Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

287. Фiзика

8. Визначення концентрації цукру за допомогою поляриметра

Автор: Глушко Р. та Лигун О.

 
 • 1
Текст к ситуацииШановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти тести. У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та спробувати здати тести знову. Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити звіт (що потрібно внести у звіт буде пояснено під час виконання роботи) та надіслати його викладачеві. Бажаємо успіхів у виконанні роботи.

1Перейти до ознайомлення з теоретичними відомостями100
 
 • 2
Текст к ситуацииВи ознайомилися з теоретичним матеріалом і щоб розпочати лабораторну роботу «Визнаценняконцентації розцину цукру» ви маєте підтвердити свої знання пройшовши тестові питання до прочитаного матеріалу

1Повернутися до теорії100
2Здати тест3
 
 • 3
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПоляризація світла характеризує:

1Напрям поширення світла8
2Площу коливань вектора Е або Н4
3Інтенсивність світла8
4Кут відбивання світла8
 
 • 4
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗакон Брюстера:

1tg(a)б=sin(a)б/cos(a)б9
2tg(a)б=09
3tg(a)б=n215
4tg(a)б=19
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗакон Малюса:

1I=I0*cos(a)10
2I=I0*cos2(a)6
3I=I0*sin(a)10
4I=I0*sin2(a)10
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВираз оптичної анізотропії при ефекті Кера:

1n0 - ne = K2E27
2n0 - ne = K3H211
3n0 - ne = K4E11
4Правильної відповіді немає11
 
 • 7
Текст к ситуацииВІТАЄМО!!!

Ви здали тест. Переходьте до виконання практичної частини.


1Перейти до виконання практичної частини101
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗакон Брюстера:

1tg(a)б=sin(a)б/cos(a)б12
2tg(a)б=012
3tg(a)б=n219
4tg(a)б=112
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗакон Малюса:

1I=I0*cos(a)13
2I=I0*cos2(a)10
3I=I0*sin(a)13
4I=I0*sin2(a)13
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВираз оптичної анізотропії при ефекті Кера:

1n0 - ne = K2E211
2n0 - ne = K3H214
3n0 - ne = K4E14
4Правильної відповіді немає14
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОптично активні середовища є:

1Середовища які замальовують світло15
2Середовища які відбивають світло15
3Середовища в яких світло поглинається15
4Середовища які повертають площину поляризації світла7
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗакон Малюса:

1I=I0*cos(a)16
2I=I0*cos2(a)13
3I=I0*sin(a)16
4I=I0*sin2(a)16
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВираз оптичної анізотропії при ефекті Кера:

1n0 - ne = K2E214
2n0 - ne = K3H216
3n0 - ne = K4E16
4Правильної відповіді немає16
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОптично активні середовища є:

1Середовища які замальовують світло16
2Середовища які відбивають світло16
3Середовища в яких світло поглинається16
4Середовища які повертають площину поляризації світла15
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЕфект Фарадея:

1Повертання площини поляризації в оптично активних середовищах16
2Повертання площини поляризації в оптично неактивних середовищах16
3Повертання площини поляризації в оптично неактивних середовищах в повздовжньому магнітному полі7
4Правильної відповіді немає16
 
 • 16
Текст к ситуацииУвага!!!

Ви не здали тест. Тест треба перездати вірно відповівши на питання. Уважно прочитайте теоретичні відомості ще раз. Будьте уважні, час на кожну відповідь обмежений (до 60 сек.).


1Повернутися до теоретичних відомостей100
 
 • 17
Иллюстрация к шагу0287-08-017-00.jpg
Текст к ситуацииТеоретичні відомості

Деякі речовини при проходженні крізь них плоскополяризованого світла повертають площину його поляризації. Такі речовини називаються оптично активними (розчин цукру, винної кислоти, кварц тощо).

Кут повороту площини поляризації для монохроматичного світла буде тим більший, чим більше число активних молекул зустрінеться на його шляху, тобто чим більша концентрація C розчину і довший шлях l який проходить світло в активному розчині. Отже, кут повороту площини поляризації дорівнює

φ0= klC

де k - постійна приладу (питоме повертання), тобто кут повороту площини поляризації в розчині при концентрації C=1г/см3 і довжині трубки з розчином 1 дм.

С= φ0/kl

Знаючи φ0, k, l , можна визначити концентрацію C розчину цукру. Прилад, за допомогою якого визначають кут повороту площини поляризації, називається поляриметром. Найбільше розповсюдженні дістали напівтіньові поляриметри, які забезпечують точний відлік кута повороту площини поляризації.


1Перейти до досліду № 1102
2Перейти до досліду № 2103
3Перейти до досліду № 3104
4Перейти до оформлення результатів105
 
 • 100
Иллюстрация к шагу0287-08-100-00.jpg
Текст к ситуацииТеоретичні відомості

Деякі речовини при проходженні крізь них плоскополяризованого світла повертають площину його поляризації. Такі речовини називаються оптично активними (розчин цукру, винної кислоти, кварц тощо).

Кут повороту площини поляризації для монохроматичного світла буде тим більший, чим більше число активних молекул зустрінеться на його шляху, тобто чим більша концентрація C розчину і довший шлях l який проходить світло в активному розчині. Отже, кут повороту площини поляризації дорівнює

φ0= klC

де k - постійна приладу (питоме повертання), тобто кут повороту площини поляризації в розчині при концентрації C=1г/см3 і довжині трубки з розчином 1 дм.

С= φ0/kl

Знаючи φ0, k, l , можна визначити концентрацію C розчину цукру. Прилад, за допомогою якого визначають кут повороту площини поляризації, називається поляриметром. Найбільше розповсюдженні дістали напівтіньові поляриметри, які забезпечують точний відлік кута повороту площини поляризації.

Напівтіньовий поляриметр складається з двох поляризаторів(на малюнку І та ІІ) між якими може розміщуватись пробірка з оптично активною речовиною. Другий поляризатор може обертатись навколо своєї осі на деякий кут φ, який можна точно виміряти по шкалі приладу. Природнє світло, пройшовши через перший поляризатор, стає плоскополяризованим. Вектор напруженості електричного поля світлової хвилі Е коливається в площині, яка паралельна оптичній осі кристала першого поляризатора.

Схематично площину коливань Е показано на малюнку першою вертикальною площиною на вході пробірки довжиною l.

Після проходження променем світла пробірки з оптично-активною речовиною, площина поляризації повернеться на деякий кут φ, який залежить від концентрації розчину С , довжини пробірки lі також визначається сталою приладу k (φ= klС)

На малюнку видно, що на виході пробірки площина поляризації повернулась на кут φ.

Далі промінь світла розбивається на два. Перший промінь відразу потрапляє на першу половинку окуляра, а другий промінь проходить через другий поляризатор а потім потрапляє на другу половинку окуляра. Інтенсивність освітлення другої половинки окуляра визначається законом Малюса:

Тут - інтенсивність світла першого проміня, що освітлює першу половинку окуляра, дорівнює інтенсивності світла що потрапляє на другий поляризатор

- кут між площиною поляризції другого променя і оптичною віссю другого поляризатора. Зрозуміло, що для того, щоб дві половинки окуляра були освітлені з однаковою інтенсивністю ( ) потрібно щоб , тобто щоб площина поляризації світла співпала з напрямом осі другого поляризатора. Однакового освітлення окуляра добиваються поворотом другого поляризатора на деякий кут φ, який точно можна виміряти за допомогою шкали приладу.

Для того, щоб за виміряною величиною кута φ визначати концентрацію, потрібно знати сталу приладу k. Для визначення цієї сталої проводять перші два досліди з відомими концентраціями розчину. За отриманими даними визначають сталу k для пешого і другого дослідів за формулою

Потім визначають середнє значення сталої

Невідому концентрацію визначають у третьому досліді. Для цього між поляризаторами розміщують пробірку з невідомою концентрацією і вимірюють кут. Концентрацію розраховують за формулою


1Перейти до тестування2
 
 • 101
Иллюстрация к шагу0287-08-101-00.jpg
Текст к ситуацииВихідне положення поляриметра. Обидві частини окуляра повинні буди однаково забарвлені.

1Вставити в поляриметр пробірку з 15 % цукром.102
 
 • 102
Иллюстрация к шагу0287-08-102-00.jpg
Текст к ситуацииВ поляриметр вставлено пробірку з 15 % розчином цукру. Виберіть відповідь з правильно визначеним кутом повороту площини поляризації.

10287-08-102-01.jpg103
20287-08-102-02.jpg103
30287-08-102-03.jpg103
4Повернутися до теорії17
 
 • 103
Иллюстрация к шагу0287-08-103-00.jpg
Текст к ситуацииВ поляриметр вставлено пробірку з 20 % розчином цукру. Виберіть відповідь з правильно визначеним кутом повороту площини поляризації.

10287-08-103-01.jpg104
20287-08-103-02.jpg104
30287-08-103-03.jpg104
4Повернутися до теорії17
 
 • 104
Иллюстрация к шагу0287-08-104-00.jpg
Текст к ситуацииВ поляриметр вставлено пробірку з розчином цукру невідомої концентрації. Виберіть відповідь з правильно визначеним кутом повороту площини поляризації.

10287-08-104-01.jpg25 градусів105
20287-08-104-02.jpg1 градусів105
30287-08-104-03.jpg50 градусів105
4Повернутися до теорії17
 
 • 105
Иллюстрация к шагу0287-08-105-00.jpg
Текст к ситуацииВизначіть сталу приладу k, невідому концентрацію розчину та заповніть таблицю і добавте її у звіт!

1Продовжити106
2Повернутися до теорії17
 
 • 106
Текст к ситуацииВітаємо!!!

Ви успішно пройшли лабораторну роботу «Визначення розчину цукру за допомогою поляриметра».