Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

287. Фiзика

6. Вивчення згасаючих електромагнітних коливань

 
 • 1
Текст к ситуации

Вступ

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти тестовий контроль. Для допуску до практичної частини необхідно дати правильні відповіді на всі запитання. В іншому випадку, тест необхідно пройти ще раз.

Рекомендація: під час виконання даної лабораторної роботи виконуйте необхідні записи, занотовуючи усі отримані значення і обчислення, оскільки після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 2
Текст к ситуацииЯкщо Ви ознайомилися із теоретичними відомостями і зрозуміли суть лабораторної роботи " Вивчення згасаючих електромагнітних коливань ", тоді переходьте до тестових запитань.
Будьте уважні, на кожну відповідь ви маєте одну хвилину!

1Перейти до тестування3
2Перейти до теоретичної частини32
 
 • 3
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуации

Запитання 1

Яке із рівнянь описуює вільні гармонічні коливання?


1L*d2Q/dt2+R*dQ/dt+Q/C=05
2d2x/dt2 + w0x=05
3x=x0cos(wt+φ0)4
 
 • 4
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуации

Запитання 2

Яке із рівнянь описує згасаючі електромагнітні коливання?


1L*d2Q/dt2+Q/C7
2L*d2Q/dt2+R*dQ/dt+Q/C=06
3Q=Q0e-βtcos(wt+φ)6
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуации

Запитання 2

Які із рівнянь описують згасаючі електромагнітні коливання?


1L*d2Q/dt2+Q/C7
2L*d2Q/dt2+R*dQ/dt+Q/C=07
3Q=Q0e-βtcos(wt+φ)7
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуации

Запитання 3

Який із виразів відповідає логарифмічному декременту затухання (згасання) коливань?


1Δ=lnQ0e-βt/Q0e-β(t+T)8
2Δ=Ai/ Ai=19
3Δ=Q0e-βt/Q0e-β(t+T)9
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуации

Запитання 3

Який із виразів відповідає логарифмічному декременту затухання (згасання) коливань?


1Δ=lnQ0e-βt/Q0e-β(t+T)9
2Δ=Ai/ Ai=19
3Δ=Q0e-βt/Q0e-β(t+T)9
 
 • 8
Текст к ситуации

Вітаємо!

Ви вірно відповіли на всі запитання і тепер маєте допуск до практичної частини.
Далі Вам буде представлена можливість виконати лабораторну роботу «Вивчення згасаючих електромагнітних коливань» .


1Перейти до практичної частини10
 
 • 9
Текст к ситуации

Будьте уважні!

Ви дали одну або декілька невірних відповідей на тестові запитання. Верніться до теоретичної частини і пройдіть тести ще раз!


1Вернутися до теоретичної частини32
 
 • 10
Текст к ситуации

Опис схеми

Rk=17 Ом – активний опір котушки

L=110 мГн

C=2 мкФ

Схема, на якій вивчаються згасаючі електромагнітні коливання, показана на рисунку. Батарея конденсаторів С, магазин опору R і котушка індуктивності L складають контур, в якому виникають електромагнітні коливання. Опір R1, ємність C1 та газорозрядна лампа Л складають генератор релаксаційних коливань, імпульс розрядного струму якого збуджує згасаючі коливання в контурі R, L, C. Для нормальної роботи схеми необхідно, щоб параметри релаксаційного генератора (R1, C1) і контуру (R, C, L) були такими, щоб період релаксаційних коливань був значно більший від періоду згасаючих коливань. Це обумовлено тим, що до кожного наступного розряду лампи коливання в контурі повинні згаснути.

Після того як схема зібрана, на екрані осцилографа отримаємо зображення згасаючих електричних коливань.

Який вигляд має диференціальне рівняння згасаючих коливань заряду на обкладках конденсатора?


10287-06-010-01.gif11
20287-06-010-02.gif12
30287-06-010-03.gif12
 
 • 11
Иллюстрация к шагу0287-06-011-00.jpg
Текст к ситуацииПодаємо на осцилограф напругу від контрольного сигналу (синусоїдальні коливання напругою 0,03 В і частотою 50 Гц).

Визначте ціну поділки (в секундах) на горизонтальній шкалі за формулою , де n1 - число поділок, що припадає на один період змінного струму частотою 50 Гц.


1n1=10, n=3013
2n1=33, n=0,0313
3n1=67, n=0,000314
 
 • 12
Текст к ситуации

Будьте уважні!

Ви вказали невірну формулу! Спробуйте ще раз.


110
 
 • 13
Текст к ситуации

Будьте уважні!

Ви вказали невірне значення! Спробуйте ще раз.


111
 
 • 14
Иллюстрация к шагу0287-06-014-00.jpg
Текст к ситуацииВстановлюємо опір R=20 Ом

Вимірюємо в поділках по вертикалі амплітуди Ni та Ni+1 послідовних згасаючих коливань, а по горизонталі - N2 - період згасаючих коливань (в поділках).


1Ni=55, Ni+1=-34, N2=2015
2Ni=33, Ni+1=18, N2=1016
3Ni=33, Ni+1=10, N2=515
 
 • 15
Текст к ситуации

Будьте уважні!

Ви вказали невірне значення! Спробуйте ще раз.


114
 
 • 16
Текст к ситуацииЗаносимо значення n=0,0003, Ni=33, Ni+1=18, N2=10 до таблиці.
(Рекомендація: зробіть необхідні нотатки)

Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔDNeT, сΔRa, Ом
10,00033318202010
2
3
4

117
 
 • 17
Иллюстрация к шагу0287-06-017-00.jpg
Текст к ситуацииВстановлюємо опір R=80 Ом

Вимірюємо в поділках по вертикалі амплітуди Ni та Ni+1 послідовних згасаючих коливань, а по горизонталі - N2 - період згасаючих коливань (в поділках).


1Ni=55, Ni+1=-23, N2=2818
2Ni=10, Ni+1=2, N2=518
3Ni=16, Ni+1=5, N2=1119
 
 • 18
Текст к ситуации

Будьте уважні!

Ви вказали невірне значення! Спробуйте ще раз.


117
 
 • 19
Текст к ситуацииЗаносимо значення Ni=16, Ni+1=5, N2=11 до таблиці.
(Рекомендація: зробіть необхідні нотатки)

Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔDNeT, сΔRa, Ом
10,00033318208010
2165808011
3
4

120
 
 • 20
Иллюстрация к шагу0287-06-020-00.jpg
Текст к ситуацииВстановлюємо опір R=120 Ом

Вимірюємо в поділках по вертикалі амплітуди Ni та Ni+1 послідовних згасаючих коливань, а по горизонталі - N2 - період згасаючих коливань (в поділках).


1Ni=5, Ni+1=-17, N2=2021
2Ni=10, Ni+1=2, N2=1222
3Ni=56, Ni+1=2, N2=2521
 
 • 21
Текст к ситуации

Будьте уважні!

Ви вказали невірне значення! Спробуйте ще раз.


120
 
 • 22
Текст к ситуацииЗаносимо значення Ni=10, Ni+1=2, N2=12 до таблиці.
(Рекомендація: зробіть необхідні нотатки)

Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔDNeT, сΔRa, Ом
10,000333182012010
21658012011
310212012012
4

123
 
 • 23
Иллюстрация к шагу0287-06-023-00.jpg
Текст к ситуацииЗбільшуючи опір, ми збільшуємо коефіцієнт згасання β. Після того, як встановлено опір Ra=450 Ом, бачимо приблизно таку картину згасаючих електричних коливань.

Отже при R>Ra процес стає аперіодичним.


124
 
 • 24
Текст к ситуацииЗаносимо значення Ra= 450 Ом до таблиці.
(Рекомендація: зробіть необхідні нотатки)

Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔDNeT, сΔRa, Ом
10,000333182045010
21658045011
310212045012
4--450450-

Зверніть увагу на збільшення періоду згасаючих коливань при великих затуханнях.


1Перейти до обробки результатів25
 
 • 25
Текст к ситуации
Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔD NeT, сΔRa, Ом
10,000333182045010????
21658045011????
310212045012????
4--450450---- -

Обчислюємо значення періоду Т, логарифмічного декременту затухання Δ, добротності D і число коливань Ne, протягом яких амплітуда коливань зменшується в e разів.

Вкажіть вірні формули, які потрібні для обчислення даних величин.


1T=nN2, Δ=ln(Ni/ Ni+1), D=π/Δ, Ne=1/Δ27
2T=n/π, Δ=π/D, D=1/Δ, Ne=nN226
 
 • 26
Текст к ситуации

Будьте уважні!

Ви вказали невірні формули! Спробуйте ще раз.


125
 
 • 27
Текст к ситуацииТаблиця з експериментальними даними заповнена.
Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔDNeT, сΔRa, Ом
10,0003331820450100.00300.6065.1841.650
216580450110.00331.1632.7010.859
3102120450120.00361.6091.9530.622
4--450450-----

Обчислення:

(Зробіть записи!)

T=nN2
T1=0.0003*10=0.0030 (c)
T2=0.0003*11=0.0033 (c)
T3=0.0003*12=0.0036 (c)

Δ=ln(Ni/ Ni+1)
Δ1=ln(33/18)=0.606
Δ2=ln(16/5)=1.163
Δ3=ln(10/2)=1.609

D=pi/Δ
D1=π/0.606=5.184
D2=π/1.163=2.701
D3=π/1.609=1.953

Ne=1/Δ
Ne1=1/0.606=1.650
Ne2=1/1.163=0.859
Ne3=1/1.609=0.622

Порівняємо отримані значення з обчисленнями за формулою Томсона для періоду Т, (де R3 = R + Rk , Rk – активний опір котушки) для визначення логарифмічного декременту затухань.

Вкажіть формулу Томсона.


10287-06-027-01.gif28
20287-06-027-02.gif29
30287-06-027-03.gif28
 
 • 28
Текст к ситуации

Будьте уважні!

Ви вказали невірну формулу! Спробуйте ще раз.


127
 
 • 29
Текст к ситуацииЗаповняєм T, Δ, Ra для теоретичної частини таблиці.
Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔDNeT, сΔRa, Ом
10,0003331820450100.00300.6065.1841.6500.00300.505469
216580450110.00331.1632.7010.8591.323
3102120450120.00361.6091.9530.6221.868
4--450450------

Нагадаємо, що для нашого контура Rk=17 Ом, L=0,11 Гн, C=0.000002 Ф

Обчислення:

(Зробіть записи!)


T=2*π*sqrt(0.11*0.000002)=0.0030 (c)


Δ1=(20+17)/2*0.11*0.003=0.505
Δ2=(80+17)/2*0.11*0.003=1.323
Δ3=(120+17)/2*0.11*0.003=1.868


Ra=2*sqrt(0.11/0.000002)=469 (Ом)


130
 
 • 30
Текст к ситуацииБудуємо залежність

R337 Ом97 Ом137 Ом
Δ0.5051.3231.868

На завершення лабораторної роботи зробіть висновки.


1Отже, визначено періоди, логарифмічні декременти затухання, добротності для різних значень опору в контурі. На досліді перевірено умову аперіодичності.31
2Незрозуміла лабораторна робота. Повторити її виконання.10
 
 • 31
Текст к ситуации

Вітаємо, Ви успішно виконали лабораторну роботу.
Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи згідно представленого зразка, запишіть його окремим файлом та відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.


Звіт

Хід роботи

1. Зібрати схему. Домогтися стійкого зображення на екрані осцилографа картини згасаючих електричних коливань.
2. Відключити схему від осцилографа. Подати на осцилограф напругу від контрольного сигналу, визначити ціну поділки (в секундах) на горизонтальній шкалі.
3. Знову підключити до осцилографа схему і виміряти в поділках по вертикалі амплітуди Ni та Ni+1 послідовних згасаючих коливань, а по горизонталі N2 - період згасаючих коливань (в поділках). Дослід провести не менше 3 раз для різних значень опору контуру R.
4. Змінюючи активний опір R, визначити при якому його значенні Ra процес стає аперіодичним. Звернути увагу на збільшення періоду згасаючих коливань при великих затуханнях (великих β ). Всі експериментальні дані внести в таблицю.

Заповнення таблиці

(Таблиця має бути оформлена згідно даної форми, замість "?" вставлені отримані значення)
Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔD NeT, сΔRa, Ом
10,000333182045010???????
21658045011?????
310212045012?????
4--450450---- --

Обчислення

(Сюди необхідно вставити експериментальні і теоретичні обчислення)

Графік

Висновок

Отже, визначено періоди, логарифмічні декременти затухання, добротності для різних значень опору в контурі. На досліді перевірено умову аперіодичності.


 
 • 32
Текст к ситуации

Прилади та приладдя:
Деталі генератора релаксаційних коливань, (R, C, газорозрядна лампа), змонтовані на панелі: котушка індуктивності L , магазин опору R, осцилограф, джерело постійного струму, батарея конденсаторів.


Короткі теоретичні відомості:
Згасаючими електромагнітними коливаннями називаються такі періодичні зміни напруженостей електричного і нерозривно зв'язаного з ним магнітного полів, при яких амплітуди цих полів з часом зменшуються.

Згасаючі електромагнітні коливання виникають у коливному контурі (рис. 1) при розряді конденсатора С через котушку індуктивності L і опір R. Спостерігати електромагнітні коливання можна по зміні заряду на обкладках конденсатора.

Рис. 1

Нехай Q - заряд, наданий одній із обкладок конденсатора. Тоді сила струму в колі при розряді конденсатора С буде рівна похідній від цього заряду за часом:

(1)

Нехай U - різниця потенціалів на обкладках конденсатора в даний момент. Тоді повне падіння потенціалу в колі IR+U згідно з другим законом Кірхгофа повинно дорівнювати ЕРС, що діє в колі. В колі діє лише ЕРС самоіндукції – L dI / dt, тому:

(2)

Різниця потенціалів на обкладках конденсатора U = Q/C. Підставляючи це в (2) і враховуючи (1), отримаємо диференціальне рівняння згасаючих коливань заряду на обкладках конденсатора:

(3)

Розв’язок цього рівняння має вигляд:

(4)

де Q0 - максимальний заряд на обкладках конденсатора; β= R/2L - коефіцієнт згасання; - циклічна частота згасаючих коливань в контурі; - циклічна частота власних згасаючих коливань контуру; φ - початкова фаза коливань.

Вираз (4) зображує залежність Q від t і являє собою рівняння згасаючих коливань заряду на обкладках конденсатора. Величина Q0e-βt виражає амплітуду цих коливань; чим більше β, тим швидше згасає амплітуда з часом, тобто затухання відбувається тим швидше, чим більший опір R і менша індуктивність L. Період згасаючих коливань визначають за формулою:

(5)

Графік згасаючих коливань для випадку φ=0 показано на рис. 2.

Рис. 2Якщо опір R малий, а індуктивність L - велика, то < < 1. У цьому разі коливання будуть повільно згасаючими. Для цього випадку із (5) отримуємо T=2π. Це - формула Томсона, яка визначає період власних незгасаючих коливань контура. Якщо опір R та ємність C такі, що > або R > Ra =2 , то формули (5) не мають фізичного змісту, тому що T буде мати уявне значення. В такому випадку коливання в контурі не виникають і процес розрядки конденсатора буде мати аперіодичний характер (рис. 3). Опір Ra називається критичним опором.

Рис. 3

Умова > або R > 2 є критерієм аперіодичності. Оскільки U = φ/C, то на основі (4):

Ця формула описує згасаючі коливання напруги з тим самим періодом Т. Знайдемо значення сили струму в контурі:

При β= 0 маємо , а

Отже, при незгасаючих коливаннях струм і різниця потенціалів зсунуті за фазою відносно одне одного на π/2.

Для характеристики згасання за період вводять величину, яка називається логарифмічним декрементом згасання. Логарифмічний декремент згасання дорівняє натуральному логарифму відношення амплітуд двох послідовних коливань, які відрізняються одне від одного в часі на період T :

(6)

Якщо із (6) виразити коефіцієнт згасання β, то рівняння амплітуди коливань заряду QA і напруги UA можна виразити у вигляді

, (7)

Введемо Ne - число коливань, протягом яких амплітуда (7) спадає в e раз. Таке спадання амплітуди відбувається протягом часу t1=NeT. Тоді на основі (7) складаємо відношення амплітуд:

(8)

Із (8) випливає, що NeΔ=1 , звідки встановлюємо наочний фізичний зміст логарифмічного декременту затухання: логарифмічний декремент затухання Δ обернено пропорційний числу коливань Ne, протягом яких амплітуда коливань зменшується в e раз. Коливний контур часто характеризують його добротністю D, яка визначається так:

(9)

Добротність тим вища, чим більше число коливань Ne . Чим вища добротність, тим повільніше згасають коливання в контурі.

Мета роботи:
Одержати згасаючі коливання в контурі, дослідити зміну напруги і сили струму від часу; визначити період і логарифмічний декремент згасання та добротність для різних значень R, L, С . Перевірити на досліді умову аперіодичності.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2