Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

272. Техноекологія (Промислова екологія)

1. Зневоднення осадів стічних вод центрифугуванням

Автор: Міронова Н.Г.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0272-01-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Стічні води, що надходять на очищення, містять різні за складом забруднюючі речовини мінерального, органічного і бактеріологічного походження у вигляді розчинів, колоїдів та зважених частинок.

Осад стічних вод – це суспензії, що виділяються із стічних вод в процесі їх механічної, біологічної, фізико-хімічної та реагентної очистки.

Осад характеризується такими показниками як хімічний склад, в т.ч. Масова частка вологи (%), в‘язкість, текучість, водовіддавальні властивості. Значною є бактеріальна забрудненість осаду – кокі, палички, спіралі, яйця гельмінтів.

Водовіддавальні властивості при зневодненні осадів залежать від розміру частинок їх твердої фази. Із збільшенням розмірів цей показник покращується, тобто механічне зневоднення проходить більш ефективно. У свіжому осаді первинних відстійників містяться частинки розміром від 7 мм до 10 мм в кількості 5 – 20 % до маси сухої речовини (СР); частинки розміром від 1 мм до 7 мм – в кількості 9 – 33 % до маси СР; частинки розміром менше 1 мм – в кількості 50 – 80 %. Осад вторинних відстійників (активний мул) має дрібнодисперсну структуру.

Частинки твердої фази осаду характеризуються різними формами зв’язку з вологою суспензії. За класифікацією Ребіндера волога може знаходитись у хімічному, фізико-хімічному та фізико-механічному зв‘язку з твердими частинками, а також існувати у вільній формі. Хімічна волога входить до складу речовини, фізико-хімічна включає адсорбційну та осмотичну вологу, фізико-механічна – капілярну воду змочування та структурну вологу.

Механічними методами зневоднення осаду, а також природною їх сушкою на мулових майданчиках із осаду видаляється більша частина вільної вологи. Випаровуванням та обробкою під тиском, що руйнує капілярні зв‘язки, забезпечується видалення фізико-механічної вологи.

Частину зв‘язаної вологи можна видалити центрифугуванням або фільтруванням.

Центрифугування є високоефективним методом зневоднення осадів. До переваг центрифугування відноситься простота й економічність процесу, низька вологість осаду (кеку) після зневоднення.

Зневоднення шляхом центрифугування можна проводити для осадів із первинних відстійників, активного мулу із вторинних відстійників, і їх сумішей, а також для осадів, які утворилися в метантенках чи аеробних стабілізаторах.

За принципом дії центрифуги класифікують на:

- осаджувальні і фільтрувальні;

- періодичної і безперервної дії.

Для зневоднення осаду стічних вод найбільшого використання набули безперервні осаджувальні горизонтальні центрифуги із шнековим завантаженням осаду. Шнек і ротор обертаються з різною частотою, внаслідок чого осаджена тверда фаза вивантажується з ротору.

Для підвищення ефективності затримання сухої речовини осаду його обробляють реагентами. Використання в якості реагентів хлорного або сірчаного заліза, солей алюмінію та інших мінеральних реагентів не дає істотного збільшення ефективності, оскільки утворені при коагуляції пластівці руйнуються під впливом відцентрових сил. Підвищенню ефективності затримання сухої речовини сприяє введення вапна та інших присадочних матеріалів, що покращує їх водовіддавальні властивості, проте високі дози вапна збільшують абразивність осаду, що обумовлює швидке зношення шнеків.

Застосовують декілька технологічних схем обробки осадів стічних вод методом центрифугування.

Схема 1 передбачає роздільне центрифугування сирого осаду та не ущільненого надлишкового активного мулу. Фугат, який утворюється в результаті зневоднення сирого осаду, направляють у первинні відстійники, а фугат від центрифугування надлишкового активного мулу проходить обробку в аеротенках.

За схемою 2 зневоднення на центрифугах проходить для збродженої суміші осадів із первинних відстійників і ущільненого надлишкового активного мулу. Фугат може направлятися на первинні відстійники або на мулові майданчики.

Схема 3 передбачає центрифугування суміші сирого осаду і надлишкового активного мулу. Фугат може направлятися на первинні відстійники або піддаватися аеробній стабілізації.

Порядок виконання роботи

1. Заповнити пластмасові центрифужні пробірки осадом стічної води об’ємом по 15 мл у кожну пробірку.

2. Провести процес центрифугування за таких параметрів:

час обробки t = 3 хв.,

частота обертів центрифуги n = 3000 об/хв.

3. Після центрифугування фугат максимально відділити від утвореного осаду.

4. Зважити на технічних терезах суху бюксу (m, г) та викласти осад після центрифугування з пробірок у бюксу.

5. Зважити на технічних терезах бюксу із зневодненим осадом (m1, г).

6. Висушити бюксу з осадом в сушильній шафі при температурі від 100 °С до 105 °С протягом від 30 хв. До 40 хв.

7. Поставити бюксу після висушування в ексікатор на 20 хв. Для повільного охолодження та зважити після цього на технічних терезах (m2, г).

8. Розрахувати масову частку вологи осаду після центрифугування (Wц) за формулою:

.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Пане студенте, для подальшого виконання віртуальної лабораторної роботи необхідно отримати допуск до практичних дій. Для цього необхідно відповісти на питання контролю теоретичних знань, які вимагаються для виконання лабораторної роботи. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування.

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

1. На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп’ютера. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується.

2. Серед запропонованих відповідей тільки один варіант вірний.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5, 6, 7, 8
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСуспензії, що виділяються із стічних вод у процесі їх механічної, біологічної, фізико-хімічної та реагентної очистки – це

1осад стічних вод9, 10, 11, 12
2фугат стічних вод25
3кек25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииБактеріальна забрудненість осадів стічних вод обумовлюється наявністю

1мікроорганізмів, яєць гельмінтів9, 10, 11, 12
2мікроорганізмів25
3яєць гельмінтів25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВодовіддавальні властивості осадів при зневодненні залежать

1від розміру частинок твердої фази осаду9, 10, 11, 12
2від початкової масової частки вологи осаду25
3від температури осаду25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМеханічне зневоднення осадів стічних вод проходить більш ефективно при

1збільшенні розмірів частинок твердої фази9, 10, 11, 12
2зменшенні розмірів частинок твердої фази25
3будь-яких розмірах частинок твердої фази25
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОсад вторинних відстійників (активний мул) має

1дрібнодисперсну структуру13, 14, 15, 16
2крупнодисперсну структуру25
3середньодисперсну структуру25
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииФізико-механічна волога включає

1капілярну воду змочування та структурну вологу13, 14, 15, 16
2адсорбційну та осмотичну вологу25
3хімічну вологу25
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМеханічними методами зневоднення осаду видаляється більша частина

1вільної вологи13, 14, 15, 16
2хімічної вологи25
3адсорбційної вологи25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВидалення з осаду фізико-механічної вологи забезпечується

1випаровуванням13, 14, 15, 16
2механічним зневодненням25
3відстоюванням25
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОсновна мета центрифугування

1зниження масової частки вологи17, 18, 19, 20
2підвищення масової частки вологи25
3зміна водовіддавальних властивостей осаду25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПереваги центрифугування

1низька вологість осаду (кеку) після зневоднення17, 18, 19, 20
2висока вологість осаду (кеку) після зневоднення25
3середня вологість осаду (кеку) після зневоднення25
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа режимом роботи центрифуги поділяють на

1періодичної і безперервної дії17, 18, 19, 20
2виключно безперервної дії25
3виключно періодичної дії25
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДля зневоднення осаду стічних вод найбільшого використання набули

1безперервні осаджувальні горизонтальні центрифуги17, 18, 19, 20
2безперервні осаджувальні вертикальні центрифуги25
3осаджувальні центрифуги осаджувальні центрифуги періодичної дії25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВивантаження осадженої твердої фази з ротору безперервної осаджувальної горизонтальної центрифуги із шнековим завантаженням осаду відбувається внаслідок

1тиску осаду25
2однакової частоти обертання шнеку і ротору25
3різної частоти обертання шнеку і ротору21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПідвищення ефективності затримання сухої речовини осаду при центрифугуванні здійснюють

1обробленням реагентами21, 22, 23, 24
2ущильненням25
3шляхом стабілізації25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВкажіть присадочні матеріали, що покращують водовіддавальні властивості осадів стічних вод

1вапно21, 22, 23, 24
2карбонати25
3нітрати25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНедоліки використання вапна в якості присадочного матеріалу у великих кількостях

1збільшується абразивність осаду21, 22, 23, 24
2зменшуються водовіддавальні властивості25
3збільшуються витрати електроенергії25
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧас центрифугування зразка осаду стічної води при виконанні лабораторної роботи повинен складати

10,3 хв.25
23 хв.26
330 хв.25
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЦентрифугування зразка осаду стічної води при виконанні лабораторної роботи потрібно проводити при частоті обертів центрифуги

1n = 30 об/хв.25
2n = 300 об/хв.25
3n = 3000 об/хв.26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЕксікатор у техніці зважування використовується для

1підтримання температури зразка після висушування на рівні температури висушування25
2повільного охолодження зразка після висушування до температури, при якій буде проводитись зважування, з метою запобігання повторного зволоження зразка після висушування в процесі остигання26
3транспортування зразків від сушильної шафи до терезів25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0272-01-024-00.gif
Текст к ситуацииВказана формула використовується для розрахунку

1масової частки вологи осаду26
2масової частки сухих речовин25
3водовіддавальних властивостей25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту.

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно переглянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питання тестового контролю.


1Продовжити виконання лабораторної роботи4
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування.

Вітаємо, Ви правильно відповіли на питання тестового контролю знань та умінь теоретичного матеріалу, необхідного для проведення лабораторної роботи.

Бажаємо Вам успішного виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема. Вивчення процесу механічного зневоднення осадів стічних вод методом центрифугування.

Мета: ознайомитись з процесами зневоднення осадів стічних вод під впливом відцентрових сил.


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу0272-01-028.mp4
Текст к ситуацииМатеріали, реактиви, устаткування:

1. Центрифуга.

2. Терези.

3. Сушильна шафа.

4. Набір центрифужних пробірок.

5. Бюкси.

6. Лабораторний посуд: стакани, циліндри.


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Иллюстрация к шагу0272-01-029.mp4
Текст к ситуацииЗаповнюємо центрифужні пробірки модельним осадом стічної води.

Встановлюємо у центрифугу пробірки та закриваємо кришкою.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0272-01-030.mp4
Текст к ситуацииВключаємо центрифугу та проводимо обробку матеріалу за таких параметрів:

час обробки t = 3 хв.,

частота обертів центрифуги n = 3000 об/хв.


1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0272-01-031.mp4
Текст к ситуацииЗважуємо суху бюксу на терезах.

Маса бюкси дорівнює: m = 24,19 г


1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0272-01-032.mp4
Текст к ситуацииЗневоднений у центрифузі осад викладаємо у попередньо зважену суху бюксу та проводимо визначення маси бюкси із зневодненим осадом на терезах.

Маса бюкси з осадом дорівнює: m1 = 29,19 г.


1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0272-01-033.mp4
Текст к ситуацииСтавимо бюксу із зневодненим осадом у сушильну шафу та висушуємо протягом 30 хв. при температурі (оберіть правильний інтервал температури):

1від 100 °С до 105 °С34
2від 95 °С до 100 °С39
3від 120 °С до 125 °С39
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0272-01-034.mp4
Текст к ситуацииПісля висушування ставимо бюксу в ексікатор на 20 хв. для повільного охолодження.

Після цього бюксу з висушеним осадом зважуємо на терезах.


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 35
Текст к ситуацииМаса бюкси з осадом після висушування складає: m2 = 26,44 г

Розраховуємо масову частку вологи осаду (Wц, %) після механічного зневоднення на центрифузі за формулою:

Wц = (m1 - m2) · 100/(m1 - m).


1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 36
Текст к ситуацииРозрахована масова частка вологи осаду (W, %) після механічного зневоднення на центрифузі дорівнює (виберіть правильне значення):

1W = 55 %37
2W = 50 %40
3W = 60 %40
 
 • 37
Текст к ситуацииВітаємо, Ви успішно виконали лабораторну роботу.

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи згідно представленого зразка, запишіть його окремим файлом та відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 38
Текст к ситуацииОформіть протокол та відішліть його викладачу.

Лабораторна робота №3

Тема роботи: Вивчення процесу механічного зневоднення осаду стічних вод методом центрифугування

Мета роботи: вивчити процес зневоднення осаду стічних вод під впливом відцентрових сил.

Матеріали, реактиви, устаткування: осад стічних вод з масовою часткою вологи Wо = 96,5 %, центрифуга, технічні терези, сушильна шафа, набір центрифужних пробірок, бюкси, лабораторний посуд (стакани, циліндри).

Обробка результатів

1. Розрахувати масову частку вологи зневодненого на центрифузі осаду за формулою:

,

де m – маса бюкси, г;

m1 – маса бюкси з осадом до висушування, г;

m2 – маса бюкси з осадом після висушування.

2. Результати роботи оформити у вигляді таблиці

Маса бюкси,

m, г

Маса бюкси з осадом до висушування,

m1, г

Маса бюкси з осадом після висушування,

m2, г

Масова частка вологи осаду до зневоднення, Wо, %Масова частка вологи осаду після зневоднення, Wц, %
     

3. Зробити висновок по роботі щодо ефективності механічного зневоднення осаду центрифугуванням.


 
 • 39
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.
Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи після повторення інформації з розділу лабораторної роботи «Теоретичні відомості».

 

Теоретичні відомості

Стічні води, що надходять на очищення, містять різні за складом забруднюючі речовини мінерального, органічного і бактеріологічного походження у вигляді розчинів, колоїдів та зважених частинок.

Осад стічних вод – це суспензії, що виділяються із стічних вод в процесі їх механічної, біологічної, фізико-хімічної та реагентної очистки.

Осад характеризується такими показниками як хімічний склад, в т.ч. Масова частка вологи (%), в‘язкість, текучість, водовіддавальні властивості. Значною є бактеріальна забрудненість осаду – кокі, палички, спіралі, яйця гельмінтів.

Водовіддавальні властивості при зневодненні осадів залежать від розміру частинок їх твердої фази. Із збільшенням розмірів цей показник покращується, тобто механічне зневоднення проходить більш ефективно. У свіжому осаді первинних відстійників містяться частинки розміром від 7 мм до 10 мм в кількості 5 – 20 % до маси сухої речовини (СР); частинки розміром від 1 мм до 7 мм – в кількості 9 – 33 % до маси СР; частинки розміром менше 1 мм – в кількості 50 – 80 %. Осад вторинних відстійників (активний мул) має дрібнодисперсну структуру.

Частинки твердої фази осаду характеризуються різними формами зв’язку з вологою суспензії. За класифікацією Ребіндера волога може знаходитись у хімічному, фізико-хімічному та фізико-механічному зв‘язку з твердими частинками, а також існувати у вільній формі. Хімічна волога входить до складу речовини, фізико-хімічна включає адсорбційну та осмотичну вологу, фізико-механічна – капілярну воду змочування та структурну вологу.

Механічними методами зневоднення осаду, а також природною їх сушкою на мулових майданчиках із осаду видаляється більша частина вільної вологи. Випаровуванням та обробкою під тиском, що руйнує капілярні зв‘язки, забезпечується видалення фізико-механічної вологи.

Частину зв‘язаної вологи можна видалити центрифугуванням або фільтруванням.

Центрифугування є високоефективним методом зневоднення осадів. До переваг центрифугування відноситься простота й економічність процесу, низька вологість осаду (кеку) після зневоднення.

Зневоднення шляхом центрифугування можна проводити для осадів із первинних відстійників, активного мулу із вторинних відстійників, і їх сумішей, а також для осадів, які утворилися в метантенках чи аеробних стабілізаторах.

За принципом дії центрифуги класифікують на:

- осаджувальні і фільтрувальні;

- періодичної і безперервної дії.

Для зневоднення осаду стічних вод найбільшого використання набули безперервні осаджувальні горизонтальні центрифуги із шнековим завантаженням осаду. Шнек і ротор обертаються з різною частотою, внаслідок чого осаджена тверда фаза вивантажується з ротору.

Для підвищення ефективності затримання сухої речовини осаду його обробляють реагентами. Використання в якості реагентів хлорного або сірчаного заліза, солей алюмінію та інших мінеральних реагентів не дає істотного збільшення ефективності, оскільки утворені при коагуляції пластівці руйнуються під впливом відцентрових сил. Підвищенню ефективності затримання сухої речовини сприяє введення вапна та інших присадочних матеріалів, що покращує їх водовіддавальні властивості, проте високі дози вапна збільшують абразивність осаду, що обумовлює швидке зношення шнеків.

Застосовують декілька технологічних схем обробки осадів стічних вод методом центрифугування.

Схема 1 передбачає роздільне центрифугування сирого осаду та не ущільненого надлишкового активного мулу. Фугат, який утворюється в результаті зневоднення сирого осаду, направляють у первинні відстійники, а фугат від центрифугування надлишкового активного мулу проходить обробку в аеротенках.

За схемою 2 зневоднення на центрифугах проходить для збродженої суміші осадів із первинних відстійників і ущільненого надлишкового активного мулу. Фугат може направлятися на первинні відстійники або на мулові майданчики.

Схема 3 передбачає центрифугування суміші сирого осаду і надлишкового активного мулу. Фугат може направлятися на первинні відстійники або піддаватися аеробній стабілізації.

Порядок виконання роботи

1. Заповнити пластмасові центрифужні пробірки осадом стічної води об’ємом по 15 мл у кожну пробірку.

2. Провести процес центрифугування за таких параметрів:

час обробки t = 3 хв.,

частота обертів центрифуги n = 3000 об/хв.

3. Після центрифугування фугат максимально відділити від утвореного осаду.

4. Зважити на технічних терезах суху бюксу (m, г) та викласти осад після центрифугування з пробірок у бюксу.

5. Зважити на технічних терезах бюксу із зневодненим осадом (m1, г).

6. Висушити бюксу з осадом в сушильній шафі при температурі від 100 °С до 105 °С протягом від 30 хв. До 40 хв.

7. Поставити бюксу після висушування в ексікатор на 20 хв. Для повільного охолодження та зважити після цього на технічних терезах (m2, г).

8. Розрахувати масову частку вологи осаду після центрифугування (Wц) за формулою:

.


1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 40
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи, правильно використовуючи формулу для розрахунку.


1Продовжити виконання лабораторної роботи36