Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

725. Гідрологія

2. Побудова гідрографу та визначення водних режимів стоку

Автор: Єфремова О.О.

 
 • 1
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу. Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Водний режим річок. Живлення річок

1. Елементи водного режиму і методи спостереження за ними.

2. Джерела живлення річок. Класифікація річок по джерелам живлення.

3. Фази водного режиму. Класифікація річок по характеру водного режиму.

1.Під впливом ряду причин в річках змінюються витрати води, рівні, похили водної поверхні і швидкості течії. Сукупна зміна витрат води (Q), рівнів (H), похилу (i) і швидкості течії (V) в часі називається - водним режимом, а ці характеристики (Q, H, i, V) – елементами водного режиму.

Витратою води називається кількість води, яка протікає через поперечний переріз річки за одиницю часу і виражається в м3/с.

Рівень води – це висота водної поверхні (в см) відлік якої ведеться від деякої постійної умовної площини. Спостереження за рівнями води ведуться на гідрологічних постах і міститься у вимірі висоти водної поверхні над деякою площиною, яку приймають за початкову або нульову. Це умовна площина, як правило розташовується нижче самого низького рівня води. Абсолютну відмітку цієї площини називають “нуль графіка поста”(нуль поста). Всі рівні вимірюються від нуля поста (рис. 1)

Рис.1 - Пальовий водомірний пост (а) і відлік рівня води по переносній рейці (б).

Рівні вимірюють за допомогою водомірної рейки з точністю до 1см. Рейки бувають двох типів – постійні і переносні. Постійні рейки закріплюються на опорах мостів або окремих палях забитих у дно русла біля берега. При великих амплітудах коливання рівнів, спостереження за ними проводять за допомогою переносних рейок. Для цього в русло річки і на заплаві забивають ряд розташованих в створі паль з таким розрахунком, щоб крайні з них були на 0,5 м вище і нижче найвищого і найнижчого рівня води, а перевищення між головками сусідніх паль було не більше 0.8 м. Відмітки головок паль визначають нівелюванням від репера поста, відмітка якого відома. Спостереження за рівнями води ведуть щоденно о 8 і 20 год. В період, коли рівні стрімко змінюються, на протязі доби проводять додаткові спостереження через 1,2,3 або 6 годин. Для одержання безперервних даних спостережень використовують самописці рівнів. За даними вимірів обчислюються рівні за кожен день і складається таблиця щоденних рівнів за рік. У цій же таблиці подаються середні, максимальні і мінімальні рівні за кожен місяць і рік, які називаються характерними рівнями. За даними щоденних рівнів води будується графік їх коливання. Дані спостережень за рівнями на гідрологічних постах публікуються у Гідрологічних щорічниках (Державний водний кадастр).

2. Рівні води в річках змінюються в залежності від кількості води, яка поступає в русло. Звідки ж вона береться, що є джерелом живлення. Основним джерелом живлення річок є атмосферні опади. Рідкі опади є безпосереднім джерелом живлення під час паводків. У холодну пору року опади випадають у вигляді снігу і накопичуються на поверхні Землі. При таненні весною на рівнинах і невисоких горах сніг також стає джерелом живлення. На високих горах сніг у теплу пору року розтає не повністю і поповнює запаси, що залишилися з попередніх років, і дає початок льодовикам. Частина дощових і талих вод просочується у верхні шари і іде на поповнення ґрунтових і підземних вод. Які значно повільніше попадають в русла річок.

Таким чином існує 4 джерела живлення річок: - дощ, сніг, високогірні сніги і льодовики. Співвідношення того чи іншого джерела живлення неоднакове в різних регіонах, міняється на протязі року і залежить від кліматичних умов. Вперше роль клімату в живленні річок була визначена російським вченим Воєйковим в його праці “Климаты земного шара, России в особенности” яка вийшла у 1884 році. Він писав: “Реки суть продукт климата их бассейнов”. В теперішній час це ствердження отримало більш широке формулювання: “Річки і їх режим являють собою продукт клімату на загальному фоні впливу і інших компонентів ландшафту і господарської діяльності.” Цим підкреслюється провідна роль клімату в живленні річок, але крім клімату певне значення має геологічна будова , ґрунти, рослинність, заболоченість, озерність басейнів і господарська діяльність людини. Генетичний аналіз водного режиму річок дає можливість класифікувати їх по джерелам живлення. Така класифікація була розроблена радянським гідрологом М.І.Львовичем. По кількісній оцінці кожного джерела живлення: снігового , дощового і ґрунтового – Львович прийняв слідуючи градації: більше 80%, 50-80% і менше 50%. Якщо в річному стоці річки більше 80% припадає на одне з джерел – то річка відноситься до типу річок чисто снігового (дощового, підземного) живлення. Якщо ж 50-80% - переважно снігового (дощового, підземного) живлення. В разі коли кожен з видів живлення складає менше 50% загального об’єму річного стоку – річка належить до типу річок змішаного живлення. Річки України відносяться до річок переважно снігового живлення (східні і південні райони) і змішаного живлення (північні, західні райони і більшість річок Хмельниччини.)

3. Річний цикл водного режиму річок можна поділити на декілька характерних періодів, які називаються фазами водного режиму. В основному виділяють 4 фази: весняна повінь, літня межень, дощові паводки і зимова межень. У деяких річок відсутня літня межень або осінні паводки.

Повінь – фаза водного режиму, яка щорічно повторюється і характеризується підвищенням водності річки і підйомом рівнів води.

Дощові паводки – відносно короткочасні і швидкі підйоми рівнів і збільшення витрат води в річці під впливом випадіння в басейні дощів.

Межень – фаза водного режиму, яка характеризується малою водністю відносно періоду повені або дощів. Причиною малої водності є зменшення надходження води з водозбірної площі (басейну) річки. Розрізняють літню і зимову межень. Межень може бути стійкою або переривчата дощовими паводками (літня) чи відлигами (зимова).

Виділяють річки з простим і складним водним режимом. Складний режим спостерігається у великих річок, басейни яких розташовані в декількох географічних зонах (Амур, Єнесей, Об, Дунай). Малі і середні річки, як правило, мають простий водний режим.

За характером водного режиму, Б.Д.Зайковим була розроблена класифікація річок СНД. Всі річки поділяються на три групи:

річки з весняною повінню;

річки з повінню у теплу частину року (літній час);

річки з паводковим режимом.

Гідрограф – це графік зміни в часі витрат води за рік або частину року (сезон, повінь, паводок).

Витрата води Q – кількість води, що протікає через поперечний переріз річки за 1 секунду (м3/с). Витрата може бути середньодобовою, середньорічною, середньою за багато років.

Об’єм стоку W – кількість води, що протікає через даний переріз річки за деякий проміжок часу м3 або км3, тобто

W = Q T

де Т – число секунд за період, що розглядається.


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

На відповіді виділений обмежентй термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп’ютера. Якщо Ви не надали відповіді у контрольний термін, то відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5, 6, 7
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДжерела живлення річок складаються:

1дощі, сніги, високогірні сніги та льодовики8, 9, 10
2дощі та сніги17
3атмосферні опади та льодовики17
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо є основним джерелом живлення річок:

1атмосферні опади8, 9, 10
2високогірні сніги17
3льодовики17
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДо якого типу належить річка, якщо на одне джерело живлення припадає більше 80 % річного стоку:

1чисто снігового (дощового, підземного)8, 9, 10
2переважно снігового (дощового, підземного)17
3змішаного живлення17
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДо якого типу належить річка, якщо 50 – 80 % річного стоку припадає на дощове живлення:

1переважно снігового (дощового, підземного)11, 12, 13
2чисто снігового (дощового, підземного)17
3змішаного живлення17
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке повінь:

1відносно короткочасні і швидкі підйоми рівнів і збільшення витрат води в річці під впливом випадіння в басейні дощів17
2фаза водного режиму, яка характеризується малою водністю відносно періоду повені або дощів17
3фаза водного режиму, яка щорічно повторюється і характеризується підвищенням водності річки і підйомом рівнів води11, 12, 13
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке паводки:

1відносно короткочасні і швидкі підйоми рівнів і збільшення витрат води в річці під впливом випадіння в басейні дощів11, 12, 13
2фаза водного режиму, яка характеризується малою водністю відносно періоду повені або дощів17
3фаза водного режиму, яка щорічно повторюється і характеризується підвищенням водності річки і підйомом рівнів води17
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке межень:

1відносно короткочасні і швидкі підйоми рівнів і збільшення витрат води в річці під впливом випадіння в басейні дощів17
2фаза водного режиму, яка характеризується малою водністю відносно періоду повені або дощів14, 15, 16
3фаза водного режиму, яка щорічно повторюється і характеризується підвищенням водності річки і підйомом рівнів води17
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке витрата води:

1кількість води, яка надходить до русла з одиниці площі водозбору (1 км2) за одиницю часу (1 сек)17
2це кількість води, яка протікає в даному створі русла річки за якийсь час і виражається в м3 або км317
3кількість води, яка протікає в будь-якому живому перерізі річки за одиницю часу14, 15, 16
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке об’єм стоку

1кількість води, яка надходить до русла з одиниці площі водозбору (1 км2) за одиницю часу (1 сек)17
2це кількість води, яка протікає в даному створі русла річки за якийсь час і виражається в м3 або км314, 15, 16
3кількість води, яка протікає в будь-якому живому перерізі річки за одиницю часу17
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ яких одиницях виражається час для визначення об’єм стоку:

1годинах17
2хвилинах17
3секундах18
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЩо таке гідрограф:

1це графік зміни в часі витрат води за рік або частину року (сезон, повінь, паводок)18
2це графік зміни в просторі витрат води за сезон17
3це графік зміни в часі об’єму стоку за рік або частину року (сезон, повінь, паводок)17
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ яких річок спостерігається складний водний режим:

1малих17
2великих18
3мілких17
 
 • 17
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити теоретичні відомості і пройти тестування.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 18
Текст к ситуацииЗавершення тестування

1Продовжити виконання лабораторної роботи19
 
 • 19
Текст к ситуацииТема: Побудова гідрографу та визначення водних режимів стоку.

Мета: Навчитись будувати гідрограф за матеріалами спостережень, визначати фази водного режиму та об’єм стоку за кожну із фаз.


1Продовжити виконання лабораторної роботи20
 
 • 20
Текст к ситуацииМатеріали, устаткування:

1 Матеріали спостережень за об’ємом стоку (за рік);

2 Міліметровий папір;

3 Олівець;

4 Лінійка;

5 Калькулятор.


1Продовжити виконання лабораторної роботи21
 
 • 21
Текст к ситуацииПобудова гідрографу.

Для цього використовуємо:


1міліметровий папір22
2стандартний лист формату А428
3лист у клітинку28
 
 • 22
Иллюстрация к шагу0725-02-022.mp4
Текст к ситуацииБудуємо гідрограф - графічну залежність витрати води (Qі) від часу спостереження (Ti).

Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це час (місяці), вісь Y – витрата води (м3/с). Відкладаємо 12 точок з координатами (Qі; Tі) та з’єднуємо їх у графік залежності витрати води від часу спостереження.


1Продовжити виконання лабораторної роботи23
 
 • 23
Иллюстрация к шагу0725-02-023.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо фази водного режиму.

Для цього відповідно до характеристик фаз водного режиму із точок з координатами (Qі; Tі) опускаємо на вісь Х пунктирні лінії.

Даємо назву кожній фазі.

Їх послідовність така:


1зимова межень, повінь, літня межень, паводок…29
2зимова межень, повінь, літня межень…29
3зимова межень, повінь, паводок…24
 
 • 24
Текст к ситуацииВиділяємо на гідрографі фази водного режиму: оберіть правильний перелік фаз. Скільки місяців включає повінь?

1430
2530
3325
 
 • 25
Текст к ситуацииВизначаємо об’єм стоку за кожну із фаз за формулою:

W = Q ∙ T,

де Q – витрата води за відповідну фазу водного режиму (м3/с),
T – число секунд (с) за період, що розглядається (відповідну фазу водного режиму).
Число секунд за місяць (30 днів) становить:


1259200026
231104000031
3241920031
 
 • 26
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу.

1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииОформіть протокол та видішліть його викладачу.

 

Лабораторна робота № 2

Побудова гідрографу та визначення водних режимів стоку

Завдання:

1. Побудувати гідрограф річки.

2. Виділити на гідрографі фази водного режиму.

3. Визначити об’єми стоку за кожну із фаз.

Хід роботи.

1. За даними гідрографічних спостережень будуємо гідрограф стоку.

2. На гідрографі виділяємо фази водного режиму – зимову межень (м), повінь (п), літню межень (м), дощові паводки (д.п.).

3. Визначаємо об’єм стоку за кожну із фаз, виділених на гідрографі, за формулою:

W = Q ∙ T

Де Q - кількість води, що протікає через поперечний переріз річки за 1 секунду (м3/с),

T – число секунд за період, що розглядається.

Середні місячні витрати води Q (м3/с) за рік (по місяцях)

Місяці123456789101112
Витрата води,

м3

1021123971270275152142136115112132105

Висновок: на лабораторній роботі ми навчились будувати гідрограф стоку, визначати фази водного режиму та об’єм стоку.


 
 • 28
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи21
 
 • 29
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи23
 
 • 30
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи24
 
 • 31
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді.

Вам необхідно повторити цей крок лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи25