматичне підстроювання нуля здійснюється в режимі виміру через 30 хв. за умови, що показання приладу відрізняються від нульових або в прилад подавався газ, час підстроювання – 30 с. При натиснутій кнопці Насос (Выход) автопідстроювання не відбувається.

Показання варто фіксувати через 40-60 сек. після початку виміру.

Натисканням кнопки ПЕЧАТЬ здійснюється друк обмірюваних величин із вказівкою реального часу й інформації про власника приладу. Інформація про власника приладу вводиться їм у програму, що входить у комплект поставки й передається в прилад через інтерфейс RS 232. У розпорядженні споживача 64 символи для введення до друку назви фірми - власника приладу й іншої текстової інформації.

По закінченні роботи з автомобілем або при перерві в роботі виключити побудник витрати газу натисканням кнопки НАСОС.

Вийняти пробозабірник з вихлопної труби автомобіля, від’єднати тахометр.

По закінченні зміни необхідно виключити живлення приладу.


1Матеріал засвоєний6
 
 • 6
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Вам потрібно додаткове вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення»


1Матеріал засвоєний7
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 7
Текст к ситуацииПочаток тестування

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

- на відповіді виділений обмежений термін;

- час який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрану монітора комп’ютера;

- якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується


1До тестування готовий8, 9, 10, 11
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯким документом визначаються норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або альтернативному паливі?

1ДСТУ 2708-9933
2ДСТУ 2984-9533
3ДСТУ 4277:200412, 13, 14, 15
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧи , відповідають вимоги ДСТУ 4277:2004 щодо екологічних показників автомобілів, двигуни яких працюють на бензині вимогам Директиви Європейського Союзу 96/96/ЄС?

1так12, 13, 14, 15
2ні33
3частково33
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа які види транспорту поширюється дія ДСТУ 4277:2004?

1на нові автомобілі з двигунами, які працюють на бензині або газовому паливі33
2на автомобілі з двигунами, які працюють на бензині або газовому паливі, що перебувають в експлуатації33
3на нові і ті, що перебувають в експлуатації автомобілі з двигунами, які працюють на бензині або газовому паливі12, 13, 14, 15
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа які категорії автотранспорту не поширюється дія ДСТУ 4277:2004?

1на автомобілі, повна маса яких не перевищує 3,5 т33
2на автомобілі з двотактними двигунами та газодизелями12, 13, 14, 15
3на спеціальні автомобілі33
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа скількох режимах обертання колінчастого валу визначається вміст оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів?

1на одному режимі34
2на двох режимах16, 17, 18, 19
3на трьох режимах34
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо значення мінімальної частоти обертання колінчастого валу не встановлено підприємством-виробником у технічних умовах чи документах з експлуатації автомобіля, то перевірку здійснюють при:

1nмін = 500 хв.-1 ±100 хв.-134
2nмін = 800 хв.-1 ±100 хв.-116, 17, 18, 19
3nмін = 1000 хв.-1 ±100 хв.-134
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПеревірку автомобілів, які працюють на бензині, в режимі підвищеної частоти обертання здійснюють лише в разі обладнання двигуна:

1карбюратором16, 17, 18, 19
2нейтралізатором34
3турбонаддувом34
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля автомобілів, які проходять обкатку (пробігом до 3000 км), допустимий вміст вуглеводнів у відпрацьованих газах, у порівнянні з гранично допустимим вмістом, збільшується на:

110 %34
220 %16, 17, 18, 19
330 %34
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий допустимий вміст оксиду вуглецю для автомобілів, виготовлених до 1 жовтня 1986 року при nмін?

12,5 %34
24,5 %20, 21, 22, 23
35,5 %34
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииАвтомобілі, які можуть працювати на двох видах палива, причому одна із систем живлення двигуна є основною, друга – резервною, перевіряють лише за роботи на:

1основному паливі20, 21, 22, 23
2резервному паливі34
3основному і резервному паливі34
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииАвтомобілі, які працюють на двох видах палива, причому обидві системи живлення є рівноцінними, перевіряють під час контролювання за роботи на:

1альтернативному паливі34
2обох видах палива20, 21, 22, 23
3одному з двох видів палив34
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииБудова, конструкція і якість виготовляння та складання агрегатів, вузлів і деталей автомобіля повинні забезпечувати виконання вимог ДСТУ 4277:2004 протягом:

1гарантійного терміну експлуатації34
2до капітального ремонту34
3усього терміну експлуатації20, 21, 22, 23
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДо якої температури охолоджувальної рідини або моторної оливи повинен бути прогрітий двигун перед вимірюваннями якщо дані підприємства-виробника відсутні?

