Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

261. Техноекологія

1. Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі

Автор: Міронова Наталія Геннадiївна

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0261-01-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Відповідно до існуючого законодавства вміст забруднюючої речовин у повітрі повинен бути не вище, або дорівнювати гранично допустимій концентрації (ГДК), а їхня кількість підлягає систематичному контролю.

Безперервний контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі передбачає застосування систем автоматичних приладів, що видають світловий, звуковий або комбінований сигнал у випадку перевищення рівня ГДК даної речовини. Прилади та засоби контролю, що застосовуються, повинні забезпечити визначення кожного чинника виробничої шкідливості на фоні інших чинників і дати їхню кількісну оцінку.

Чутливість методів і приладів контролю не повинна бути нижче 0,5 рівня ГДК шкідливої речовини у відібраній пробі повітря.

Засоби та способи санітарно-хімічного аналізу повітря підрозділяють на три основні групи: лабораторні, експресні й автоматичні. Існує більше 200 різноманітних методик визначення шкідливих домішок у повітрі виробничих приміщень, в основу яких покладені фізичні, фізико-хімічні і біологічні процеси.

Найбільш точними є лабораторні методи, але вони потребують тривалого часу, високої кваліфікації лаборантів і використання пробовідбірників.

Будова приладу УГ-2. Газоаналізатор універсальний УГ-2 складається з повітрязабірного пристрою і комплектів індикаторних засобів.

Повітрязабірний пристрій УГ-2 (рисунок 1) складається з гумового сильфону 2 з двома фланцями, стакана з пружиною 3, що знаходяться всередині корпуса 1.

У внутрішніх гофрах сильфону встановлені розпірні каблучки 4 для надання жорсткості сильфону та зберігання сталості об`єму.

На верхній платі 9 є нерухома втулка 7 для напрямку руху штока 6 при стиску сильфона.

На штуцері 1 із внутрішньої сторони натягнута трубка гумова 12, що через нижній фланець з`єднується з внутрішньою порожниною сильфону, а з зовнішньої сторони на нього натягнута гумова трубка 10, вільний кінець якої використовується для приєднання індикаторної трубки при аналізі.

На циліндричній поверхні штока 6 розташовані чотири повздовжні канавки з двома поглибленнями 5 для фіксації двох положень штока фіксатором 8.

Відстань між поглибленнями на канавках підібрана таким чином, щоб при ході штока від одного поглиблення до іншого сильфон забирав заданий обсяг досліджуваного повітря. У комплекти індикаторних засобів входять ампули з індикаторними поглинальними порошками та додаткові матеріали які, необхідні для виготовлення індикаторних трубок і фільтрувальних патронів.

Принцип роботи газоаналізатора універсальногоУГ-2 базується на зміні забарвлення прошарку індикаторного порошку в індикаторній трубці після протягування через неї повітрязабірним пристроєм повітря.

Довжина забарвленого стовпчика індикаторного порошку в трубці пропорційна концентрації аналізованого газу в повітрі і вимірюється по шкалі, градуйованій в міліграмах на кубічний метр.

1 - корпус; 2 - сильфон; 3 - пружина; 4 - каблучка розпірна; 5 - канавка з двома поглибленнями; 6 -шток; 7 - чіп; 8 - фіксатор; 9 - плата; 10 - трубка гумова; 11 - штуцер; 12 - трубка гумова

Риcунок 1 – Повітрязабірний пристрій УГ-2

Вимірювання потрібно проводити не менше 3 разів, щоразу використовуючи нову трубку. За результат виміру приймають середнє арифметичне значення.

Отримані результати вимірювання концентрації газу приводять до нормальних умов (Сн). Нормальні умови відповідають таким значенням: температура – 293 °К, атмосферний тиск – 760 мм рт. Ст., відносна вологість повітря – 60 %.

Концентрація за нормальних умов (мг/м3) розраховується згідно формули:

Cн = Ct,P(273 + t)∙101,3/(273∙P)

де Ct,P – результат виміру концентрації газу, що визначається, при температурі навколишнього повітря (t, °С) і атмосферному тиску (Р, кПа), мг/м3.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Пане студенте, для подальшого виконання віртуальної лабораторної роботи необхідно отримати допуск до практичних дій. Для цього необхідно відповісти на питання контролю теоретичних знань, які вимагаються для виконання лабораторної роботи. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування.

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

1. На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп’ютера. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується.

2. Серед запропонованих відповідей тільки один варіант вірний.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5, 6, 7, 8
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗгідно діючого законодавства вміст забруднюючої речовини у повітрі

1не повинен перевищувати гранично допустиму концентрацю (ГДК) цієї речовини9, 10, 11, 12
2повинен перевищувати ГДК цієї речовини17
3не контролюється17
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗастосування систем автоматичних приладів забезпечує

1безперервний контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі9, 10, 11, 12
2періодичний контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі17
3вибірковий контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі17
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииАвтоматичні прилади видають світловий, звуковий або комбінований сигнал у випадку

1перевищення рівня ГДК забруднюючої речовини у повітрі9, 10, 11, 12
2меншої концентрації забруднюючої речовини у повітрі , ніж ГДК17
3дорівнювання концентрації забруднюючої речовини у повітрі гранично допустимій концентрації17
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧутливість методів і приладів контролю за вмістом забруднюючої речовини у відібраній пробі повітря не повинна бути нижче

10,5 часток ГДК9, 10, 11, 12
20,1 часток ГДК17
30,8 часток ГДК17
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗасоби та способи санітарно-хімічного аналізу повітря поділяють на такі основні групи

1лабораторні, експресні, періодичні17
2експресні, автоматичні, безперервні17
3лабораторні, експресні , автоматичні13, 14, 15, 16
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМетодики визначення шкідливих домішок у повітрі базуються на

1фізичних, фізико-хімічних і біологічних процесах13, 14, 15, 16
2механічних, фізичних і фізико-хімічних процесах17
3механічних, фізичних і біологічних процесах17
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНайбільш точним є такий метод аналізу повітря

1лабораторний13, 14, 15, 16
2експресний17
3польовий17
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПринцип роботи газоаналізатора універсального УГ-2 базується на

1зміні кольору повітря у повітрязабірному пристрої17
2зміні забарвлення прошарку індикаторного порошку в повітрязабірному пристрої17
3зміні забарвлення прошарку індикаторного порошку в індикаторній трубці13, 14, 15, 16
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДовжина забарвленого стовпчика індикаторного порошку в трубці

1пропорційна концентрації аналізованого газу18
2дорівнює концентрації аналізованого газу17
3пропорційна об’єму аналізованого газу17
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииШкала для визначення концентрації забруднюючої речовини приладу УГ-2 градуйована

1в грамах на метр кубічний17
2в міліграмах на метр кубічний18
3в міліграмах на метр квадратний17
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВимірювання концентрації забруднюючої речовини у повітрі потрібно проводити

1не менше 3 разів, щоразу використовуючи нову трубку18
2не менше 5 разів, щоразу використовуючи нову трубку17
3не менше 5 разів, використовуючи одну трубку17
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуации

Cн = Ct,P(273 + t)∙101,3/(273∙P)

Вказана формула використовується для розрахунку

1концентрації оксиду сірки у повітрі17
2концентрації оксиду сірки у повітрі за нормальних умов18
3ефективності очистки повітря від сірки17
 
 • 17
Текст к ситуацииПомилка тесту.

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно переглянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питання тестового контролю.


1Продовжити виконання лабораторної роботи4
 
 • 18
Текст к ситуацииЗавершення тестування.

Вітаємо, Ви правильно відповіли на питання тестового контролю знань та умінь теоретичного матеріалу, необхідного для проведення лабораторної роботи.

Бажаємо Вам успішного виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи19
 
 • 19
Текст к ситуации

Тема. Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі.

Мета: ознайомитись із методами та засобами інструментального виміру вмісту шкідливих газів у повітрі.


1Продовжити виконання лабораторної роботи20
 
 • 20
Иллюстрация к шагу0261-01-020.mp4
Текст к ситуацииМатеріали й устаткування:

1 Газоаналізатор УГ-2.
2 Індикаторні трубки.
3 Набір індикаторів.
4 Поглиначі.


1Продовжити виконання лабораторної роботи21
 
 • 21
Текст к ситуацииВизначення вмісту газоподібних токсичних речовин включає такі етапи:

1. Виготовлення індикаторної трубки.
2. Виготовлення фільтрувального патрона.
3. Підготовка приладу до роботи, перевірка його герметичності.
4. Вимірювання концентрації забруднюючої газоподібної речовини.
5. Визначення концентрації та приведення отриманого значення до нормальних умов.
6. Завершення роботи з приладом.


1Продовжити виконання лабораторної роботи22
 
 • 22
Иллюстрация к шагу0261-01-022.mp4
Текст к ситуацииМатеріали для виготовлення індикаторних трубок:

1 Трубка скляна індикаторна.
2 Стрижень.
3 Лійка.
4 Ампула з індикаторним порошком.
5 Заглушка.
6 Трубка гумова.
7 Ампула з УГ-2 НС-1.
8 Дротик.
9 Фільтрувальні патрони (з одною, двома та трьома мітками).


1Продовжити виконання лабораторної роботи23
 
 • 23
Иллюстрация к шагу0261-01-023.mp4
Текст к ситуацииПідготовка індикаторної трубки до роботи.

Перед виготовленням скляні індикаторні трубки миють хромовою сумішшю, потім водою і сушать при температурі 120...130°С.

Висушені трубки повинні зберігатися в ексикаторі.

В один кінець скляної індикаторної трубки вставляють стрижень, у протилежний кінець - тампон із вати і дротик, ущільнюють вату за допомогою стрижня до 2...3 мм. Виймають стрижень.

Через лійку в індикаторну трубку насипають до краю індикаторний порошок з ампули, розкритої перед використанням.

Ампулу з індикаторним порошком, що залишився, відразу ж закривають заглушкою за допомогою гумової трубки довжиною 25 мм або індикаторний порошок, що залишився в ампулі, пересипають у порожню ампулу і запаюють її.

Постукуючи по стінці трубки, яку утримують вертикально, ущільнюють стовпчик індикаторного порошку і вкладають другий тампон товщиною 2...3 мм.

Недостатнє ущільнення індикаторного порошку призводить до збільшення довжини пофарбованого стовпчика і розмитості його межі.


1Продовжити виконання лабораторної роботи24
 
 • 24
Иллюстрация к шагу0261-01-024.mp4
Текст к ситуацииВиготовлення фільтрувального патрона УГ-2 для визначення вмісту сірчистого ангідриду в повітрі.

У вузький кінець патрона вкладають тампон із вати і ущільнюють його до 4...5 мм.

За допомогою лійки через широкий кінець патрона, при легкому і постійному постукуванні об стінки патрона, насипають з ампули індикаторний порошок №8 (використовується для сірчистого ангідриду).

Вкладають тампон із вати й ущільнюють його до 4...5 мм.

Обидва кінці фільтрувального патрона негайно закривають заглушками за допомогою гумових трубок довжиною 15…20 мм і зберігають в ексикаторі з кальцієм хлористим.


1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 25
Иллюстрация к шагу0261-01-025.mp4
Текст к ситуацииПеревірка герметичності УГ-2.

Стискують сильфон штоком до верхнього отвору на об’ємі 400 см3 і фіксують це положення фіксатором. Трубку гумову перегинають і стискують.

Відводять фіксатор і після початкового ривка штока, його відпускають.

Повітрязабірний пристрій УГ-2 вважають герметичним, якщо протягом 10(±2) хв. Не спостерігається помітного переміщення штока.


1Продовжити виконання лабораторної роботи26
 
 • 26
Иллюстрация к шагу0261-01-026.mp4
Текст к ситуацииВимірювання концентрації сірчистого ангідриду.

Перед початком роботи індикаторні трубки необхідно витримати 30 хв. для прийняття температури навколишнього середовища.

Для визначення концентрації газу відчиняють кришку повітрязабірного пристрою УГ-2 і перевіряють відповідність номера штоку повітрязабірного пристрою.

Шток сильфона стискують, поки кінець фіксатора потрапить у верхнє заглиблення в канавці штока.

Беруть індикаторну трубку, звільняють її від герметизуючих ковпачків, уникаючи при цьому засмічення герметизуючим матеріалом.

Постукуючи стрижнем по стінкам трубки, перевіряють її ущільнення і, якщо при цьому між стовпчиком порошку і тампоном утворився просвіт, його усувають натисканням стрижня на тампон.

Приєднують індикаторну трубку до гумової трубки повітрязабірного пристрою і розташовують у місці вимірювання.

При наявності в аналізованому повітрі парів (газів), що заважають визначенню, їх уловлюють фільтруючим патроном, який приєднують за допомогою гумової трубки до індикаторної трубки вузьким кінцем в стик.

Вимір треба починати не пізніше 1 хв. після розгерметизації трубок.

Натискуючи однією рукою на головку штока, іншою відводять фіксатор. Як тільки шток починає рухатися, фіксатор відпускають і включають секундомір.

Індикаторний порошок після впливу газу(пари), що визначається, змінює забарвлення.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Иллюстрация к шагу0261-01-027.mp4
Текст к ситуацииВизначення концентрації сірчистого ангідриду.

Концентрацію газу, що визначається, знаходять, порівнюючи нижню межу стовпчика забарвленого порошку індикаторної трубки з нульовою відміткою вимірювальної шкали етикетки.

Цифра на шкалі, що збігається з верхньою межею забарвленого стовпчика порошку, показує концентрацію газу(пари), що визначається.

При розмитості межі розділу кольорів прошарків вихідного й індикаторного порошку, що прореагував, відлік концентрації газу (пари), що визначається, проводять по шкалі, по нижній і верхній частинам межі. За результат виміру приймають середнє значення.

Виміри проводять не менше 2…3 разів, щоразу використовуючи нову трубку. За результат виміру приймають середнє арифметичне значення. Виберіть правильне значення (С):


1С(SO2)=1328
2С(SO2)=2633
 
 • 28
Текст к ситуацииЗавершення роботи з УГ-2.

Після закінчення роботи патрон від`єднують від індикаторної трубки, яку негайно закривають заглушками і вкладають на зберігання в ексикатор з кальцієм хлористим.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуации

Cн = Ct,P(273 + t)∙101,3/(273∙P)

Результати вимірювання приводять до нормальних умов за формулою, в якій Ct,P – результат виміру концентрації газу, що визначається, при температурі навколишнього повітря (t, °С) і атмосферному тиску (Р, кПа), мг/м3.

t = 22 °С;

Р = 101,0 кПа.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Текст к ситуацииВиберіть правильне значення показника Сн:

1Сн=13,13 мг/м331
2Сн=25,25 мг/м334
 
 • 31
Текст к ситуацииВітаємо, Ви успішно виконали лабораторну роботу.

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи згідно представленого зразка, запишіть його окремим файлом та відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.


1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 32
Текст к ситуацииОформіть протокол та вишліть його викладачу.

 

Лабораторна робота №1

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ТОКСИЧНИХ ГАЗОПОДІБНИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРІ

Мета роботи: ознайомитись із методами та засобами інструментальних вимірів вмісту шкідливих газів і парів у повітрі; ознайомитись з роботою газоаналізатора УГ-2.

Матеріали й устаткування: газоаналізатор УГ-2, індикаторні трубки, набір індикаторів, поглиначі, окислювачі.

Хід роботи.

1. Виготовити індикаторні трубки.

2. Перевірити герметичність повітрязабірного пристрою УГ-2.

3. Визначити вмісту SO2 у повітрі.

3.1. Виготовити фільтрувальний патрон на сірчистий ангідрид.

3.2. Провести вимірювання.

4.Розрахувати концентрацію забруднюючої речовини за нормальних умов згідно формули:

Cн = Ct,P(273 + t)∙101,3/(273∙P)

де Ct,P – результат виміру концентрації газу, що визначається, при температурі навколишнього повітря (t, °С) і атмосферному тиску (Р, кПа), мг/м3.

5.Отримані результати вимірів занести в таблицю 1.

Таблиця 1 – Результати вимірів концентрації газу в повітрі

Забруд-
нююча речовина
Темпера-
тура

повітря, °С

Атмосфер-
ний тиск,

мм рт.ст.

Результат виміру концентрації газу, мг/м3ГДК,

мг/м3

Концентрація, мг/м3
 

 

     

6. Порівняти отримане значення з ГДК та зробити висновок про ступінь загазованості досліджуваного повітря.


 
 • 33
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 34
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити формулу для розрахунку.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29