Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

724. Метеорологія і кліматологія

1. Вивчення порядку визначення метеорологічних елементів на метеорологічних станціях і постах

Автор: Артамонов Б.Б.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0724-01-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та отримати допуск (пройти тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та знову пройти тестовий контроль.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно порівнятиотримані результати з контрольними даними. Якщо дані тотожні, - лабораторна робота виконана. Якщо ні – Вам потрібно опрацювати лабораторну роботу ще раз.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи!


1Готовність до роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості. 1 Методи вивчення атмосфери

Одним з основних методів досліджень у метеорології є метод стаціонарних спостережень. Він використовується всіма метеорологічними станціями (МС). На всіх МС кожні 3 години (синхронно) здійснюються спостереження за рядом метеорологічних елементів.

На метеорологічних станціях основного типу регіструються наступні метеорологічні елементи:

- температура повітря – на висоті 2 м над земною поверхнею;

- атмосферний тиск;

- вологість повітря – пружність водяної пари в повітрі та відносна вологість;

- вітер – горизонтальний рух повітря на висоті 10…12 м над земною поверхнею. Вимірюється його швидкість та визначається напрям звідки він дує;

- хмарність – ступінь покриття неба хмарами, типи хмар за міжнародною класифікацією, висота нижньої межі хмар, найближчих до земної поверхні, швидкість і напрям руху хмар;

- кількість опадів, що випали з хмар, їх типи (дощ, сніг, град);

- наявність та інтенсивність різних опадів, які утворюються на земній поверхні та на предметах: роси, інею, ожеледі, а також туману;

- горизонтальна видимість – відстань, на якій внаслідок мутності атмосфери, припиняють розрізнятися контури предметів;

- тривалість сонячного сяйва;

- температура на поверхні ґрунту й на декількох глибинах у ґрунті;

- стан поверхні ґрунту;

- висота та щільність снігового покрову.

Реєстрації підлягають також завірюхи, шквали, смерчі, бурі, грози та деякі оптичні явища в атмосфері (райдуги, міражі та ін.).

На берегових метеорологічних станціях, крім того, проводяться спостереження за температурою води та хвилюванням водної поверхні.

Не всі метеорологічні елементи спостерігаються в один і той же час. Наприклад, кількість опадів вимірюється 4 рази на добу, висота сніжного покриву – один раз на добу, щільність снігу – один раз на п’ять днів.

Результати спостережень підлягають статистичному аналізу, за їх результатами складаються синоптичні карти та інші матеріали, які використовуються для передбачення прогнозу погоди.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.

1. Хромов С.П. Метеорология и климатология. Ленинград : Гидрометеорологическое издательство, 1968. – 491 с.


1Матеріал засвоєний3
 
 • 3
Иллюстрация к шагу0724-01-003-00.jpg
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 2 Будова метеорологічного майданчика та організація спостережень

Спостереження за більшістю метеорологічних елементів проводяться на метеорологічному майданчику. Точність отриманих результатів багато в чому залежить від вибору місця для метеорологічного майданчика й розміщення приборів на ньому.

Метеорологічний майданчик обладнують на рівній, відкритій горизонтальній ділянці, типової для даного району, з метою отримання даних спостережень, які є характерними для даної території.

Метеорологічний майданчик має форму прямокутника, боки якого зорієнтовані згідно сторін світу (з півночі на південь та з заходу на схід відповідно).

Розміри майданчика залежать від кількості обладнання, встановленого на ньому. Стандартні майданчики мають розмір 26 м на 26 м, майданчики з скороченим переліком спостережень 20 м на 16 м, метеопости – 6 м на 5 м.

Ділянку, відведену для метеорологічного майданчику, огороджують стандартною загорожею з металевої сітки або дроту, яку натягують через 10-20 см на дерев’яні стовпи. Вхід на майданчик роблять з північної сторони.

Прилади на метеорологічному майданчику розміщують у визначеному порядку (рисунок 1). З метою, щоб прилади не робили один одному тінь та не запобігали вільному обміну повітря, відстань між ними, а також загорожею повинна бути від 4 м до 6 м.

З північної сторони майданчику розміщують більш високі прилади: флюгер з легкою дошкою, флюгер з важкою дошкою та ожеледний станок. У виняткових випадках на деяких метеорологічних станціях флюгер встановлюють на даху будівлі. В південній частині майданчику передбачають ділянки з натуральним покровом та очищену для встановлення ґрунтових термометрів. На ділянці з натуральним покровом встановлюють також мерзлотомір і снігомірну рейку. В середній частині майданчику розміщують психометричну будку, будку для самописців, опадомір, плювіограф.

Актинометричні прилади встановлюють в південній частині майданчику. Всі інші прилади розміщують на вільних місцях, переважно на північній стороні майданчику.

Для зберігання натурального покрову на метеорологічному майданчику ходіння дозволяється тільки по стежкам шириною від 40 см до 50 см. Їх прокладають так, щоб спостерігач мав змогу підходити до приладів з північної сторони й витрачати менше часу на переходи від одного приладу до іншого. Взимку, при рівномірному сніговому покрові не рекомендується очищати стежки від снігу. Влітку висота рослинного покрову на майданчику не повинна перевищувати 20 см. Скошену траву зразу прибирають з майданчику.

1- флюгер з легкою дошкою; 2 – флюгер з важкою дошкою; 3- ожеледний станок; 4 – психрометрична будка; 5 – будка для самописців; 6, 7 – додаткові будки; 8 – опадомір; 9 – плювіограф; 10 – очищена ділянка для надґрунтових та колінчатих термометрів; 11 – ділянка для витяжних термометрів; 12 – мерзлотомір;

13 – снігомірна рейка; 14 – місце для актинометричних спостережень; 15 – загорожа; 16 – вхід на метеорологічний майданчик

Рисунок 1 - План метеорологічного майданчика

При виборі місця для метеорологічного посту (рисунок 2) дотримуються всіх вимог, що висуваються до метеорологічного майданчику. Основний прилад метеопоста – будка Селянинова (психрометрична будка) (рисунок 3), в якій розміщують термометри для виміру температури повітря та гігрометри.

Термометри для виміру температури поверхні ґрунту розміщують на очищеній ділянці. Взимку на ній встановлюють снігомірну рейку. Аспіраційний психрометр підвішують на стовпі будки.

1- будка Селянинова; 2- опадомір; 3 - очищена ділянка для ґрунтових термометрів; 4- снігомірна рейка;

5 - стовп для аспіраційного психрометра; 6 - загорожа; 7 - вхід

Рисунок 2 - План метеорологічного майданчику метеопоста

Деякі метеорологічні спостереження проводять за межами майданчику. Наприклад, висоту снігового покрову, вологість ґрунту, кількість опадів виміряють на тих ділянках, які потрібні; тиск – в службових приміщеннях метеорологічних станцій.

Всі метеорологічні прилади, що застосовуються на метеорологічних станціях та постах, повинні своєчасно проходити відповідні перевірки з відміткою у паспортах (формулярах).

Рисунок 3 - Будка Селянинові (психрометрична будка)

Прилади для виміру температури ґрунту та повітря

Виміри температури повітря

Для вимірів температури повітря застосовують термометри: психрометричний, максимальний і мінімальний. Для безперервної реєстрації температури повітря використовується термограф.

Психрометричний термометр – ртутний, з кулеподібним резервуаром і металевим ковпачком у верхній частині, ціна поділки шкали - 0,2оС.

При температурі мінус 20оС і нижче одночасно з психрометричним застосовують низько градусний спиртовий термометр з циліндричним резервуаром.

Психрометричні термометри застосовують у парі та складають психрометр, який служить одночасно для визначення і температури, і вологості повітря.

Термометри для виміру температури повітря розміщують у психрометричній будці, стінки якої зроблені з подвійних жалюзів, розташованих одна над другою на відстані 25 мм під кутом 45о до горизонтальної поверхні. Там же розміщуються основний та запасний гігрометри. Стінки захищають термометри від впливу прямих сонячних променів і, разом з тим, не роблять перешкоди вільному доступу повітря. Одна з стінок відкривається.

Усередині будки є штатив, на якому кріпляться вертикально два психрометричних термометра: зліва – сухий, по якому визначають температуру повітря, справа – змочений (вологий). Максимальний і мінімальний термометри розташовують горизонтально, резервуарами до сходу (рисунок 3).

Рисунок 3 – Обладнання психрометричної будки

Термограф використовують для безперервного запису вимірів температури повітря. Він складається з трьох основних частин: прийомної, передаючої та реєструючої.

Виміри температури ґрунту

Для вимірів температури ґрунту застосовуються рідинні термометри: терміновий, максимальний та мінімальний.

Терміновий термометр застосовується для визначення температури поверхні ґрунту в даний момент. Це ртутний термометр з циліндричним резервуаром. Ціна поділки на його шкалі – 0,5оС.

Максимальний термометр застосовується для виміру самої високої (максимальної) температури за період між термінами спостережень. Це ртутний термометр з циліндричним резервуаром. Поділки на шкалі нанесені через 0,5оС. Максимальний показник температури термометр зберігає за рахунок спеціального пристрою.

Для підготовки до наступних вимірювань максимальний термометр необхідно струшувати, щоб повернути ртуть з капіляру в резервуар.

Мінімальний термометр застосовується для виміру самої низької температури за період між термінами спостережень. Це спиртовий термометр з ціною поділки 0,5оС.

На метеорологічних станціях і постах термометри для виміру температури поверхні ґрунту установлюють на відкритому майданчику розміром 4 на 6 м.

Попередньо з майданчика видаляють рослинний покров й розрихлюють ґрунт. Усі три термометра розміщують у середині майданчику резервуарами на схід, на відстані 10…15 см, один від одного в невеличких заглибленнях, зроблених легким натиском на термометр так, щоб резервуари та зовнішня оболонка термометрів були наполовину заглиблені в ґрунт. Терміновий і мінімальний термометр встановлюють горизонтально, а максимальний - з невеликим нахилом у бік резервуару.

Прилади для вимірювання атмосферного тиску

Для виміру атмосферного тиску найбільше розповсюдження отримали ртутні барометри та анероїди.

Барометр-анероїд. Приймальною частиною анероїда є коробка, яка складається з двох спаяних між собою гофрованих мембран. Внутрішній тиск коробки доведений до 0,01 мм ртутного стовпа. Через систему важелів коробка пов’язана зі стрілкою. Зміни атмосферного тиску визначаються за допомогою шкали. Поділки шкали дані в мм ртутного стовпа з ціною поділки 0,5 мм. До шкали анероїда прикріплений термометр для виміру температури приладу. Барометр-анероїд встановлюють горизонтально на спеціальній підставці або столі. Футляр, в якому розміщений анероїд, відчиняють тільки на час спостережень. При спостереженнях по анероїду, спочатку відраховують температуру по термометру з точністю 0,1оС. Після цього, легенько постукав по склу анероїда для того, щоб перемогти тертя в передаючій частині, відраховують значення тиску з точністю до 0,1 мм (рисунок 4).

Рисунок 4 – Барометр-анероїд

Барограф застосовують для безперервної реєстрації змін атмосферного тиску. На одному з важелів барографа є стрілка, яка закінчується пером. Реєструючою частиною барографа є барабан (з годинниковим механізмом у нутрі), на який надівається паперова стрічка. В залежності від швидкості обертання, розрізняють добові тижневі барографи (рисунок 5).

Рисунок 5 – Барограф

Прилади для виміру напрямку та швидкості вітру

Основними приладами для виміру напрямку та швидкості вітру є: флюгер; анеморумбометр; ручний анемометр.

Флюгер є розповсюдженим приладом для виміру напрямку та швидкості вітру. Показником напрямку вітру у флюгера є двохлопастна флюгарка з противагою. Розрізняють флюгера з легкою дошкою (200 гр.) і з важкою (800 гр.), які виміряють швидкість вітру відповідно до 20 і до 40 м/сек. Флюгер встановлюється на відкритому майданчику на висоті 8-12 м від землі або на даху будівлі. Над дахом він повинен розміщуватися на висоті не менш як 4 м. Орієнтують флюгер по компасу або по полуденній лінії.

Анеморумбометр М-63 – дистанційний прилад. Він призначений для виміру швидкості вітру, опосередкованої за 10-хвилинний інтервал, максимальної миттєвої швидкості вітру між термінами спостережень і напрямку вітру. Принцип дії анеморумбометра заснований на перетворюванні швидкості та напрямку вітру в електричні величини. В комплект приладу входять: датчик, пульт та блок живлення. Датчик анеморумбометра встановлюють на високому стовпі або на даху будівлі, а пульт і блок живлення – у службовому приміщенні (рисунок 6).

Рисунок 5 – Анеморумбометр М-63

Ручний анемометр чашковий застосовують для виміру середньої швидкості вітру за певний період часу. Циферблат приладу має три шкали, по яким відраховуються тисячі, сотні, десятки й одиниці обертів. За показниками великої стрілки відраховуються десятки й одиниці обертів. За показниками двох маленьких циферблатів відраховують сотні та тисячі обертів. Для виміру швидкості вітру ручний анемометр встановлюють на дерев’яному стовпі визначеної висоти або тримають у витягнутій руці, циферблатом перпендикулярно напрямку вітру. За різницею показників анемометру до і після спостережень, поділеної на час роботи приладу, визначають число поділок лічильника в 1 сек. Для виразу швидкості вітру в м/сек. Використовують документацію приладу.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.

1. Хромов С.П. Метеорология и климатология. Ленинград : Гидрометеорологическое издательство, 1968. – 491 с.


1Матеріал засвоєний4
 
 • 4
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Шановний студенте! Дана лабораторна робота має на меті ознайомити Вас з організацією метеорологічних спостережень на метеорлогічних станціях та постах. Ці відомості будуть потрібні для подальшого вивчення курсу «Метеорологія і кліматологя». Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Вам потрібно додаткове вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал не засвоєний, потребує повторення»


1Матеріал засвоєний5
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 5
Текст к ситуацииПочаток тестування

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

- на відповіді виділений обмежений термін;

- час який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрану монітора комп’ютера;

- якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується


1До тестування готовий6, 7, 8, 9
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧерез який час на МС здійснюються спостереження за рядом метеорологічних елементів?

1кожні 3 години30
2кожні 3 години (синхронно)10, 11, 12, 13
3кожні 4 години (синхронно)30
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа якій висоті на МС проводиться визначення температури повітря?

12 метри10, 11, 12, 13
25 метрів30
33 метри30
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа якій висоті на МС проводиться визначення параметрів вітру?

12 метри30
25 метрів30
310-12 метрів10, 11, 12, 13
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі параметри вітру визначаються на МС?

1швидкість30
2швидкість та напрям звідки він дує10, 11, 12, 13
3швидкість та напрям куди він дує30
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк визначаються типи хмар на МС?

1за державним стандартом30
2за еталонними зразками30
3за міжнародною класифікацією14, 15, 16, 17
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке «горизонтальна видимість»?

1відстань, на якій припиняють розрізнятися контури предметів14, 15, 16, 17
2відстань, на якій припиняють розрізнятися предмети30
3відстань, на якій припиняють розрізнятися кольори предметів30
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк враховують на МС завірюхи, шквали, смерчі, бурі, грози та деякі оптичні явища в атмосфері (райдуги, міражі та ін.)?

1не підлягають реєстрації30
2залежить вид типу МС30
3підлягають реєстрації14, 15, 16, 17
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОсобливості проведення спостережень на берегових МС?

1проводяться спостереження за температурою води та хвилюванням водної поверхні14, 15, 16, 17
2проводяться спостереження за температурою води30
3проводяться спостереження за хвилюванням водної поверхні30
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОсобливості організації спостережень метеорологічних елементів за часом?

1всі метеорологічні елементи спостерігаються в один і той же час30
2не всі метеорологічні елементи спостерігаються в один і той же час18, 19, 20, 21
3залежить від пори року й часу30
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк ведуть спостереження за кількістю опадів?

1вимірюється через 3 години30
2вимірюється через 4 години30
3вимірюється 4 рази на добу18, 19, 20, 21
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк ведуть спостереження за висотою сніжного покриву?

1вимірюється через 3 години30
2вимірюється через 4 години30
3один раз на добу18, 19, 20, 21
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯк ведуть спостереження за щільністю снігу?

1через 3 години30
2один раз на добу30
3один раз на п’ять днів18, 19, 20, 21
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо розмір ділянки для метеорологічних спостережень 26 м на 26 м, то це:

1майданчик із скороченим переліком спостережень31
2метеопост31
3стандартний майданчик22, 23, 24, 25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗ якої сторони роблять вхід на метеорологічний майданчик?

1з північної сторони22, 23, 24, 25
2з південної сторони31
3з західної сторони31
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа метеорологічному майданчику відстань між приладами, а також загорожею повинна бути:

1від 1 м до 4 м31
2від 4 м до 6 м22, 23, 24, 25
3згідно інструкції до відповідних приладів31
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗ якої сторони метеорологічного майданчику розміщують більш високі прилади?

1з південної сторони31
2з північної сторони22, 23, 24, 25
3з східної сторони31
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа метеорологічному майданчику ділянки з натуральним покривом передбачають:

1в північній частині31
2в південній частині26, 27, 28, 29
3в західній частині31
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДе на метеорологічному майданчику розміщують психометричну будку?

1в північній частині31
2в південній частині31
3в середній частині26, 27, 28, 29
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДе на метеорологічному майданчику розміщують актинометричні прилади?

1в південній частині26, 27, 28, 29
2в північній частині31
3в західній частині31
 
 • 25
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯка повинна бути ширина стежок на метеорологічному майданчику?

1від 40 см до 50 см26, 27, 28, 29
2від 50 см до 70 см31
3від 50 см до 70 см31
 
 • 26
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкi вимоги влітку до рослинного покриву на метеорологічному майданчику?

1рослинного покриву не повинно бути31
2не повинен перевищувати 10 см31
3не повинен перевищувати 20 см32
 
 • 27
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДе вимірюється висота снігового покриву?

1в північній частині метеорологічного31
2в центральній частині метеорологічного31
3за межами майданчику, на тих ділянках, які потрібні32
 
 • 28
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДе вимірюється атмосферний тиск на метеорологічному майданчику?

1в службових приміщеннях метеорологічних32
2в центральній частині метеорологічного31
3в північній частині метеорологічного31
 
 • 29
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРозмір ділянки метеопоста складає:

16 м на 5 м32
220 м на 16 м31
326 м на 26 м31
 
 • 30
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу2
2Почати тестування5
 
 • 31
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи

1Повернутися до теоритичного матеріалу3
2Почати тестування5
 
 • 32
Текст к ситуацииЗавершення тестування


Вітаємо! Ви успішно пройшли тестовий контроль й можете переходити до виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 33
Текст к ситуацииТема: Вивчення порядку визначення метеорологічних елементів на метеорологічних станціях і постах

Мета: ознайомитися з загальною будовою об’єктів для спостереження за метеорологічними елементами та використанням приладів для їх кількісного визначення

Для початку роботи Вам необхідно уважно переглянути відеоматеріал і після цього прийняти рішення щодо початку виконання лабораторної роботи


1Почати виконання лабораторної роботи34
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0724-01-034.mp4
Текст к ситуацииОтримання завдання на виконання лабораторної роботи

1Відеоматеріал засвоєний35
2Необхідно повторити теоритичні відомості2
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0724-01-035-00.jpg
Текст к ситуацииДаний метеорологічний майданчик має розміри 20 м на 16 м. До якого типу об’єкту він відноситься?

1стандартний метеорологічний майданчик45
2метеорологічний майданчик із скороченим переліком спостережень36
3метеопост45
 
 • 36
Текст к ситуацииЗа якою іншою ознакою можна визначити тип метеорологічного об’єкту?

1За переліком приладів для метеоспостережень37
2За місцем знаходження46
3За місцем знаходження46
 
 • 37
Иллюстрация к шагу0724-01-037-00.jpg
Текст к ситуацииЯк визначити сторони горизонту на метеорологічному майданчику?

1За місцевими ознаками47
2За місцем входу на метеорологічний майданчик38
3За технічною документацією на метеорологічний майданчик47
 
 • 38
Текст к ситуацииНаявність огорожі є обов’язковим елементом метеорологічного майданчику?

1так39
2ні48
3залежить від місця розташування метеорологічного майданчика48
 
 • 39
Иллюстрация к шагу0724-01-039-00.jpg
Текст к ситуацииПараметри якого метеоелементу дозволяє визначати анеморумбометр?

1Вологості повітря49
2Температури повітря49
3Вітру40
 
 • 40
Текст к ситуацииЯкі параметри вітру дозволяє вимірювати анеморумбометр?

1Швидкість вітру50
2Напрямок вітру50
3Швидкість і напрямок вітру41
 
 • 41
Текст к ситуацииДля чого призначена очищена ділянка на метеорологічному майданчику?


1Для визначення параметрів опадів51
2Для визначення температури грунту42
3Для визначення параметрів снігового покриву51
 
 • 42
Текст к ситуацииЯкі термометри розміщені в псирометрічній будці горизонтально?


1Максимальний та мінімальний43
2Сухий та змочений52
3Змочений та максимальний52
 
 • 43
Текст к ситуацииЯкий параметр атмосфери дозволяють визначати сухий та змочений термометри?

1Атмосферний тиск53
2Мінімальну температуру повітря53
3Вологість повітря44
 
 • 44
Текст к ситуации

Вітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №724-1

Тема: Вивчення порядку визначення метеорологічних елементів на метеорологічних станціях і постах

Мета: ознайомитися з загальною будовою об’єктів для спостереження за метеорологічними елементами та використанням приладів для їх кількісного визначення

Матеріали, реактиви, устаткування: метеорологічний майданчик із скороченим переліком спостережень

На підставі вивчення теоретичного матеріалу, відео- й фотоматеріалів, дайте відповіді на наступні питання:

1 Чим відрізняється метеорологічний майданчик із скороченим переліком спостережень від стандартного метеорологічного майданчику?

2 Яких приладів нема на метеорологічному майданчику із скороченим переліком спостережень?

3 Де визначаються параметри вітру?

4 Де визначається атмосферний тиск?

5 Які недоліки Ви помітили на даному метеорологічному майданчику?

6 Накреслить план даного метеорологічного майданчику.


 
 • 45
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 46
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 47
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 48
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 49
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 50
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 51
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 52
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.


На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи

1Продовжити виконання лабораторної роботи43