1не менше ніж плюс 50 °С35
2не менше ніж плюс 80 °С24, 25, 26, 27
3не менше ніж плюс 90 °С35
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля двигунів з повітряним охолоджуванням, верхня межа робочих температур під час випробувань, не повинна перевищувати

1+90 °С35
2+100 °С35
3+120 °С24, 25, 26, 27
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа яку глибину занурюється пробовідбиральний зонд газоаналізатора у випускну трубу автомобіля?

1не менше ніж 100 мм від зрізу35
2не менше ніж 200 мм від зрізу35
3не менше ніж 300 мм від зрізу24, 25, 26, 27
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ разі косого зрізу випускної труби автомобілю, визначення глибини занурення пробовідбирального зонду газоаналізатора проводять від:

1короткої кромки зрізу24, 25, 26, 27
2довшої кромки зрізу35
3центру кромки зрізу35
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо автомобіль має декілька випускних труб, то як проводять вимірювання?

1в однієї з труб35
2в кожній трубі окремо24, 25, 26, 27
3одночасно в усіх трубах35
 
 • 25
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо автомобіль має декілька випускних труб, то за результат вимірювання беруть:

1менший із одержаних результатів вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у кожній із випускних труб35
2середній із одержаних результатів вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у кожній із випускних труб35
3більший із одержаних результатів вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у кожній із випускних труб28, 29, 30, 31
 
 • 26
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОсновна абсолютна похибка газоаналізаторів оксиду вуглецю, виготовлених після 1.01.2005 року, для діапазону від 0 до 5 %, не повинна перевищувати:

1±0,2 %28, 29, 30, 31
2±0,5 %35
3±1,0 %35
 
 • 27
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОсновна абсолютна похибка газоаналізаторів вуглеводнів, виготовлених після 1.01.2005 року, для діапазону від 0 до 1000 млн-1,не повинна перевищувати:

1±20 млн-135
2±50 млн-128, 29, 30, 31
3±150 млн-135
 
 • 28
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДіапазони вимірів газоаналізатору Инфракар М2Т.02 по СО складає:

10-5 %32
20-15 %36
30-25 %36
 
 • 29
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДіапазони вимірів газоаналізатору Инфракар М2Т.02 по СН складає:

10-1000 млн-136
20-2000 млн-132
30-5000 млн-136
 
 • 30
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДіапазони вимірів газоаналізатору Инфракар М2Т.02 по СО2 складає:

10–2 %36
20–8 %36
30–16 %32
 
 • 31
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДіапазони вимірів газоаналізатору Инфракар М2Т.02 по О2 складає:

10–5 %36
20–11 %36
30–21 %32
 
 • 32
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви успішно пройшли тестовий контроль й можете переходити до виконання лабораторної роботи

1Початок самостійного виконання лабораторної роботи37
 
 • 33
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу2
2Почати тестування7
 
 • 34
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу3
2Почати тестування7
 
 • 35
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу4
2Почати тестування7
 
 • 36
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу5
2Почати тестування7
 
 • 37
Иллюстрация к шагу0257-05-037.mp4
Текст к ситуацииТема: Визначення токсичності вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння

Мета: ознайомитись з порядком визначення токсичності вихлопних газів бензинових двигунів внутрішнього згоряння за допомогою газоаналізатору ИНФРАКАР М та навчитися робити висновки щодо відповідності перевіреного автомобіля нормам експлуатації


1Почати виконання лабораторної роботи38
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 38
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування:

1 газоаналізатор ИНФРАКАР М в комплекті, рік випуску – 2009, дата перевірки – 21.02.2011 р.;

2 автомобіль ЗАЗ-Ланос 2010 року випуску, з бензиновим двигуном об’ємом 1,5 л, інжектор, № кузова – FG048SG47389013, державний номер автомобіля ВХ2565ВС, нейтралізатор – окислювальний;

3 Назва підприємства – Хмельницький національний університет, місце проведення вимірювання – майданчик біля навчального корпусу №1


1Продовжити виконання лабораторної роботи39
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 39
Текст к ситуацииВід яких джерел здійснюється живлення газоаналізатору ИНФРАКАР М?

1Змінного, 110 В51
2Постійного, 9 В51
3Постійного, 12 В або змінного, 220 В40
 
 • 40
Текст к ситуацииПри живленні газоаналізатору ИНФРАКАР М від джерела постійного струму, має значення порядок підключення приладу?

1Ні52
2Так, спочатку треба підключати «плюсову» клему52
3Так, спочатку треба підключати «мінусову» клему41
 
 • 41
Текст к ситуацииКоли газоаналізатор ИНФРАКАР М, після підключення до джерела живлення, вважається готовим до роботи?

1Зразу післі підключення приладц53
2Через 5 хв. після включення, після попереднього прогріву42
3Через 30 хв. після включення, після попереднього прогріву53
 
 • 42
Текст к ситуацииЧим завершується процес виходу приладу ИНФРАКАР М на робочий режим?

1Включенням автопродувки нуля43
2Звуковим сигналом54
3Світловим сигналом54
 
 • 43
Текст к ситуацииКоли треба фіксувати показання приладу після початку виміру?

1З появою інформації на відповідних індикаторах55
2Через 10-15 сек. після початку виміру55
3Через 40-60 сек. після початку виміру44
 
 • 44
Иллюстрация к шагу0257-05-044-00.jpg
Текст к ситуацииЗгідно квитанції обмірюваних величин визначте, на яких обертах колінчастого валу проводилися вимірювання?

1мінімальних45
2підвищених56
3максимальних56
 
 • 45
Иллюстрация к шагу0257-05-045-00.jpg
Текст к ситуацииЗгідно квитанції обмірюваних величин визначте, вміст оксиду вуглецю для даного автомобіля допустимий чи ні?

1Так46
2Знаходиться на межі допустимого57
3Ні57
 
 • 46
Иллюстрация к шагу0257-05-046-00.jpg
Текст к ситуацииЗгідно квитанції обмірюваних величин визначте, на яких обертах колінчастого валу проводилися вимірювання?

1мінімальних58
2підвищених47
3максимальних58
 
 • 47
Текст к ситуацииПроведення вимірювань на режимі підвищених обертів колінчастого валу є обов’язковим для інжекторних двигунів?

1Так, для об’єму двигуна 1500 см3 і більше59
2Так, для автомобілів випуску до 2004 року59
3Ні, але можуть бути проведені на вимогу водія48
 
 • 48
Иллюстрация к шагу0257-05-048-00.jpg
Текст к ситуацииЗгідно квитанції обмірюваних величин визначте, вміст оксиду вуглецю для даного автомобіля допустимий чи ні?

1Так49
2Знаходиться на межі допустимого60
3Ні60
 
 • 49
Иллюстрация к шагу0257-05-049-00.jpg
Текст к ситуацииПроаналізуйте результати вимірів на двох режимах обертання колінчастого валу та зробить висновок щодо можливості подальшої експлуатації автомобіля, з урахуванням вимог ДСТУ 4277:2004 «Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або альтернативному паливі»

1Перевірений автомобіль повністю відповідає вимогам ДСТУ 4277:200450
2Перевірений автомобіль потребує регулювання паливної апаратуру61
3Перевірений автомобіль до експлуатації не допускається61
 
 • 50
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!
Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №257-2

Тема: Визначення токсичності вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння

Мета: ознайомитись з порядком визначення токсичності вихлопних газів бензинових двигунів внутрішнього згоряння за допомогою газоаналізатору Инфракар М та навчитися робити висновки щодо відповідності перевіреного автомобіля нормам експлуатації.

Матеріали, реактиви, устаткування:

1) газоаналізатор Инфракар М в комплекті, рік випуску – 2009, дата перевірки – 21.02.2011 р.;

2) автомобіль ЗАЗ-Ланос 2010 року випуску, з бензиновим двигуном об’ємом 1,5 л, інжектор, № кузова – FG048SG47389013, державний номер автомобіля ВХ2565ВС, нейтралізатор – окислювальний;

3) Назва підприємства – Хмельницький національний університет, місце проведення вимірювання – майданчик біля навчального корпусу №1

Обробка результатів

На підставі отриманих даних токсичності вихлопних газів заповніть протокол випробування.

ПРОТОКОЛ №____ від «___»____________200__ р. вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля

Назва підприємства і місце проведення вимірювання _____________________________________________________________________________

Марка і модель автомобіля ______________________________________________________

Номер шасі (кузова), державний номер автомобіля _____________________________________________________________________________

Наявність нейтралізатора і його тип: окиснювальний/трикомпонентний _____________________________________________________________________________

Марка, модель, зав. номер, рік випуску газоаналізатора, дата повірки _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Результати вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів

Частота обертання

Результати вимірювання вмісту

Гранично допустимий вміст

оксиду вуглецю, %

вуглеводнів,

млн-1

оксиду вуглецю, %

вуглеводнів,

млн-1

nмін

  

 

 

nпідв

  

 

 

Висновок про відповідність вимогам ДСТУ _______________________________________

Виконавець:

(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)


 
 • 51
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 52
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 56
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 57
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 58
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 59
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи47
 
 • 60
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи48
 
 • 61
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи49