Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

271. Банки екологiчної iнформацiї

3. Застосування СКБД Microsoft Access для створення БД представлення екологічної інформації

Автор: Гончар А.А.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0271-03-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Створення простого запиту на вибірку

Запити є об`єкти бази даних, основне призначення яких – відображення або зміна даних. Існує декілька типів запитів. Запит на вибірку використовується для відображення даних або для створення нових таблиць, запит на зміну служить для зміни даних в джерелі даних і так далі. Запит на вибірку отримує дані з таблиць і інших запитів і відображає в режимі таблиці. Для створення простого запиту на вибірку перейдіть на сторінку «стрічки» «Створення».

У розділі «Інші» можна вибрати для створення запиту режим Майстра

або режим конструктора.

Виберіть таблицю, що містить дані для запиту

і натисніть кнопку «Майстер запитів».


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Після ознайомлення з теоретичними відомостями Ви повинні дати відповіді на питання, а у разі потреби повторити матеріал, повернувшись до теоретичних відомостей.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧи відносяться форми до об’єктів баз даних?

1так9, 10, 11, 12
2ні25
3Правильна відповідь відсутня25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть визначення запиту:

1зручні, гнучкі та потужні засоби пошуку та фільтрації даних9, 10, 11, 12
2Використовуються для зручного представлення даних для перегляду або друку25
3Використовуються для введення, коригування даних25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧи дозволяє запит відбирати дані з таблиць?

1так9, 10, 11, 12
2ні25
3Правильна відповідь відсутня25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧи дозволяє запит виконувати певні дії над даними?

1так9, 10, 11, 12
2ні25
3Правильна відповідь відсутня25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо можна створити за допомогою запиту?

1Використовувати для зручного представлення даних для перегляду або друку25
2Використовувати для введення, корегування даних25
3Запит дозволяє створити загальний набір записів із даних, що знаходяться в різних таблицях13, 14, 15, 16
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі дії можна викоувати над результатами виконання запиту?

1Використовувати цей набір як джерело даних для форми або звіту13, 14, 15, 16
2Дії над результатами запиту неможливі25
3Результати запиту є незмінними даними25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки таблиць можна використовувати для виконання запиту?

1Одну і більше13, 14, 15, 16
2Таблиці для запитів не використовуються25
3Для запитів використовуються форми25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля скількох таблиць можна використовувати аналог запиту – фільтр?

1Для однієї13, 14, 15, 16
2Для двох25
3Для трьох і більше25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧи дають запити можливість використання даних із декількох таблиць?

1Лише для однієї таблиці25
2Для однієї і більше17, 18, 19, 20
3Таблиці не використовуються для виконання запитів25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі переваги мають запити порівняно із фільтрами?

1проглядати, аналізувати та змінювати дані з форм, неможливість виконувати різноманітні обчислення над даними25
2проглядати, аналізувати та змінювати дані з однієї таблиці, виконувати різноманітні обчислення над даними25
3проглядати, аналізувати та змінювати дані з декількох зв’язаних таблиць, виконувати різноманітні обчислення над даними17, 18, 19, 20
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки фільтрів можна зберегти разом з таблицею?

1один17, 18, 19, 20
2два25
3Три і більше25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСкільки запитів можна створити і зберегти разом з таблицею?

1один25
2безліч17, 18, 19, 20
3Запити для таблиць не використовуються25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧи можна використовувати запити для об’єднання даних, розташованих у декількох таблицях або в інших запитах?

1Ні в якому разі25
2Для таких цілей цілей запити не використвуються25
3Зручно використовувати21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧерез яку вкладку виконується робота з запитами?

1Вкладка Запросы у вікні БД21, 22, 23, 24
2Вкладка Таблицы у вікні БД25
3Вкладка Макросы у вікні БД25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі види запитів має CУБД MS Access?

1Правильна відповідь відсутня25
2Запит на вибірку, запит на створення, перехресні запити, запит на зміну, запити SQL, запит на оновлення21, 22, 23, 24
3Запит на побудову таблиці, запит на розкладання, запит на відновлення25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть найбільш поширений тип запиту?

1Запит на вибірку21, 22, 23, 24
2Запит на створення25
3Запит на зміну25
4Запит на оновлення25
5Запит на видалення25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВ чому полягає особливість запиту на вибірку?

1Видаляються дані, що задовільняють умовам відбору25
2Вибираються дані, що задовільняють умовам відбору26
3Вимовляються дані, що задовільняють умовам відбору25
4Вимальовуються дані, що задовільняють умовам відбору25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо є результатом виконання запиту на вибірку?

1Діаграма25
2Форма25
3Таблиця26
4Гістограма25
5Панорама25
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк називають запит, в якому виводяться результати статистич¬них підрахунків (підсумків)?

1Одиночний25
2Груповий26
3Статистичний25
4Математичний25
5Ймовірнісний25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо є зручно використовувати як основу для форм та звітів?

1Запити на вибірку26
2Запит на розкладання25
3Запит на руйнування25
4Запит на пошук25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Спробуйте знову після повторення теоретичних відомостей.

1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви дали правильні відповіді на теоретичні питання і переходите до безпосереднього виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема: Редагування бази даних екологічної інформації.

Мета: Навчитись створювати найпростіші бази даних. Та засвоїти основні операції з базами даних.


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииМатеріали, устаткування:

1 Персональний комп’ютер;

2 СУБД Microsoft Access .


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Иллюстрация к шагу0271-03-029.mp4
Текст к ситуацииСтворення форм для таблиць бази даних

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0271-03-030.mp4
Текст к ситуацииВкажіть способи створення форм для таблиць бази даних?

1Режим Майстра, Режим Конструктора31
2Режим Режисера, режим Сценарія53
3Режим Продюсера, режим Кондуктора53
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0271-03-031.mp4
Текст к ситуацииДля яких цілей застосовують форми?

1зручний спосіб введення, відображення, перегляду та редагування даних32
2Зручний спосіб для відбору, фільтрування і сортування записів53
3Зручний спосіб для створення таблиць, зміни типу полів, їх послідовності, та розмірів53
 
 • 32
Текст к ситуацииВкажіть типи форм?

1Стандартні, багатосторінкові, ієрархічні, вільні, кнопкові33
2Стандартні, багатосходинкові, монархічні, повільні, крокові54
3Стандартні, багатосторінкові, феєричні, невільні, крапкові54
 
 • 33
Текст к ситуацииЯк називається форма, що знаходиться всередині іншої форми?

1Підрядкова55
2Підпорядкована34
3Підсторінкова55
4Підстовпчикова55
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0271-03-034.mp4
Текст к ситуацииЯк називається форма, призначена для відкриття інших форм, звітів та діалогових вікон?

1Кнопкова35
2Крокова56
3Крапкова56
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0271-03-035.mp4
Текст к ситуацииВкажіть об’єкти бази даних?

1Запити36
2Записи57
3Поля57
4Полігони57
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0271-03-036.mp4
Текст к ситуацииЯкий режим виористовують для редагування запитів?

РОБОТА З ЗАПИТАМИ

У СУБД MS Access, поряд з найпростішими засобами пошуку та фільтрації даних, використовуються зручні, гнучкі та потужні засоби – запити. Запит – це вимога на відбір даних, що зберігаються в табли­цях, або вимога на виконання певних дій з даними. Запит дозволяє створити загальний набір записів із даних, що знаходяться в різних таб­лицях, та використовувати цей набір як джерело даних для форми або звіту. Якщо фільтр можна застосувати лише до однієї таблиці і у від­фільтрованій таблиці відображаються всі її поля, то за допомогою за­питів можна проглядати, аналізувати та змінювати дані з декількох зв’язаних таблиць, виконувати різноманітні обчислення над даними. Крім того, якщо разом з таблицею можна зберегти лише один фільтр (без імені), то запитів можна створити та зберегти з окремими іменами безліч. Запити також зручно використовувати для об’єднання даних, розташованих у декількох таблицях або в інших запитах. Окремо слід відмітити, що дуже часто користувачі БД не повинні мати доступу до таблиць БД (як було вже зазначено, таблиці – занадто цінні об’єкти, щоб з ними мав справу хто-небудь, крім розробника БД). Тому, якщо користувачу треба одержати дані з БД, він це може зробити за допомогою запитів.

Робота з запитами виконується на вкладці Запросы у вікні БД.


1Режим Конструктора37
2Режим Майстра57
3Режим Кондуктора57
 
 • 37
Текст к ситуацииСкільки умов відбору можна задати для простого запиту?

