Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

265. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

2. Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин для одиночного джерела

Автор: Матеюк О.П.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0265-02-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Відповідно до статті 8 закону України «Про охорону атмосферного повітря» підприємствами, установами та організаціями розробляються нормативи обсягів викидів (гранично допустимих викидів – ГДВ) забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

Гранично допустимий викид – це максимальна кількість шкідливих речовин, яка не повинна перевищуватися під час викиду в повітря за одиницю часу, щоб концентрація забрудників повітря на межі санітарно захисної зони не була вищою від ГДК. Встановлюють ГДВ на основі розрахунку розсіювання домішок в атмосфері. На процес розсіювання домішок впливають такі чинники:

– геометричні характеристики джерела викиду (висота і діаметр гирла);

– властивості газоповітряної суміші (об’єм викиду, температура газів і концентрація шкідливих речовин);

– метеорологічні та географічні показники.

Одиниця виміру ГДВ – грам на секунду (г/с) – характеризує навантаження, яке створює те чи інше підприємство на навколишнє середовище за одиницю часу.

Проект нормативів ГДВ є основним документом, в складі якого затверджуються нормативи ГДВ і заходи щодо їх досягнення. Розрахунок ГДВ проводиться організацією, що має на це ліцензію. Нормативи ГДВ набувають чинності після затвердження місцевими органами Міністерства екології та природних ресурсів України та встановлюються на 10 років. Якщо підприємство розташоване на двох або більше виробничих майданчиках, то проект нормативів ГДВ розробляється підприємством по кожному виробничому майданчику окремо. Розрахунок концентрацій в атмосферному повітрі забруднюючих речовин, які містяться у викидах підприємств, виконуються окремо для кожного із них.

Забруднююча (атмосферне повітря) речовина – будь-яка речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить до атмосферного повітря і може прямо або опосередковано діяти на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

Домішка в атмосфері – це розсіяна в атмосфері речовина, що не міститься в її постійному складі. Оскільки домішки в атмосфері можуть піддаватися різним перетворенням, їх можна умовно поділити на первинні і вторинні. Первинні домішки в атмосфері – домішки, що зберегли протягом певного інтервалу часу свої фізичні і хімічні властивості. Перетворення домішок в атмосфері – процес, при якому домішки в атмосфері піддаються фізичним і хімічним змінам під впливом природних і антропогенних факторів, а також у результаті взаємодії між собою. Вторинні домішки в атмосфері – це домішки, що утворилися в результаті перетворення первинних домішок.

Гранично допустима концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі (ГДК) – віднесена до визначеного часу максимальна концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі, яка при періодичному або постійному впливі на людину та навколишнє природне середовище не справляє на них шкідливої дії протягом всього життя людини, включаючи віддалені наслідки.

Викид (емісія) – надходження забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду.

Потужність викиду забруднюючої речовини – кількість забруднюючої речовини, що надходить в атмосферне повітря за одиницю часу.

Джерело викиду (забруднюючої речовини) – об’єкт, підприємство, цех, агрегат, устаткування та інше, з якого надходить і розповсюджується в атмосферному повітрі забруднююча речовина.

Стаціонарне джерело викиду забруднюючої речовини – джерело викиду, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Пересувне джерело викиду забруднюючої речовини – джерело викиду, що змінює протягом певного часу свої просторові координати.

Організований викид – промисловий викид, який надходить в атмосферне повітря через спеціально споруджені газоходи, труби, повітропроводи.

Неорганізований викид – промисловий викид, який надходить в атмосферне повітря у вигляді ненаправлених потоків газопилової суміші в результаті порушення герметичності або незадовільної роботи обладнання по відбору газопилової суміші в місцях перевантаження, вивантаження або зберігання продукту.

Тимчасово погоджений викид – гранична величина забруднюючих речовин, встановлена для підприємства на відповідний строк до досягнення ГДВ з врахуванням впровадження повітроохоронних заходів.

Залповий викид – (менше 20 хвилин) викид забруднюючих речовин.

Санітарно-захисні зони (СЗЗ) – це спеціально організовані території навколо підприємств, що відокремлюють їх від житлових масивів з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людини, їх розташовують з підвітряного боку підприємств і засаджують пилостійкими деревами та чагарниками, що мають бактерицидні властивості (береза, біла акація, грецький горіх, дуб, канадська тополя, сосна, смерека, бузина, смородина та ін.)

Згідно із санітарними нормами проектування промислових підприємств, виділяють 5 класів промислових об’єктів із СЗЗ завширшки від 50 м до 3000 м з урахуванням ступеня забруднення повітря поблизу виробництва.

Перший клас поділяють на підкласи з СЗЗ завширшки 3000 м та 1Б — 1000 м. До першого класу А з СЗЗ завширшки 3000 м відносять особливо небезпечні об’єкти (АЕС та ін.). До першого класу Б з СЗЗ завширшки 1000 м належать хімічні, нафтопереробні, паперово-целюлозні та металургійні заводи й підприємства, що займаються випалюванням коксу, вторинною переробкою кольорових металів, видобутком нафти, природного газу та кам’яного вугілля.

До другого класу із СЗЗ завширшки 500 м належать цементні, гіпсові, вапнякові та азбестові заводи і підприємства, що виробляють свинцеві акумулятори, пластичні маси, видобувають горючі сланці, кам’яне, буре та інше вугілля.

До третього класу із СЗЗ завширшки 300 м належать підприємства з виробництва скловати, керамзиту, толю й руберойду, вугільних виробів для електропромисловості, різних лаків та оліфи, ТЕЦ, заводи залізобетонних виробів, асфальтобетонні, кабельні заводи тощо.

До четвертого класу СЗЗ завширшки 100 м відносять підприємства металообробної промисловості, машинобудівні заводи, електропромисловість з невеликими ливарними цехами, виробництва неізольованого кабелю, котлів, цегли, металевих електродів, будівельних матеріалів з відходів ТЕС.

До п’ятого класу із СЗЗ завширшки 50 м включено підприємства легкої промисловості, металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарних цехів, виробництва лужних акумуляторів, приладів для електротехнічної промисловості без застосування ртуті й лиття, друкарні, виробництва харчової промисловості, пункти, очищення й промивання цистерн, виробництво стиснутих і зріджених продуктів розділення повітря.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Пане студенте, для подальшого виконання віртуальної лабораторної роботи необхідно отримати допуск до практичних дій. Для цього необхідно відповісти на питання контролю теоретичних знань, які вимагаються для виконання лабораторної роботи. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий документ регламентує розробку нормативів обсягів викидів у атмосферне повітря:

1Закон України «Про охорону атмосферного повітря»9, 10, 11, 12
2Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»25
3Закон України «Про екологічну експертизу»25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМаксимальна кількість шкідливих речовин, яка не повинна перевищуватися під час викиду в повітря за одиницю часу, щоб концентрація забрудників повітря на межі санітарно захисної зони не була вищою від ГДК – це:

1гранично допустимий викид9, 10, 11, 12
2гранично допустима концентрація25
3організований викид25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНадходження забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду – це

1емісія9, 10, 11, 12
2потужність викиду25
3домішка в атмосфері25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий розмір санітарно-захисної зони повинні мати паперово-целюлозні та металургійні заводи:

11000 м9, 10, 11, 12
23000 м25
3500 м25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть одиниці вимірювання ГДВ:

1мг/м325
2г/год25
3г/с13, 14, 15, 16
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть термін, на який встановлюються нормативи ГДВ:

110 років13, 14, 15, 16
25 років25
315 років25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯким чином розробляють документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, якщо підприємство розташоване на декількох проммайданчиках:

1для кожного проммайданчика окремо13, 14, 15, 16
2для одного проммайданчика25
3для основного виробництва підприємства25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНазвіть організацію, яка затверджує нормативи ГДВ:

1місцеві органи Міністерства екології та природних ресурсів України13, 14, 15, 16
2місцеві органи Міністерства охорони здоров’я України25
3організація, яка має ліцензію на проведення розробки ГДВ25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДомішки, що зберегли протягом певного інтервалу часу свої фізичні і хімічні властивості – це:

1вторинні домішки25
2первинні домішки17, 18, 19, 20
3трансформовані домішки25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКількість забруднюючої речовини, що надходить в атмосферне повітря за одиницю часу – це:

1емісія25
2викид25
3потужність викиду17, 18, 19, 20
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДо якого класу СЗЗ належать підприємства металообробної промисловості та машинобудівні заводи:

1четвертого класу СЗЗ17, 18, 19, 20
2третього класу СЗЗ25
3другого класу СЗЗ25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки класів санітарно захисних зон виділяють згідно із санітарними нормами проектування промислових підприємств:

1425
2517, 18, 19, 20
3325
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДжерело викиду, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – це:

1пересувне джерело25
2організоване джерело25
3стаціонарне джерело21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть, які властивості газоповітряної суміші впливають на процес розсіювання домішок у атмосфері:

1об’єм і температура газів21, 22, 23, 24
2висота джерела25
3температура повітря25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОб’єкт, підприємство, цех, агрегат, устаткування та інше, з якого надходить і розповсюджується в атмосферному повітрі забруднююча речовина – це:

1пересувне джерело викиду25
2джерело викиду21, 22, 23, 24
3стаціонарне джерело викиду25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВикид забруднюючих речовин, тривалість якого складає менше, ніж 20 хвилин – це:

1залповий викид21, 22, 23, 24
2неорганізований викид25
3тимчасово погоджений викид25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДо якого класу СЗЗ відносять особливо небезпечні об’єкти, наприклад АЕС:

1першого Б25
2першого А26
3другого25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПромисловий викид, який надходить в атмосферне повітря через спеціально споруджені газоходи, труби, повітропроводи – це:

1тимчасово погоджений викид25
2неорганізований викид25
3організований викид26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПромисловий викид, який надходить в атмосферне повітря у вигляді ненаправлених потоків газопилової суміші в результаті порушення герметичності обладнання – це:

1організований викид25
2неорганізований викид26
3залповий викид25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть, який розмір СЗЗ повинні мати підприємства легкої та харчової промисловості:

150 м26
2100 м25
3300 м25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Спробуйте знову після повторення теоретичних відомостей.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви дали правильні відповіді на теоретичні питання і переходите до безпосереднього виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Визначення обсягів викидів забруднюючих речовин для одиночного джерела

Мета: Ознайомлення з методами розрахунку нормативів обсягів викидів


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу0265-02-028.mp4
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування:

1 Барометр-анероїд М 67;

2 Вимірювач швидкості газових потоків ИС-1;

3 Рулетка Р20 УЗК;

4 Секундомір «Агат» 4295 Б;

5 Газоаналізатор ОКСИ 5М-5НД;

6 Вимірювач температури ИТ-1 ;

7 Мікрокалькулятор.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуацииЗдійснення відбору проб викидів паливовикористовуючого обладнання (котельні)

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0265-02-030.mp4
Текст к ситуацииВимірювання атмосферного тиску за допомогою барометра.

На початку вимірювань атмосферний тиск дорівнює (виберіть значення, що відповідає зображенню)


1726 мм.рт.ст.31
2725 мм.рт.ст.53
3727 мм.рт.ст.53
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0265-02-031.mp4
Текст к ситуацииЗа допомогою секундоміра фіксуємо час вимірювання

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0265-02-032.mp4
Текст к ситуацииДля визначення витрати палива фіксуємо показники газового лічильника (за нормальних умов - w) на початку вимірювань (виберіть значення, що відповідає зображенню)

123938,533
217817,354
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0265-02-033.mp4
Текст к ситуацииВизначення діаметра труби.

Згідно ГОСТ 17.2.4.06 у випадках, коли неможливо безпосередньо виміряти внутрішні розміри труби, дозволяється визначати розміри перерізу вимірюванням зовнішніх розмірів газоходу та товщини його стінки. Вимірювання зовнішніх розмірів газоходу проводять металевою рулеткою.

Визначення діаметра труби

Довжина зовнішнього перерізу дорівнює 90 см; товщина стінки труби (en) - 0,2 см.

За формулою (1) довжини кола визначимо його зовнішній діаметр:

l = 2 π R = π D (1)

Таким чином, обчислимо внутрішій діаметр труби, враховуючи товщину її стінок:

D = l/ π - 2 en (1.1)


10,262 м55
20,283 м34
30,256 м55
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0265-02-034.mp4
Текст к ситуацииДля визначення витрати палива фіксуємо показники газового лічильника (за нормальних умов - w) наприкінці вимірювань (виберіть значення, що відповідає зображенню)

123943,535
217822,056
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0265-02-035.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо температуру навколишнього середовища за допомогою вимірювача температури ИТ-1 (виберіть значення, що відповідає зображенню)

1-1 оС36
20,1 оС57
31 оС57
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0265-02-036.mp4
Текст к ситуацииПроводимо вимірювання об’ємних концентрацій О2, СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД. Встановлюємо датчики приладу на 1/3 газоходу та вмикаємо прилад. Вимірювання проводимо тричі по 20 хв. Результати вимірювань заносимо у таблицю 1.

Таблиця 1 – Результати вимірювань об’ємних концентрацій О2 , СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД

*– Згідно ГОСТ 15895 точкова проба – кількість продукції, що відбирають одноразово від вибіркової одиниці пристроєм для відбору проб; об’єднана проба (викиду) – проба, яка характеризує концентрацію забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

Примітка: заміряні значення об’ємних концентрацій оксиду вуглецю (ρ СО, млн-1) для розрахунку у даній лабораторній роботі не використовуються.


1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 37
Текст к ситуации

Для кожної проби розраховуємо коефіцієнт надлишку повітря h у відхідних газах за формулою (2) :

де pO2% = 3% – вміст О2 у природному газі (саме цей вид палива використовують у котельні); О2% – вміст концентрації О2 у точковій пробі. Знаходимо середнє значення коефіцієнту надлишку повітря h для кожної об’єднаної проби. Результати заносимо у таблицю 2.

Таблиця 1 – Результати вимірювань об’ємних концентрацій О2 , СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД

*– Згідно ГОСТ 15895 точкова проба – кількість продукції, що відбирають одноразово від вибіркової одиниці пристроєм для відбору проб; об’єднана проба (викиду) – проба, яка характеризує концентрацію забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

Примітка: заміряні значення об’ємних концентрацій оксиду вуглецю (ρ СО, млн-1) для розрахунку у даній лабораторній роботі не використовуються.


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 38
Текст к ситуацииКористуючись даними таблиці 2, знаходимо середнє значення об’ємної концентрації оксиду вуглецю (як середнєарифметичне значення точкових проб ∑(1-4)/4) для об’єднаних проб (вкажіть отримані значення кожної із трьох проб).

Таблиця 1 – Результати вимірювань об’ємних концентрацій О2 , СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД

*– Згідно ГОСТ 15895 точкова проба – кількість продукції, що відбирають одноразово від вибіркової одиниці пристроєм для відбору проб; об’єднана проба (викиду) – проба, яка характеризує концентрацію забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

Примітка: заміряні значення об’ємних концентрацій оксиду вуглецю (ρ СО, млн-1) для розрахунку у даній лабораторній роботі не використовуються.


156,75 млн-1; 59,5 млн-1; 63,5 млн-158
258,75 млн-1; 59 млн-1; 63,75 млн-139
 
 • 39
Текст к ситуацииПереводимо значення об’ємних концентрацій оксиду азоту по кожній об’єднаній пробі у концентрації, виміряні в мг/м3 (ρ, мг/м3) тобто середнє значення концентрації об’єднаної проби множимо на коефіціент К ρNО = 1,34 (вкажіть отримані значення кожної із трьох проб). Результати заносимо у таблицю 1.1

Таблиця 1 – Результати вимірювань об’ємних концентрацій О2 , СО, NО та температури димових газів за допомогою газоаналізатора ОКСИ 5М-5НД

*– Згідно ГОСТ 15895 точкова проба – кількість продукції, що відбирають одноразово від вибіркової одиниці пристроєм для відбору проб; об’єднана проба (викиду) – проба, яка характеризує концентрацію забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу.

Примітка: заміряні значення об’ємних концентрацій оксиду вуглецю (ρ СО, млн-1) для розрахунку у даній лабораторній роботі не використовуються.


178,725 мг/м3; 79,06 мг/м3; 85,425 мг/м340
277,1275 мг/м3; 79,5 мг/м3; 84,125 мг/м359
 
 • 40
Текст к ситуацииВизначаємо заміряну концентрацію оксиду азоту при процесах горіння (ρ . h) для кожної об’єднаної проби, тобто середнє значення концентрації об’єднаної проби множимо на середнє значення h. Визначаємо середню концентрацію NО як середньоарифметичне значення об’єднаних проб - Σ (ρ . h)/3) (вкажіть отримане значення)

Таблиця 1.1 – Результати обчислень концентрацій NО, коефіцієнта надлишку повітря h та температури димових газів


181,8941
282,7560
385,3260
 
 • 41
Текст к ситуацииКористуючись даними таблиці 1, знаходимо середнє значення температури димових газів (tг) (вкажіть розраховане значення – середнє для об’єднаних проб)

Таблиця 1.1 – Результати обчислень концентрацій NО, коефіцієнта надлишку повітря h та температури димових газів


199,5561
299,38оС42
3101,2оС61
4102,1оС61
 
 • 42
Текст к ситуации

Визначаємо об’ємну витрату димових газів (Vг, м3/с). У разі конструктивних особливостей газоходів, що унеможливлюють інструментальне вимірювання необхідних параметрів для визначення об’ємної витрати димових газів від паливовикористовувального обладнання, її значення розраховується на основі обсягів витраченого палива (показників газового лічильника). Розрахунок проводимо за формулою (3):

Vг = В ∙( Vг0 + Vв0 ∙ (α-1)) / 3600,                                  (3)

де В – витрата палива (різниця показників газового лічильника), м3/год;

Vг0 – теоретичний об’єм продуктів горіння (димових газів), м3/ м3, для природного газу Vг0 = 10,52 м33;

Vв0 – теоретичний об’єм повітря, необхідний для спалювання 1 м3 при α=1, для природного газу  Vв0 = 9,52 м3;

α – коефіцієнт надлишку повітря ( α залежить від  h, α= 1,01).

Вкажіть отримане значення об’ємної витрати димових газів.


10,0144 м343
21,23 м362
30,0345 м362
40,68 м362
 
 • 43
Текст к ситуации

Розраховуємо швидкість виходу газоповітряної суміші з отвору джерела викиду (w0, м/с) за формулою (4):

w0 = Vг / S тр ,                                                                         (4)

де Vг – об’ємна витрата димових газів г, м3/с;

S тр = 2 π R 2 = π D 2 /4.

Вкажіть отримане значення.


10,516 м/м63
20,23 м/с44
30,028 м/с63
40,143 м/с63
 
 • 44
Текст к ситуации

Визначаємо потужність викиду оксиду вуглецю (М, г/с) за формулою  (5):

М = (С ∙ Vг) ∙ 10-3,                                                (5)

де С – середнє значення концентрації  NО, мг/м3;

Vг – об’ємна витрата димових газів, м3/с.


10,001664
20,001245
30,01464
40,004464
 
 • 45
Иллюстрация к шагу0265-02-045-00.jpg
Текст к ситуацииВисоту труби (Н, м) визначають за проектними даними котельні. Н = 10 м.

1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 46
Текст к ситуации

Визначення нормативів обсягів викидів забруднюючої речовини (оксиду азоту) для одиночного джерела

Визначення нормативів обсягів викидів – гранично допустимого викиду (ГДВ) однієї димової труби. Значення ГДВ (г/с) для викиду нагрітої газоповітряної суміші із одиночного джерела (точкового) джерела з круглим устям по фоновій концентрації Сф розглядуваної домішки, не залежної від швидкості і напрямку вітру по території міста, визначається за формулою:

                                             (6)

де ГДК – значення гранично допустимої концентрації забруднюючої речовини, ГДК NO= 0,04 мг/м3;

Сф – значення фонової концентрації, для м. Хмельницького СфNO= 0,03 мг/м3;

Н – висота димової труби над рівнем землі, м;

DТ – різниця між температурою димових газів ТГ, що викидаються, і температурою навколишнього середовища Тнc.

Vг – об’єм димових газів, м3/с;

h - коефіцієнт, який враховує вплив рельєфу місцевості на розсіювання домішки: значення безрозмірного коефіцієнта h приймається рівним 1, якщо в радіусі 50 висот труб Н від джерела перепад ділянок місцевості не перевищує 50 м/км; в інших випадках поправка на рельєф встановлюється на основі аналізу картографічного матеріалу, який відображає рельєф місцевості в радіусі 50 висот труб від джерела, але не менше як 2 км.

А – коефіцієнт, залежний від температурної стратифікації атмосфери і визначає умови горизонтального і вертикального розсіювання атмосферних домішок: для території України значення коефіцієнта А приймається рівним 200;

F – коефіцієнт, який враховує швидкість осідання шкідливих речовин в атмосфері: значення безрозмірного коефіцієнта F для газоподібних шкідливих речовин (сірчистого ангідриду, окису вуглецю, оксидів азоту) і мілкодисперсних аерозолів, швидкість упорядкованого осідання найбільш крупних фракцій яких не перевищує 3 – 5 м/с F=1;

m, n – коефіцієнти, які враховують умови виходу димових газів із устя димової труби.

Безрозмірний коефіцієнт m визначається в залежності від параметра f, м/(с2×0С), температури за формулою:

                                             (6.1)

де                                              (6.2)

або                                              (6.3)

Безрозмірний коефіцієнт n визначається за формулами в залежності від значення параметра nmax:

п =3 при vmax£ 0,3                                             (6.4)

при 0,3 < vmax£ 2                                             (6.5)

п =1 при vmax > 2                                             (6.6)

При цьому vmaxрозраховується за формулою:

                                             (6.7)


1Продовжити виконання лабораторної роботи47
 
 • 47
Текст к ситуацииВкажіть розраховане значення коефіцієнта m:

10,08765
21,448
34,4265
40,00465
 
 • 48
Текст к ситуацииВкажіть розраховане значення коефіцієнта n:

12,4265
23,565
32,649
40,5265
511,665
 
 • 49
Текст к ситуацииВкажіть отримане значення нормативів обсягів викидів оксиду азоту:

10,012 г/с53
20,235 г/с53
30,00155 г/с50
41,75 г/с53
52,332 г/с53
 
 • 50
Текст к ситуацииОтримане значення нормативів обсягів викидів (ГДВ) оксиду азоту порівняти і з величиною потужності викиду (М), вказати у скільки разів ГДВ є більшим (меншим) від М. Зробити відповідні висновки.

1Є меншим у 12,5 разів66
2Є більшим у 2,4 рази66
3Є меншим у 25,67 разів66
4Є меншим у 1,4 рази66
5Є більшим у 1,29 рази51
 
 • 51
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!


 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 56
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 57
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 58
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 59
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 60
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 61
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 62
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 63
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 64
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 65
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 66
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи50