Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

590. Основи технології виробів

1. Вивчення методів обробки бокових прорізних

Автор: Терещенко Т.Д.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0590-01-001.mp4
Текст к ситуации

Вступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та виготовіти кишеню і відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Питання теми та основні терміни.

Класифікація кишень в верхньому одязі.

Етапи обробки прорізних кишень.

Обробка прорізних кишень.

Особливості обробки верхньої прорізної кишені листочка.

Обладнання, яке використовується при обробці кишень.

Основні терміни теми: кишеня, клапан, листочка, обшивка, підзор, повздовжник, підкладка.

Інформаційні матеріали теми.

Класифікація кишень в верхньому одязі.

Всі кишені у верхньому одязі можна класифікувати за такими ознаками:

1) за місцем розташування кишені на одязі – зовнішнє і внутрішнє;

2) за напрямком лінії розташування кишені – горизонтальні, вертикальні, навскісні;

3) за місцем розташування кишені відносно лінії талії – верхні та бічні;

4) всі кишені з вищеперерахованих ознак можна розділити на 3 види: прорізні, непрорізні і накладні.

Прорізні кишені можна класифікувати по всіх ознаках, що наведені вище. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми, бічними і верхніми, горизонтальними, вертикальними і навскісними.

В свою чергу прорізні кишені поділяються на кишені з клапаном, листочкою і в рамку.

Кишеня з клапаном, в свою чергу, може бути оброблена однією або двома обшивками, а кишеня з листочкою може бути з вшивною або настрочною листочкою.

Етапи обробки прорізних кишень.

Особливістю обробки любої прорізної кишені в верхньому одязі є наявність підзору і повздовжника. Поздовжник прокладається з виворотнього боку деталі на лінії входу в кишеню для укріплення входу в кишені від розтягування. Поздовжник може бути з матеріалів з клейовим покриттям і без нього. В якості поздовжника можуть використовуватись бавовняні тканини (бязь, коленкор), неткані матеріали. Підзор потрібен для того, щоб коли відкривається кишеня, не повинно бути видно підкладку кишені. Підкладку кишені кроять з підкладочної тканини, а підзор з основної. Виключення складає кишеня з клапаном. В тому випадку, коли в якості підклапана використовується підкладкова тканина, то підзор теж буде з підкладкової тканини. Повздовжник можна не прокладати, коли пілочка продубльована.

Обробка любої прорізної тканини складається з трьох етапів:

1) обробка дрібних деталей;

2) обробка підкладки кишені;

3) монтаж кишені.

Розглянемо їх.

Дрібними деталями являються: клапан, обшивки і листочка. Деталі можуть мати прокладки для надання їм формостійкості. В якості прокладок можуть використовуватись матеріали з клейовим покриттям або без нього. У нас частіше всього дрібні деталі дублюють, але можуть використовувати прокладки без клейового покриття. Така прокладка повинна входити в шов обшивання клапана і листочки. Клапан може обшиватися підклапаном на універсальній машині, спеціальній машині з ножем, яка утворює посадку одного шару на окремих ділянках або на напівавтоматі для обшивання дрібних деталей (рис. 1). Клапан вивертають, виметують з утворенням канта 0,1-1,5 см з матеріалу клапана, припрасовують. Коли по моделі є оздоблююча строчка, то її прокладають (рис. 1).

Рис. 1.

Листочка може складатись з листочки, підлисточки (основної і підкладочної тканини), прокладки. Листочка може бути суцільновикроєна з підлисточкою. В якості прокладки може використовуватись не тільки прокладкові матеріали, але і підкладка кишень (рис. 2, г) або пружок (рис. 2, д). Коли обробляється настрочна листочка, яка складається з листочки і підлисточки, то її обробка не відрізняється від обробки клапана (рис. 2, а, -прокладка не клейова).

У вшивній листочці обшивається тільки верхній зріз листочки (рис. 2, б – прокладка клейова). В якості підлисточки може бути використана підкладка кишені (рис. 2, в). Прокладкою в листочку може бути підкладка кишені (рис. 2, г). В цьому випадку верхні зрізи підлисточки і підкладки кишені порівнюють і нижній зріз підлисточки настрочують на підкладку (рис. 2, г – строчка 1), а потім листочку обшивають (рис. 2, г – строчка 2). Для запобігання верхнього краю листочки від розтягування замість прокладки можна прокладати пружок (з клейовим покриттям або без нього) (рис. 2, д). Коли листочка суцільновикроєна з підлисточкою, то при обробці вшивної листочки, вона запрасовується в навпіл, а при настрочній – обшиваються бічні сторони листочки (рис. 2, ж).

Рис. 2

Обшивки можуть бути пришиті до виробу в просту (рис. 3, а), складну (рис. 3, б) рамку і в кант (рис. 3, в).

а б в

Рис. 3.

При пришиванні обшивок в просту рамку на універсальній машині вони запрасовуються: верхня навпіл, нижня на 2/3. При пришиванні обшивок в кант або складну рамку, а також при використанні напівавтомату для обробки кишень, заготовка обшивок не потрібна.

Обробка підкладки кишені полягає в з’єднанні підзора з підкладкою кишені. Підзор може бути настрочений на підкладку кишені (рис. 4, а) або пришитий (рис. 4, б).

а) б)

Рис. 4.

(Примітка: Обробку кишень в штанах ми розглянули в минулому семестрі і в цьому семестрі розглядати їх не будемо).

Монтаж кишені можна виконувати на універсальній машині (рис. 5, 6 – кишеня з клапаном і двома обшивками і кишеня з настрочною листочкою), або на напівавтоматі (рис. 7 – кишеня в рамку).

1 – обшивання клапана підклапаном

2 – настрочування підзору на підкладку кишені

3 – пришивання обшивки до нижньої лінії входу в кишеню

4 - пришивання обшивки до верхньої лінії входу в кишеню

5 – настрочування підкладки на нижню обшивку

6 – пришивання клапана і підзора в шов пришивання верхньої обшивки

7 – зшивання підкладки кишені

8 – закріпка по краю входу в кишеню

Рис. 5.

1 – настрочування пружка на підлисточку

2 – пришивання листочки до нижньої лінії входу в кишеню

3 – пришивання підкладки до верхньої лінії входу в кишеню

4 - пришивання підкладки до шва пришивання листочки

5 – зшивання підкладки кишені

6 – настрочування бічних сторін листочки на пілочку

Рис. 6.

1 – пришивання підкладки кишені до підзору

2 – пришивання обшивок до ліній входу в кишеню

3 - пришивання підкладки кишені до нижнього зрізу нижньої обшивки

4 – пришивання підзору до шва пришивання верхньої обшивки

5 – зшивання підкладки кишені

Рис. 7.

Клапан можна одночасно пришивати до пілочки разом з обшивкою, або окремо, як показано на рис. 5. При обробці настрочної кишені листочка підзор може бути відсутнім. Листочка може пришиватись до пілочки так як показано на рис. 8.

а) б) в)

Рис. 8.

Листочка може пришиватись до пілочки, шов розпрасовується або запрасовується, підлисточка пришивається до припусків шва пришивання листочки (рис. 8, а) або пришиватись разом з підлисточкою (рис. 8, б) або разом з підлисточкою і підкладкою кишені (рис. 8, в).

При обробці листочки із вшивними кінцями відстань між швами пришивання листочки і підзора до пілочки дорівнює ширині листочки в готовому вигляді (рис. 9).

Подальша обробка кишені складається з розрізання входу в кишеню (крім обробки кишені на напівавтоматі) вивертання деталей і зшивання підкладки з закріпленням кутів кишені.

Особливості обробки верхньої прорізної кишені листочка.

При обробці верхньої кишені листочкою потрібно спочатку підігнати рисунок на листочці і пілочці (коли використовується тканина з рисунком), який повинен точно співпадати. Заготовка листочки виконується як описано вище. Верхній край листочки може закріплюватись оздоблювальною строчкою або за допомогою клейових матеріалів. Бічні сторони листочки можуть бути оброблені обшивним швом або швом в підгин, або шви зшиваються і розпрасовуються. Зовнішній вигляд такої листочки показаний на рис. 10.

1 – настрочування підзору на підкладку кишені

2 – пришивання підзору до пілочки

3 – пришивання листочки до пілочки

4 - пришивання підлисточки з підкладкою кишені до припусків шва пришивання листочки

5 – зшивання підкладки кишені

Рис. 9.

Рис. 10.

Заготовка листочки, де прокладкою слугує підкладка кишені, показана на рис. 11, а, б, в, а зборка кишені на рис. 12.

1 – настрочування підлисточки на підкладку кишені;

2 – обшивання листочки підкладкою;

3 – настрочування шва обшивання листочки на підлисточку.

Рис. 11.

1 – настрочування підлисточки на підкладку кишені;

2 – обшивання листочки з підлисточкою разом з підкладкою кишені;

3 – настрочування шва обшивання листочки на підлисточку;

4 – пришивання підзора до підкладки кишені;

5 – пришивання листочки до нижньої лінії входу в кишеню;

6 – пришивання підзору до верхньої лінії входу в кишеню;

7 – пришивання підлисточки разом з підкладкою до шва пришивання листочки;

8 – настрочування бічних сторін листочки на пілочку;

9 – зшивання підкладки кишені

Рис.12

У виробах з костюмних тканин листочку частіше всього пришивають до пілочки без підлисточки. Шов розпрасовують, щоб не було потовщення (рис. 13).

1 – пришивання листочки до нижньої лінії входу в кишеню

2 – пришивання підкладки до верхньої лінії входу в кишеню

3 – пришивання підлисточки до припусків шва пришивання листочки

4 – пришивання підкладки до підлисточки

5 – зшивання підкладки кишені

6 – настрочування бічних сторін листочки на пілочку

Рис. 13.

У виробах із бавовняних тканин і жакетах з вовняних тканин листочку обробляють без прокладки, а підкладка може бути суцільновикроєна з підкладкою кишені (рис. 14).

1 – обшити листочку підкладкою кишені;

2 – пришити листочку разом з підкладкою до нижньої лінії входу в кишеню;

3 – пришивання підкладки до верхньої лінії входу в кишеню;

4 – зшивання підкладки кишені;

5 – настрочування листочки на пілочку.

Рис. 14.

Бічні сторони листочки можуть настрочуватися на пілочку на машині зигзагоподібного і прямого човникового стібка.

Обладнання, яке використовується.

Для обробки кишень можна використати:

універсальні машини різних провідних фірм:

- 272-160062/Е6 (Дюркопп-Адлер), 481-G-8/01-900/99 (Пфафф), 8332/3285 (Алтін), 1597 (Росія) тощо – виконання різних операцій;

спеціальні машини:

– зигзагоподібного стібка – LZ-1280 (Джукі), 1026 (Росія), ZE-8580901 (Бразер) тощо – настрочування листочки на пілочку;

- машина для зшивання деталей з посадкою одного шару матеріалу на окремих ділянках – 487-G-706/81 (Пфафф), DB2-B773-003 (Бразер) тощо – обшивання клапанів, листочок;

машини напівавтоматичної дії:

- АМР-183 (Джукі), 739-23-1 (Дюркопп-Адлер) – обшивання клапанів і листочок;

- 3542-24/45 (Пфафф), APW-298 (Джукі), серія 36/42 (Рііс), 745-7-21/Е 107 (Дюркопп-Адлер) тощо – обробка прорізних кишень.

Узагальнення.

У верхньому одязі використовують всі види бічних прорізних кишень: в рамку, з клапаном, з листочкою. Для верхньої кишені найбільше використовується прорізна кишеня з настрочною листочкою.

Література для самоосвіти: 1, 4-9, 15.

Питання для самоконтролю.

1. Назвіть етапи обробки прорізної кишені.

2. Як можна класифікувати прорізні кишені?

3. На якому виді обладнання можна обробити клапан?

4. Які матеріали можна використати в якості прокладки в клапан?

5. Які матеріали можна використати в якості прокладки в листочку?

6. Замалюйте складальну схему обробки:

- кишені з клапаном і однією обшивкою;

- кишені в рамку;

- кишені з листочкою.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииДля виконання віртуальної лабораторної роботи необхідно отримати допуск до практичних дій. Для цього необхідно відповести на питання контролю теоретичних знань, яки вимагаються для виконання лабораторної роботи.

Якщо Ви впевнени у своїх знаннях та готови відповідати на тестови запитання оберить пункт-«Матеріал засвоєний», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу оберить пункт-«Матеріал не засвоєний, потребує повторення».


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал засвоєний, потебує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуации

Початок тестування.

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

1. На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп’ютера. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується.

2. Серед запропонованих відповідей тільки один варіант вірний.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНазвіть види прорізних кишень

1З клапаном, накладни, в рамку27
2З листочкою, в шві, накладні27
3З клапаном, з листочкою, в рамку6, 7
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-006-00.jpg
Текст к ситуацииЯка кишеня зображена на рисунку?

1З клапаном8, 9
2З листочкою27
3В рамку27
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-007-00.jpg
Текст к ситуацииЯк пришити обшивки до пілочки?

1В складну рамку27
2В просту рамку8, 9
3В кант27
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-008-00.jpg
Текст к ситуацииЯк пришити обшивки до пілочки?

1В просту рамку27
2В складну рамку10, 11
3В кант27
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-009-00.jpg
Текст к ситуацииЯк пришити обшивки до пілочки?

1В просту рамку27
2В складну рамку27
3В кант10, 11
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-010-00.jpg
Текст к ситуацииЯка кишеня зображена на рисунку?

1В рамку27
2З клапаном27
3Верхняя кишеня з листочкою з настрочними кінцями12, 13
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-011-00.jpg
Текст к ситуацииЯка кишеня зображена на рисунку?

1В рамку12, 13
2З клапаном27
3Верхняя кишеня з листочкою27
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-012-00.jpg
Текст к ситуацииЯка кишеня зображена на рисунку?

1В рамку27
2З клапаном27
3Бічна кишеня з листочкою14, 15
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-013-00.jpg
Текст к ситуацииЯка кишеня зображена на рисунку?

1В рамку27
2З клапаном27
3Верхняя кишеня з листочкою14, 15
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-014-00.jpg
Текст к ситуацииЯкім швом з’єднан підзор з підкладкою?

1Зшивним27
2Накладним з закритим зрізом16, 17
3Накладним з відкритим зрізом27
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-015-00.jpg
Текст к ситуацииЯкім швом з’єднан підзор з підкладкою?

1Зшивним16, 17
2Накладним з закритим зрізом27
3Накладним з відкритим зрізом27
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-016-00.jpg
Текст к ситуацииЯка деталь використана в якості підлисточки?

1Відрізна підлисточка з основної тканини18, 19
2Підлисточка цільновикроєна з підкладкою кишені27
3Відрізна підлисточка з підкладочної тканини27
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-017-00.jpg
Текст к ситуацииЯка деталь використана в якості підлисточки?

1Цільновикроєна листочка з підлисточкою27
2Відрізна підлисточка з підкладкової тканини18, 19
3Підлисточка цільновикроєна з підкладкою кишені27
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-018-00.jpg
Текст к ситуацииЯка деталь використана в якості підлисточки?

1Відрізна підлисточка з основної тканини27
2Підлисточка цільновикроєна з підкладкою20, 21
3Відрізна підлисточка з підкладочної тканини27
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-019-00.jpg
Текст к ситуацииЗ якого матеріалу викроєна підлисточка?

1З основного матеріалу20, 21
2З підкладкового матеріалу27
3З матеріалу для кишень27
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-020-00.jpg
Текст к ситуацииЯкий матеріал використаний в якості прокладки в листочку?

1Прокладковий матеріал з клейовим покриттям22, 23
2Прокладковий матеріал без клейового покриття27
3Підкладка кишені27
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-021-00.jpg
Текст к ситуацииЯкий матеріал використаний в якості прокладки в листочку?

1Прокладковий матеріал з клейовим покриттям27
2Прокладковий матеріал без клейового покриття27
3Підкладка кишені22, 23
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-022-00.jpg
Текст к ситуацииЯкий матеріал використаний в якості прокладки в листочку?

1Прокладковий матеріал без клейового покриття27
2Підкладка кишені27
3Пружок з клейовим покриттям24, 25
 
 • 23
Ограничение времени2 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-023-00.jpg
Текст к ситуацииЯка технологічна операція виконуеться строчкою 1

1Обшивання клапана підклапаном24, 25
2Настрочування підзору на підкладку кишені27
3Пришивання обшивки до нижній лінії входу в кишеню27
 
 • 24
Ограничение времени2 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-024-00.jpg
Текст к ситуацииЯка технологічна операція виконуеться строчкою 2

1Обшивання клапана підклапаном27
2Настрочування підзору на підкладку кишені26
3Пришивання обшивки на нижній лінії входу в кишеню27
 
 • 25
Ограничение времени2 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-025-00.jpg
Текст к ситуацииЯка технологічна операція виконуеться строчкою 3

1Обшивання клапана підклапаном27
2Настрочування підзору на підкладку кишені27
3Пришивання обшивки на нижній лінії входу кишеню26
 
 • 26
Ограничение времени2 минут
Иллюстрация к шагу0590-01-026-00.jpg
Текст к ситуацииЯка технологічна операція виконуеться строчкою 5

1Настрочування підкладки до нижньої обшивки28
2Настрочування підзору на підкладку кишені27
3Пришивання обшивки на нижній лінії входу в кишеню27
 
 • 27
Текст к ситуацииПомилка тесту.


На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно переглянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питання тестового контролю.

1Продовжити виконання лабораторної роботи4
 
 • 28
Текст к ситуацииЗавершення тестування.

Вітаємо, Ви правильно відповіли на питання тестового контролю знань та умінь теоретичного матеріалу, необхідного для проведення лабораторної роботи.

Бажаємо Вам успішного виконання лабораторної роботи.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуацииТема. Вивчення методі обробки прорізних кишень.

Мета: Навчитись на прикладі обробки кишені з клапаном і двома обшивками виготовляти прорізни кишені.


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0590-01-030.mp4
Текст к ситуации
Деталі крою із основної тканини:

1. Деталь,імітуючи пілочку.
2. Клапан.
3. Верхняя обшивка.
4. Нижняя обшивка.

Деталі крою із підкладкової тканини:
5. Підклапан
6. Підзор.
7. Підкладка кишені.
Деталі крою із прокладкового матеріалу:
8. Прокладка в основну деталь.
9. Прокладка клапана

Швейна універсальна машина, голка, нитки, линейка, крейда

1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0590-01-031.mp4
Текст к ситуации
Продублювати клапан

1з виворітної сторони, відступивши від бічних зрізів і низу на 3 мм32
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0590-01-032.mp4
Текст к ситуации
Нафастригувати підклапан на клапан

1зі сторони клапана, ручними пря-мими стібками довжиною 5 мм, ширина шва 4 мм, припосаджуючи клапан у кутиках на 2-3 мм33
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0590-01-033.mp4
Текст к ситуации
Обшити клапан підклапаном

1зі сторони підклапана, ширина шва 5 мм34
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0590-01-034.mp4
Текст к ситуации
Видалити нитки нафастригування

1не пошкоджуючи строчку35
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0590-01-035.mp4
Текст к ситуации
Висікти кутики

1не доходячи до строчки 1-2 мм36
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0590-01-036.mp4
Текст к ситуации
Вивернути клапан на лицевий бік

1виправляючи кутики37
 
 • 37
Иллюстрация к шагу0590-01-037.mp4
Текст к ситуации
Вифастригувати клапан

1зі сторони підклапана, утворюючи кант з боку клапана 1 мм, косими стібками довжиною 7-10 мм, шириною 3-5 мм38
 
 • 38
Иллюстрация к шагу0590-01-038.mp4
Текст к ситуации
Припрасувати клапан

1через зволожений пропрасувач39
 
 • 39
Иллюстрация к шагу0590-01-039.mp4
Текст к ситуацииВидалити нитки вифастригування

1Не пошкоджуючи клапан40
 
 • 40
Иллюстрация к шагу0590-01-040.mp4
Текст к ситуации
Намітити ширину клапана у готовому вигляді

1ширина клапана у готовому вигляді 40 мм, довжина 140 мм41
2Довжина клапана менше 140 мм31
3Довжина клапана більше140 мм32
 
 • 41
Иллюстрация к шагу0590-01-041.mp4
Текст к ситуации
Запрасувати обшивки

1верхню – навпіл, нижню на 1/3 її ширини42
 
 • 42
Иллюстрация к шагу0590-01-042.mp4
Текст к ситуации
Нафастригувати верхню обшивку на клапан

1ручними прямими стібками довжи-ною 5 мм, перекриваючи обшивкою лінію пришивання клапана на 6 мм, ширина шва 5 мм43
 
 • 43
Иллюстрация к шагу0590-01-043.mp4
Текст к ситуации
Настрочити верхню обшивку на клапан

1лінія пришивання згідно лекала, ширина шва від згину обшивки 5 мм44
 
 • 44
Иллюстрация к шагу0590-01-044.mp4
Текст к ситуации
Видалити нитки нафастригування

1не пошкоджуючи строчку45
 
 • 45
Текст к ситуации
Нафастригувати підзор на підкладку кишені

1нижній зріз підзора підігнути на 5 мм і нафастригувати прямими стібками довжиною 5 мм, ширина шва 2 мм від підігнутого зрізу46
 
 • 46
Иллюстрация к шагу0590-01-046.mp4
Текст к ситуации
Настрочити підзор на підкладку кишені

1На відстані 1 мм від підігнутого краю47
 
 • 47
Текст к ситуации
Видалити нитки нафастригування

1не пошкоджуючи строчку48
 
 • 48
Иллюстрация к шагу0590-01-048.mp4
Текст к ситуации
Намітити місце розташування кишені на пілочці

1згідно лекала п’ятьма лініями, довжина кишені 140 мм, ширина 20 мм49
 
 • 49
Иллюстрация к шагу0590-01-049.mp4
Текст к ситуации
Прифастригувати клапан і верхню обшивку до верхньої лінії входу в кишеню

1накладаючи клапан з верхньою об-шивкою на лицеву сторону пілочки лицем вниз обробленим краєм у бік плечового зрізу, прифастриговують ручними прямими стібками довжиною 5 мм вище наміченої лінії на 1 мм, ширина шва від згину50
 
 • 50
Иллюстрация к шагу0590-01-050.mp4
Текст к ситуации
Пришити верхню обшивку і клапан до верхньої лінії входу в кишеню

1по наміченій лінії, закріплюючи строчку в кінцях, ширина шва від згину обшивки 5 мм51
 
 • 51
Иллюстрация к шагу0590-01-051.mp4
Текст к ситуации
Видалити нитки прифастригування клапана з верхньою обшивкою

1не пошкоджуючи строчку52
 
 • 52
Иллюстрация к шагу0590-01-052.mp4
Текст к ситуации
Прифастригувати нижню обшивку до нижньої лінії входу в кишеню

1накладаючи нижню обшивку на лицеву сторону пілочки лицем вниз згином у бік низу виробу, при-фастриговують ручними прямими стібками довжиною 5 мм, ширина шва від згину обшивки 4 мм53
 
 • 53
Иллюстрация к шагу0590-01-053.mp4
Текст к ситуации
Пришити нижню обшивку до нижньої лінії входу в кишеню

1по наміченій лінії, закріплюючи строчку в кінцях, ширина шва від згину обшивки 5 мм54
 
 • 54
Иллюстрация к шагу0590-01-054.mp4
Текст к ситуацииВидалити нитки прифастригування нижньої обшивки

1не пошкоджуючи строчку55
 
 • 55
Текст к ситуации
Перевірити правильність пришивання клапана та обшивок

1з виворітної сторони пілочки строчки є паралельними, закріпленими з обох кінців, відстань між строчками рівна ширині обшивок 10 мм56
2відстань між строчками ні рівна ширині обшивок, а більше10 мм78
3відстань між строчками ні рівна ширині обшивок, а менше 10 мм78
 
 • 56
Иллюстрация к шагу0590-01-056.mp4
Текст к ситуации
Розрізати вхід в кишеню

1з виворітної сторони, від середини між машинними строчками, на відстані 10-15 мм розсікаючи на кутики, не доходячи до строчок пришивання на 1-2 мм57
2не дошли до строчок пришивання більше 2 мм79
3Дошли до строчок пришивання менше 1мм80
 
 • 57
Иллюстрация к шагу0590-01-057.mp4
Текст к ситуации
Вивернути обшивки та клапан

1виправляючи кутики58
2Клапан більше лінії входу в кішеню81
3Клапан менше лінії входу в кішеню82
 
 • 58
Иллюстрация к шагу0590-01-058.mp4
Текст к ситуации
Вимітати шви пришивання обшивок і клапанів пілочки та закріпити вхід у кишеню

1заправляючи клапан у середину кишені, ручними хрестоподібними стібками довжиною 5-7 мм60
 
 • 60
Иллюстрация к шагу0590-01-060.mp4
Текст к ситуации
Настрочити кутики кишені

1настрочують кутики на обшивки потрійною строчкою з виворотної сторони, відгинаючи кутики в бік61
 
 • 61
Иллюстрация к шагу0590-01-061.mp4
Текст к ситуации
Припрасувати вхід у кишеню

1через зволожений пропрасувач63
 
 • 63
Иллюстрация к шагу0590-01-063.mp4
Текст к ситуации
Видалити нитки закріплення входу в кишеню і виметування клапана

1не пошкоджуючи строчку65
 
 • 65
Иллюстрация к шагу0590-01-065.mp4
Текст к ситуации
Прифастригувати підкладку до нижньої обшивки

1ручними прямими стібками довжиною 5 мм ,ширина щва 9 мм66
 
 • 66
Иллюстрация к шагу0590-01-066.mp4
Текст к ситуации
Пришити підкладку до нижньої обшивки

1припуск шва 10 мм67
 
 • 67
Иллюстрация к шагу0590-01-067.mp4
Текст к ситуации

Видалити нитки прифастригування підкладки


1не пошкоджуючи строчку68
 
 • 68
Иллюстрация к шагу0590-01-068.mp4
Текст к ситуации
Запрасувати шов пришивання підкладки до нижньої обшивки

1через зволожений пропрасувач69
 
 • 69
Иллюстрация к шагу0590-01-069.mp4
Текст к ситуации
Прифастригувати підкладку до припусків шва пришивання кла-пана і верхньої обшивки до пілочки

1ручними прямими стібками довжиною 5 мм, ширина шва 9 мм70
 
 • 70
Иллюстрация к шагу0590-01-070.mp4
Текст к ситуации
Пришити підкладку до припусків шва пришивання клапана і верхньої обшивки до пілочки

1з виворотної сторони пілочки у шов пришивання клапана і верхньої обшивки до пілочки71
 
 • 71
Текст к ситуацииВидалити нитки прифастригування підкладки

1не пошкоджуючи строчку72
 
 • 72
Текст к ситуации
Видалити нитки вифастригування швів пришивання клапана та обшивок

1Продовжити виконання лабораторної роботи73
 
 • 73
Текст к ситуации
Сфастригувати зрізи підкладки кишені

1ручними прямими стібками довжи-ною 5 мм швом 11 мм, заокруглюючи строчку в кутах74
 
 • 74
Иллюстрация к шагу0590-01-074.mp4
Текст к ситуации
Зшити бічні зрізи підкладки, закріплюючи бічні лінії входу у кишеню

1ширина шва 10 мм75
 
 • 75
Текст к ситуации

Видалити нитки сфастригування підкладки


1не пошкоджуючи строчку76
 
 • 76
Иллюстрация к шагу0590-01-076.mp4
Текст к ситуации
Припрасувати кишеню у готовому вигляді

177
 
 • 77
Текст к ситуацииВітаємо, Ви успішно виконали лабораторну роботу.


Тепер потрібно пошиту кишеню і послідовність вигитовлення ії по неподільним операціям в табличній формі у вигляді графа відправите викладачу по пошті на адресу деканату дистанційного навчання.

 
 • 78
Текст к ситуации
Ви неправильно пришили обшивки до основної деталі. Внаслідок чого обшивки заходять одна за одну, або згін обшивок нерасташовується у стик.

Вам необхідно відпороти обшивки та пришити їх правильно!

1Продовжити виконання лабораторної роботи50
 
 • 79
Текст к ситуации
Ви неправильно розрізали кутик.

Вам необхідно дорізати верхній правий кутик, недоходячи до строчки 1-2 мм.

1Продовжити виконання лабораторної роботи56
 
 • 80
Текст к ситуации
Ви неправильно розрізали кутик.


Вам необхідно взяти нову, основну деталь. Намітити місце розташування кішені. Відпороти та пропрасувати обшивки та пришити їх до основної деталі.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 81
Текст к ситуации
Ви неправильно викроїли або обшили клапан.


Вам необхідно перевірити клапан по лекалу, підрізати його і виготовити клапан і пришити його до основної дедалі.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 82
Текст к ситуации
Ви неправильно викроїли або обшили клапан.


Вам необхідно викроїти клапан по лекалу і виготовити у відповідності з технічними умовами та пришити його до основної дедалі.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30