РОБОТА З ЗАПИТАМИ

У СУБД MS Access, поряд з найпростішими засобами пошуку та фільтрації даних, використовуються зручні, гнучкі та потужні засоби – запити. Запит – це вимога на відбір даних, що зберігаються в табли­цях, або вимога на виконання певних дій з даними. Запит дозволяє створити загальний набір записів із даних, що знаходяться в різних таб­лицях, та використовувати цей набір як джерело даних для форми або звіту. Якщо фільтр можна застосувати лише до однієї таблиці і у від­фільтрованій таблиці відображаються всі її поля, то за допомогою за­питів можна проглядати, аналізувати та змінювати дані з декількох зв’язаних таблиць, виконувати різноманітні обчислення над даними. Крім того, якщо разом з таблицею можна зберегти лише один фільтр (без імені), то запитів можна створити та зберегти з окремими іменами безліч. Запити також зручно використовувати для об’єднання даних, розташованих у декількох таблицях або в інших запитах. Окремо слід відмітити, що дуже часто користувачі БД не повинні мати доступу до таблиць БД (як було вже зазначено, таблиці – занадто цінні об’єкти, щоб з ними мав справу хто-небудь, крім розробника БД). Тому, якщо користувачу треба одержати дані з БД, він це може зробити за допомогою запитів.

Робота з запитами виконується на вкладці Запросы у вікні БД.


1Одну38
2Дві57
3Три57
 
 • 38
Текст к ситуацииСкільки умов відбору можна задати для складеного запиту?

1Одну58
2Дві і більше39
3Не вказуються58
 
 • 39
Текст к ситуацииЯкий елемент слід використовувати для заповнення баз даних даними?

1Форми40
2Звіти59
3Запити59
4Макроси59
 
 • 40
Текст к ситуацииЯкий елемент слід використовувати для редагування даних в базах даних?

1Форми41
2Звіти60
3Запити60
4Макроси60
 
 • 41
Текст к ситуацииРежим майстра використовують для редагування структури таблиць?

1Так61
2Ні42
3Обмежене використання61
 
 • 42
Текст к ситуацииЧи є можливість виконання обчислень в Формах?

1Так, але обмежена можливість43
2Так, розгорнута можливість62
3Ні62
 
 • 43
Текст к ситуацииЯкий режим використовують для введення даних в форми?

1Режим Конструктора63
2Режим Форми44
3Режим Майстра63
4Режим Інженера63
 
 • 44
Текст к ситуацииЯкщо в у форму вводити дані, то куди вони додаються?

1У вигляді текстового файлу64
2Додаються у в базові таблиці45
3Додаються в звіти64
4Додаються в запити64
 
 • 45
Текст к ситуацииЧи можна уникнути внесення випадкових змін у поля форми?

1Так46
2Ні64
3Правильна відповідь відсутня64
 
 • 46
Текст к ситуацииЧи можна за допомогою запиту на видалення видалити окремі полі запису?

1Так47
2Ні64
3Правильна відповідь відсутня64
 
 • 47
Текст к ситуацииЗа допомогою запиту на видалення можна видалити…

1Два поля запису65
2Три і більше полів запису65
3Одне поле запису65
4Весь запис48
5Всю таблицю65
 
 • 48
Текст к ситуацииЯкий тип запиту слід використовувати для створення резервної копії бази даних?

1Запит на оновлення65
2Запит на видалення65
3Запит на створення таблиці49
4Запит на додавання65
5Запит перехресний65
 
 • 49
Текст к ситуацииЯкі результати відображає перехресний запит?

1Кількість полів53
2Типи полів53
3Статистичних розрахунків50
4Кількість помилок53
5Кількість звʼязків між таблицями53
 
 • 50
Текст к ситуацииЯкі дії виконуються при виконанні запиту на зміну?

1Фотографування і зміна даних66
2Вирізання або заміна даних66
3Копіювання або зміна даних51
4Відшкодування і видалення даних66
5Впізнавання і видалення даних66
 
 • 51
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

1Продовжити виконання лабораторної роботи52
 
 • 52
Текст к ситуацииОформіть протокол та надішліть його викладачу разом із файлом бази даних.

 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 56
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 57
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 58
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 59
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 60
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 61
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 62
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 63
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 64
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 65
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи46
 
 • 66
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи50