Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

724. Метеорологія і кліматологія

3. Складання прогнозу заморозків

Автор: Артамонов Б.Б.

 
 • 1
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та отримати допуск (пройти тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та знову пройти тестовий контроль.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно порівнятиотримані результати з контрольними даними. Якщо дані тотожні, - лабораторна робота виконана. Якщо ні – Вам потрібно опрацювати лабораторну роботу ще раз.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Готовність до роботи2
 
 • 2
Иллюстрация к шагу0724-03-002-00.jpg
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 1 Загальні відомості

1 Загальні відомості

Заморозки – це короткочасні пониження температури ґрунту або повітря на рівні травостою нижче 0 оС на фоні позитивних середніх добових температур повітря.

У різних рослин стійкість до заморозків коливається в значних межах. Не однакова чуйність до заморозків в одних й тих же рослин у різні фази їх розвитку.

Температура, при якій спостерігається часткове пошкодження або загибель рослин має назву критичної температури.

За параметрами критичної температури розроблений такий розподіл рослин:

- найбільш стійкі до заморозків (ярова пшениця, овес, ячмінь, горіх, коріандр, аніс, мак);

- стійкі до заморозків (боби, соняшник, гірчиця біла, льон, конопля, буряк цукровий, буряк кормовий, морква);

- середнє стійкі до заморозків (люпин, соя);

- мало стійки до заморозків (кукурудза, просо, сорго, картопля, тютюн);

- нестійкі до заморозків (гречка, квасоля, рис, арахіс).

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.


1Матеріал засвоєний3
2Матеріал не засвоєний2
 
 • 3
Иллюстрация к шагу0724-03-003-00.jpg
Текст к ситуацииТеоретичні відомості. 2 Заходи по боротьбі з заморозками та основні способи передбачення заморозків

2 Заходи по боротьбі з заморозками та основні способи передбачення заморозків

Заходи по боротьбі з заморозками (димлення, відкритий обігрів, полив, районування морозостійких сортів та ін.) дозволяють зменшити шкідливу дію заморозків на рослини.

Для своєчасної та успішної боротьби з заморозками необхідно завчасно знати час їх початку та інтенсивність. Це дасть можливість підготуватися до захисту рослин, для яких очікувані заморозки будуть небезпечними.

Адвективні заморозки, розвиток яких пов’язаний з адвекцією холодних повітряних мас, з достатньою точністю визначається за допомогою синоптичних карт. Значно складніше визначити по синоптичним картам радіаційні і адвективно-радіаційні заморозки, тому що їх розподіл та інтенсивність знаходяться у великій залежності від характеру підсилюючої поверхні.

Визначено, що радіаційні й адвективно-радіаційні заморозки найбільш небезпечні для рослин, так як спостерігаються досить пізньою весною та ранньою осінню, у період вегетації культур, які мало стійкі до заморозків.

На сьогодні розроблено багато способів визначення заморозків за спостереженнями на одному пункті. Найбільш розповсюдженими є статистичні та емпіричні способи.

У останній час багато уваги приділяється фізичній суті заморозків. На основі вивчення фізичного процесу вихолоджування ґрунту та приземного шару повітря розроблені теоретичні методи передбачення заморозків з урахуванням теплового балансу на межі земля-повітря й зміни коефіцієнта обміну з висотою. Однак для визначення мінімальної температури, що очікується, теоретичним методом необхідні досить складні розрахунки, з урахуванням великого об’єму даних спостережень. Тому для практичної роботи рекомендуються більш прості методи, які будуть викладені далі.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал не засвоєний3
 
 • 4
Иллюстрация к шагу0724-03-004-00.jpg
0724-03-004.mp4
Текст к ситуацииТеоретичні відомості.

3 Прогноз заморозків за способом Михайлевського

Цей прогноз складають по результатам спостереження за даними психрометра на висоті 2 м, біля 13 годин за середнім сонячним часом.

Стаціонарний психрометр складається з двох однакових психрометричних термометрів з ціною поділу шкали 0,2 оС, розміщених поруч на спеціальному штативі в психрометричній будці. Лівий термометр психрометра прийнято називати сухим, а правий – змоченим. Резервуар змоченого термометра загорнутий батистом, а нижній його кінець занурений у ємність з дистильованою водою.

Виміри проводять швидко, причому спочатку визначають десяті долі, а потім цілі градуси сухого та змоченого термометрів.

Для визначення вологості повітря психрометри використовуються при температурах не нижче – 10оС.

Розрахунки величини вологості повітря проводяться за показниками сухого та змоченого термометрів.

Мінімальну температуру повітря, що очікується, визначають за формулою:

, (1)

а мінімальну температуру ґрунту за формулою:

, (2)

де МП і МГ – мінімальні температури повітря та ґрунту, що очікуються;

t – температура по сухому термометру;

t1 – температура по змоченому термометру;

С – коефіцієнт, який залежить від відносної вологості повітря (таблиця 1).

Таблиця 1 - Значення коефіцієнта С, в залежності від вологості повітря

Відносна

вологість, %

1009590858075706560
Коефіцієнт С54,543,532,521,81,5

Відносна

вологість, %

555045403530252015
Коефіцієнт С1,31,21,00,90,80,70,50,40,3

Якщо отримані значення мінімальної температури повітря і ґрунту більше 2оС, то заморозку не буде, якщо менше 2оС, але більше мінус 2оС, то заморозок вірогідний, якщо мінімальна температура менша за мінус 2оС, то вночі буде заморозок.

Після 19 годин по середньому сонячному часу прогноз заморозків уточнюється по хмарності – якщо хмарність менше 4 балів, то очікуваний нічний мінімум температури зменшують на 2оС, при хмарності від 4 до 7 балів поправок не вводять, при хмарності більше 7 балів, очікуваний мінімум температури збільшують на 2оС.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.


1Матеріал засвоєний5
2Матеріал не засвоєний4
 
 • 5
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові відповідати на тестові запитання оберіть пункт – «Матеріал засвоєний», якщо Вам потрібно додаткове вивчення теоретичного матеріалу оберіть пункт – «Матеріал незасвоєний, потребує повторення»


1Матеріал засвоєний6
2Матеріал не засвоєний, потребує повторення2
 
 • 6
Текст к ситуацииПочаток тестування

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

- на відповіді виділений обмежений термін;

- час який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрану монітора комп’ютера;

- якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується


1До тестування готовий7, 8, 9, 10
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке заморозки як явище?

1це короткочасні пониження температури ґрунту або повітря на рівні травостою нижче 0 оС на фоні позитивних середніх добових температур повітря11, 12, 13, 14
2це пониження температури ґрунту або повітря на рівні травостою нижче 0 оС на фоні позитивних середніх добових температур повітря31
3це короткочасні пониження температури ґрунту або повітря на рівні травостою нижче 0 оС31
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке критична температура?

1температура, при якій починається розвиток рослин31
2температура, при якій спостерігається часткове пошкодження або загибель рослин11, 12, 13, 14
3температура, при який вода перетворюється на лід31
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа скільки груп поділені рослини за параметрами критичної температури?

1три31
2чотири31
3п’ять11, 12, 13, 14
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа параметрами критичної температури ярову пшеницю, овес, ячмінь, горіх, коріандр, аніс, мак відносять до:

1нестійких до заморозків31
2стійких до заморозків31
3найбільш стійких до заморозків11, 12, 13, 14
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа параметрами критичної температури боби, соняшник, гірчицю білу, льон, коноплю, буряк цукровий, буряк кормовий, моркву відносять до:

1стійких до заморозків15, 16, 17, 18
2середнє стійких до заморозків31
3мало стійких до заморозків31
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа параметрами критичної температури люпин, сою відносять до:

1стійких до заморозків31
2середнє стійких до заморозків15, 16, 17, 18
3нестійких до заморозків31
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа параметрами критичної температури кукурудзу, просо, сорго, картоплю, тютюн відносять до:

1стійких до заморозків31
2мало стійких до заморозків15, 16, 17, 18
3нестійких до заморозків31
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа параметрами критичної температури гречку, квасолю, рис, арахіс відносять до:

1середнє стійких до заморозків31
2мало стійких до заморозків31
3нестійких до заморозків15, 16, 17, 18
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗаходи по боротьбі з заморозками дозволяють:

1захистити рослини від шкідливою дії32
2зменшити шкідливу дію заморозків на19, 20, 21, 22
3уникнути впливу заморозків на рослини32
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо необхідно знати для своєчасної та успішної боротьби з заморозками?

1параметрами критичної температури32
2час їх початку та закінчення32
319, 20, 21, 22
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧому важко передбачити радіаційні і адвективно-радіаційні заморозки?

1тому що їх розподіл та інтенсивність знаходяться у великій залежності від характеру підсилюючої поверхні19, 20, 21, 22
2тому що їх розподіл та інтенсивність знаходяться у великій залежності від пори року32
3тому що їх розподіл та інтенсивність знаходяться у великій залежності від хмарності32
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНайбільш розповсюдженими способами визначення заморозків за спостереженнями на одному пункті є:

1аналітичні32
2статистичні та емпіричні19, 20, 21, 22
3математичне моделювання32
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі вимоги до складання прогнозу заморозків за результатами спостереження на одному пункті?

1прогноз складають по результатам спостереження за даними термометра на висоті 2 м, біля 13 годин за середнім сонячним часом33
2прогноз складають по результатам спостереження за даними психрометра на висоті 2 м, біля 13 годин за середнім сонячним часом23, 24, 25, 26
3прогноз складають по результатам спостереження за даними барометра на висоті 2 м, біля 13 годин за середнім сонячним часом33
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ який час здійснюють визначення параметрів для прогнозу заморозків?

1біля 12 годин за середнім сонячним часом33
2біля 13 годин за середнім сонячним часом23, 24, 25, 26
3біля 19 годин за середнім сонячним часом33
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМінімальну температуру повітря, що очікується, визначають за формулою:

1МП = t1 – (t - t1)•C23, 24, 25, 26
2МП = t1 – (t - t1)•2C33
3МП = t1 – (t + t1)•C33
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМінімальну температуру повітря, що очікується, визначають за формулою:

1МП = t1 – (t + t1)•C33
2МП = t1 – (t - t1)•C33
3МП = t1 – (t - t1)•2C23, 24, 25, 26
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо отримані значення мінімальної температури повітря і ґрунту більше 2оС, то:

1вночі буде заморозок33
2заморозок вірогідний33
3заморозку не буде27, 28, 29, 30
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо отримані значення мінімальної температури повітря і ґрунту менше 2оС, але більше мінус 2оС, то:

1заморозку не буде33
2заморозок вірогідний27, 28, 29, 30
3вночі буде заморозок33
 
 • 25
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо отримані значення мінімальної температури повітря і ґрунту менша за мінус 2оС, то:

1заморозку не буде33
2заморозок вірогідний27, 28, 29, 30
3вночі буде заморозок33
 
 • 26
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКоли уточнюється прогноз заморозків по хмарності?

1після 12 годин по середньому сонячному часу33
2після 13 годин по середньому сонячному часу33
3після 19 годин по середньому сонячному часу27, 28, 29, 30
 
 • 27
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо хмарність менше 4 балів, то:

1поправок не вводять33
2очікуваний мінімум температури збільшують на 2оС33
3очікуваний нічний мінімум температури зменшують на 2оС34
 
 • 28
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо хмарність від 4 до 7 балів, то:

1очікуваний нічний мінімум температури зменшують на 2оС33
2поправок не вводять34
3очікуваний мінімум температури збільшують на 2оС33
 
 • 29
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкщо хмарність більше 7 балів, то:

1очікуваний нічний мінімум температури зменшують на 2оС33
2поправок не вводять33
3очікуваний мінімум температури збільшують на 2оС34
 
 • 30
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри проведенні розрахунків мінімальної температури повітря й ґрунту символом t1 позначається:

1середня температура33
2температура по змоченому термометру34
3температура по сухому термометру33
 
 • 31
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу2
2Почати тестування6
 
 • 32
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу3
2Почати тестування6
 
 • 33
Текст к ситуацииПомилка тесту лабораторної роботи

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи


1Повернутися до теоритичного матеріалу4
2Почати тестування6
 
 • 34
Текст к ситуацииЗавершення тестування

Вітаємо! Ви успішно пройшли тестовий контроль й можете переходити до виконання лабораторної роботи


1Початок самостійного виконання лабораторної роботи35
2Повернутися до теоритичного матеріалу2
 
 • 35
Текст к ситуацииТема: Складання прогнозу заморозків.

Мета: навчитися самостійно складати прогноз заморозків за результатами спостереження на одному пункті для ґрунту і повітря, з урахуванням стану хмарності.

Для проведення розрахунків Вам буде необхідний мікрокалькулятор.

Для полегшення проведення розрахунків рекомендуємо Вам ознайомитися з прикладом проведення розрахунків


1Ознайомитися з прикладом36
2Перейти до виконання лабораторної роботи37
 
 • 36
Текст к ситуацииВам пропонується приклад проведення розрахунків та варіант висновків щодо вірогідності заморозків

Приклад визначення вірогідності заморозків

Задача 1. Температура повітря у 13 годин по сухому термометру +5,4оС, по змоченому термометру +3оС, відносна вологість повітря 63%. У 19 год. 30 хв. хмарність була 3 бали.

Рішення

1 За допомогою таблиці 1, методом інтерполяції, визначаємо значення С:

С = 1,6.

2 Використовуючи формулу 1, визначаємо мінімум температури повітря, що очікується:

3 Використовуючи формулу 2, визначаємо мінімум температури на ґрунті, що очікується:

4 Так як у 19 год. 30 хв. хмарність менше 4 балів, то отримані результати зменшуємо на 2оС:

Виходячи з вимог способу Михайлевського щодо отриманих значень температур, робимо висновок.

Висновок: вночі в повітрі й на ґрунті будуть заморозки.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.


1Перейти до виконання лабораторної роботи37
2Матеріал не засвоєний36
 
 • 37
Текст к ситуацииОтримання завдання на виконання лабораторної роботи

Завдання на лабораторну роботу

У 13 годин були визначені значення температури і відносної вологості, а у 20 годин - хмарність (рисунок 1, таблиця 2) для даної місцевості.

Рисунок 1 – Результати визначення температури у 13 годин

Користуючись значеннями рисунку 1 та таблиці 2, визначити мінімальні температури повітря та ґрунту та зробити висновок відносно вірогідності заморозків.

Таблиця 2

Параметр

t,

оС

t1,

оС

В,

%

Х,

балів

Значення

з рисунку 1

з рисунку 1

33

2


1Завдання зрозуміле38
2Необхідно повторити теоритичні відомості4
 
 • 38
Текст к ситуацииЯке значення температури відображено на сухому термометрі (рисунок 1)?

1плюс 3,5 оС39
2плюс 6,5 оС48
3мінус 3,5 оС48
 
 • 39
Текст к ситуацииЯке значення температури відображено на змоченому термометрі (рисунок 1)?

10 оС49
2плюс 1,8 оС40
3мінус 1,8 оС49
 
 • 40
Текст к ситуацииВизначення коефіцієнта С:

1С = 0,6550
2С = 0,7541
3С = 0,8550
 
 • 41
Текст к ситуацииВизначення мінімальної температури повітря:

1МП = 0,125 оС51
2МП = 0,325 оС51
3МП = 0,525 оС42
 
 • 42
Текст к ситуацииВизначення мінімальної температури ґрунту

1МГ = - 0,75 оС43
2МГ = - 0,85 оС52
3МГ = - 0,95 оС52
 
 • 43
Текст к ситуацииВизначення необхідності врахування хмарності при визначенні мінімальної температури повітря й грунту

1не потрібно53
2потрібно44
 
 • 44
Текст к ситуацииУточнення мінімальної температури повітря

1МП = - 1,125 оС54
2МП = - 1,475 оС45
3МП = - 2,125 оС54
 
 • 45
Текст к ситуацииУточнення мінімальної температури ґрунту

1МГ = - 2,75 оС46
2МГ = - 2,85 оС55
3МГ = - 2,95 оС55
 
 • 46
Текст к ситуацииВизначення вірогідності заморозків

1у повітрі й на грунті заморозків не буде56
2у повітрі й на грунті будуть заморозки56
3у повітрі заморозки вірогідні, на грунті - будуть47
 
 • 47
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №724-3

Тема: Складання прогнозу заморозків

Мета: самостійно складати прогноз заморозків за результатами спостереження на одному пункті для ґрунту і повітря, з урахуванням стану хмарності

Матеріали, реактиви, устаткування: психрометр; дистильована вода; таблиця для визначення значення коефіцієнта С, в залежності від вологості повітря; мікрокалькулятор.

Обробка результатів

1 У відповідності з показаннями сухого та зволоженого термометра заповнить таблицю 1.

Таблиця 1

Параметр

t,

оС

t1,

оС

В,

%

Х,

балів

Значення

  

33

2

2 За допомогою таблиці для визначення значення коефіцієнта С визначте його значення для відповідної вологості:

С =

3 Використовуючи формулу 1, визначаємо мінімум температури повітря, що очікується:

МП =

4 Використовуючи формулу 2, визначаємо мінімум температури на ґрунті, що очікується:

МГ =

5 Приймаємо рішення щодо врахування хмарності в отриманих результатах:

МП =

МГ =

6 Виходячи з вимог способу Михайлевського щодо отриманих значень температур, робимо висновок щодо вірогідності заморозків на ґрунті й у повітрі.

Висновок:


 
 • 48
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 49
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 50
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи40
 
 • 51
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 52
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 53
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 54
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 55
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 56
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно повторити виконання лабораторної роботи


1Продовжити виконання лабораторної роботи46