Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

735. Ґрунтознавство

1. Визначення механічного складу ґрунту (за вмістом глини)

Автор: Білецька Галина Анатолiївна

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0735-01-001.mp4
Текст к ситуацииВас вітає програма віртуальної лабораторної роботи з теми: «Визначення механічного складу ґрунту (за вмістом глини)». Робота складається з двох частин. Перша частина – це тест, друга – власне лабораторна робота.

Перед виконанням тесту потрібно ознайомитися з теоретичними відомостями з теми «Морфологічні ознаки ґрунту» та рекомендаціями до виконання лабораторної роботи.

Тест містить 5 тестових завдань. Якщо Ви зробите хоча б одну помилку, потрібно буде все починати спочатку. Лабораторна робота передбачає виконання одного досліду. Бажаємо успіху!


1Перейти до тестування2
2Теоретичнi відомостi з теми «Морфологічні ознаки ґрунту»101
3Рекомендації до виконання лабораторної роботи102
 
 • 2
Текст к ситуацииВам буде запропоновано тест із 5 тестових запитань. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові до тестування оберіть пункт – «Я готовий до здачі тесту», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу – оберіть пункт «Я не готовий до здачі тесту».

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

– на відповіді виділений обмежений термін. Якщо Ви не надали відповідь у встановлений термін, то вона не зараховується;

– у разі невірної відповіді хоча б на одне питання, результат тестування не зараховується.


1Я готовий до здачі тесту3, 4, 5
2Я не готовий до здачі тесту1
 
 • 3
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВідносний вміст в ґрунті чи породі частинок різної величини називається

1механічний склад6, 7, 8
2структура19
 
 • 4
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииОкремі частинки ґрунту називаються

1механічні елементи6, 7, 8
2структурні частинки19
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМеханічний склад ґрунту залежить від вмісту

1фізичної глини і фізичного піску6, 7, 8
2хімічних елементів грунту19
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧастинки ґрунту, які мають розміри менше 0,01 мм об’єднують у групу

1фізична глина9, 10, 11
2фізичний пісок19
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЧастинки ґрунту, які мають розміри більше 0,01 мм об’єднують у групу

1фізична пісок9, 10, 11
2фізичний глина19
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииФізична глина, це частинки, які мають розміри

1менше 0,01 мм9, 10, 11
2більше 0,01 мм19
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииФізичний пісок, це частинки, які мають розміри

1більше 0,01 мм12, 13, 14
2менше 0,01 мм19
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииРізноманітніший хімічний склад має

1фізична глина12, 13, 14
2фізичний пісок19
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСиліцію двооксид (SiO2) переважає у складі

1фізичного піску12, 13, 14
2фізичної глини19
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі різновиди ґрунту виділяють за механічним складом?

1глина, суглинок, супісок і пісок15, 16, 17
2глина, пісок19
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииМеханічними елементами ґрунту є

1каміння, гравій, пісок, пил, мул15, 16, 17
2каміння, пісок, мул19
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі механічні елементи відносяться до фізичного піску?

1каміння, гравій, пісок15, 16, 17
2каміння, пісок19
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкі механічні елементи відносяться до фізичної глини?

1пил, мул18
2гравій, пил, мул19
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий вміст фізичної глини у суглинках?

1від 20 % до 50 %18
2від 5 % до 20 %19
3від 50 % до 80 %19
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯкий вміст фізичного піску у супіщаних ґрунтах?

1від 80 % до 90 %18
2від 90 % до 100 %19
3від 70 % до 80 %19
 
 • 18
Текст к ситуацииВітаємо, Ви успішно закінчили тестування!

Ви володієте необхідними теоретичними знаннями, що необхідні для виконання лабораторної роботи.

Бажаємо успішного виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи20
 
 • 19
Текст к ситуацииВи не пройшли тестування!

Для підготовки до повторного тестування потрібно ще раз ознайомитися з теоретичними відомостями з теми «Морфологічні ознаки ґрунту» та рекомендаціями до виконання лабораторної роботи.

Після цього Ви можете повторно спробувати пройти тестування.


1Перейти до тестування2
2Теоретичнi відомостi з теми «Морфологічні ознаки ґрунту»103
3Рекомендації до виконання лабораторної роботи104
 
 • 20
Текст к ситуацииВи починаєте виконувати лабораторну роботу «Визначення механічного складу ґрунту (за вмістом глини)».

Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок визначати механічний склад ґрунту.


1Продовжити виконання лабораторної роботи21
 
 • 21
Иллюстрация к шагу0735-01-021.mp4
Текст к ситуацииОбладнання, матеріали та реактиви:

1) мірні циліндри на 50 мл і 100 мл;

2) піпетки на 5 мл і 10 мл;

3) скляні палички;

4) зразки ґрунту;

5) 1 н розчин СаСl2;

6) вода.


1Продовжити виконання лабораторної роботи22
 
 • 22
Иллюстрация к шагу0735-01-022.mp4
Текст к ситуацииВ мірний циліндр місткістю 50 мл насипати таку кількість ґрунту, щоб при легкому ущільненні він зайняв об’єм 5 мл (см3).

1Продовжити виконання лабораторної роботи23
 
 • 23
Иллюстрация к шагу0735-01-023.mp4
Текст к ситуацииВ циліндр з ґрунтом долити 30 мл води і 5 мл 1 н. розчину СаСl2 (для коагуляції частинок).

1Продовжити виконання лабораторної роботи24
 
 • 24
Иллюстрация к шагу0735-01-024.mp4
Текст к ситуацииВміст циліндра ретельно перемішати скляною паличкою і добавити води до мітки 50 мл. Розчин відстояти на протязі 30 хв.

1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 25
Иллюстрация к шагу0735-01-025.mp4
Текст к ситуацииВизначити об’єм ґрунту в перерахунку на 1 см3 початкового об’єму.

1Продовжити виконання лабораторної роботи26, 27
 
 • 26
Текст к ситуацииДля визначення об’єму ґрунту в перерахунку на 1 см3 початкового об’єму, потрібно величину виміряного приросту ґрунту поділити на 5.

1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииВідсоток вмісту глини у ґрунті (за приростом її об’єму) визначити користуючись таблицею 1.

Таблиця 1 – Визначення вмісту глини в ґрунті

Приріст об’єму ґрунту в перерахунку на 1 см3Вміст глини, %Приріст об’єму ґрунту в перерахунку на 1 см3Вміст глини, %
4,0090,701,7539,63
3,7585,081,5034,00
3,5079,361,2529,34
3,2573,671,0022,67
3,0067,010,7517,00
2,7562,860,5011,33
2,5056,670,255,66
2,2551,010,122,72
2,0045,350,061,35

1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииОтримані результати записати у таблицю 2.

Таблиця 2 – Результати визначення механічного складу ґрунту

Об’єм ґрунту, взятий для визначення вмісту глиниОб’єм ґрунту в циліндрі через 30 хв.Приріст об’єму ґрунтуГлина, %Співвідно-шення глини та піскуМеханіч-ний склад ґрунту
      

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Текст к ситуацииВ залежності від вмісту у ґрунті глини, визначити механічний склад ґрунту користуючись таблицею 3.

Зробити висновок про його механічний склад ґрунту.

Таблиця 3 – Класифікація ґрунтів за механічним складом (за Качинським)

Вміст фізичної глиниВміст фізичного піскуНазва породи чи ґрунту
 

0-5

5-10

10-20

 

20-30

30-40

40-50

 

50-70

70-80

>80

 

100-95

95-90

90-80

 

80-70

70-60

60-50

 

50-30

30-20

<20

Пісок:

пухкий

щільний

Супісок

Суглинок:

легкий

середній

важкий

Глина:

легка

середня

важка


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Текст к ситуацииВітаємо! Ви успішно виконали лабораторну роботу «Визначення механічного складу ґрунту (за вмістом глини)».

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи відповідно запропонованого зразка.

Звіт лабораторної роботи повинен містити:

1) чисельне значення (у %) вмісту глини у досліджуваному зразку ґрунту; 2) висновок про механічний склад досліджуваного зразка ґрунту; 3) висновок про отриманні на лабораторній роботі практичні навички.

Запишіть звіт окремим файлом та і відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Визначення механічного складу ґрунту (за вмістом глини)

Мета роботи: набуття практичних навичок визначати механічний склад ґрунту.

За таблицею 1 визначають відсоток вмісту глини у ґрунті 1.

Отримані результати записують у таблицю 2.

Таблиця 2 – Результати визначення механічного складу ґрунту

Об’єм ґрунту, взятий для визначення вмісту глиниОб’єм ґрунту в циліндрі через 30 хв.Приріст об’єму ґрунтуГлина, %Співвідношення глини та піскуМеханічний склад ґрунту
      

Отже, у досліджуваному ґрунті вміст глини складає ___ %.

Співвідношення глини і піску – ___ %.

Досліджуваний ґрунти за механічним складом – ______________.

Висновок. На лабораторній роботі ми навчилися визначати механічний склад ґрунту за вмістом глини.


 
 • 31
Текст к ситуацииПомилка виконання лабораторної роботи.

Вам необхідно повторити лабораторну роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи20
 
 • 101
Текст к ситуации

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ҐРУНТУ

Питання теми

1. Ґрунтові горизонти і профілі.

2. Потужність і колір ґрунту.

3. Структура ґрунту.

4. Механічний склад ґрунту.

5. Будова ґрунту.

6. Включення і новоутворення.

1. Ґрунтові горизонти і профілі.

В процесі ґрунтоутворення ґрунт набуває характерних зовнішніх характеристик, які називаються морфологічні ознаки ґрунту. До морфологічних ознак ґрунту відносяться будова, потужність, колір, структура, механічний склад, складення ґрунту, включення і новоутворення.

Диференціація ґрунту на окремі генетичні горизонти називається профілем ґрунту. Формування ґрунтових горизонтів пов’язане з переміщенням різних речовин у товщі ґрунту. Ці речовини можуть перемішуватись по ґрунтовому профілю вверх і вниз. У верхньому шарі ґрунту утворюються і накопичуються органічні речовини. Верхній шарі називається гумусово-акумулятивним або гумусовим. Разом з накопиченням гумусу у верхніх шарах ґрунту під впливом води відбуваються процеси розчинення і винесення у нижні горизонти мінеральних і органічних речовин. Тому верхній горизонт ґрунту, також, називають гумусово-елювіальним.

Наступний шар ґрунту називається елювіальним. У ньому вимивання речовин переважає над їх накопиченням.

У наступному горизонті накопичуються речовини, які вимиваються з верхніх горизонтів. Він називається ілювіальним. У ґрунтах, де немає переміщення глинистих частинок (чорноземи, каштанові) це не ілювіальний горизонт, а перехідний від гумусного до материнської породи.

На цілинних ґрунтах на поверхні ґрунту розміщується горизонт рослинних решток. У лісах цей шар називається лісова підстилка, на луках і в степах – дерен.

У деяких ґрунтах можуть відбуватись процеси відновлення – глеєві процеси. Вони зумовлюють появу у ґрунтовому профілі сизуватих, буро-синіх плям чи суцільного глейового горизонту.

Всі перераховані горизонти називаються генетичними, так як пов’язані між собою спільним походженням.

2. Потужність і колір ґрунту.

Потужність ґрунту – це вертикальна протяжність його горизонтів, тобто товщина ґрунтового шару від поверхні до материнської породи. Різні ґрунти мають різну потужність від 40-50 см до 100-150 см. За потужністю окремих ґрунтових горизонтів можна зробити висновок про вміст у ґрунті тих чи інших речовин. Наприклад, потужній гумусовий горизонт свідчить про інтенсивний процес акумуляції і слабке вимивання. Різко виражений елювіальний горизонт свідчить про інтенсивне вилуговування, тому чим потужніший елювіальний горизонт, тим бідніший ґрунт.

Різноманітність забарвлення ґрунту можна звести до поєднання трьох основних кольорів – чорного, червоного і білого.

Чорний колір ґрунту зумовлений вмістом гумусових речовин. При вмісті гумусу від 10 % до 12 % ґрунт має темний чорний колір, при вмісті від 4 % до 6 % – сірий, каштановий чи темно-бурий. При зменшені вмісту гумусу ґрунт набуває кольору, який характериний материнській породі.

Червоний колір ґрунту зумовлюють сполуки гідроксиду заліза (Fe2О3·nН2О). При значному вмісті гідроксиду заліза ґрунт має червоний, червоно-бурий колір, при невеликому – жовтий чи оранжевий.

Білий колір ґрунту пов’язаний з вмістом кремнезему (SiO2), вапняку (СаСО3), каоліну ( H2Al2Si2O8·H2O), гідратів глинозему (Аl2O3·nH2O).

3. Структура ґрунту.

В результаті процесу ґрунтоутворення механічні частинки ґрунту можуть склеюватись у різноманітні грудочки і утворювати структурні частинки.

Здатність ґрунту розпадатись на частинки (агрегати) називається структурністю, а ці агрегати – структурою ґрунту.

Розрізняють мегастрактуру, макроструктуру і мікроструктуру. Макроструктура – це ґрунтові грудочки діаметром від 0,25 мм до 100 мм, мікроструктура – грудочки дрібніші 0,25 мм, мегаструктура – грудочки більші 10 мм.

Є три типи структури ґрунту:

1) кубовидна – структурні частинки однакові у трьох взаємно перпендикулярних напрямках. У кубовидній структурі виділяють роди:

– уламкока – неправильна форма і нерівна поверхня;

– грудкувата – неправильна округла форма, нерівні поверхні розлому, грані невиражені;

– горіхоподібна – більш менш правильна форма, добре виражені грані, поверхня рівна, ребра гострі;

– зерниста – більш менш правильна форма, іноді округла з вираженими гранями;

2) призмовидна – частинки витягнуті переважно у вертикальному напрямку. Виділяють такі роди призмовидної структури:

– стовбовидна – частинки з нерівними гранями і округлими ребрами;

– стовбчаста – правильної форми з добре вираженими гранями, округлим верхом і плоским низом;

– призматична – грані добре вираженні з рівною блискучою поверхнею і гострими ребрами;

3) плитовидна – частинки витягнуті у горизонтальному напрямку. Має один рід:

– плитчаста – з більш менш вираженими горизонтальними площинами.

Найчастіше зустрічаються зерниста, грудкувата, плитчаста, стовбчаста і призматична дрібно грудкувата і зерниста структура з агрегатами від 0,25 мм до 10 мм.

У ґрунтових горизонтах структура, як правило, змішана. Деякі ґрунти не мають структури. До безструктурних ґрунтів відносяться піски, супіски.

Утворення структури відбувається в результаті коагуляції колоїдів, склеювання механічних елементів колоїдними плівками. Велике значення для утворення структури має гумус.

Періодичне зволоження і висушування ґрунту також сприяє утворенню структури.

4. Механічний склад ґрунту.

Ґрунтоутворююча порода як продукт вивітрювання материнської породи складається з уламків різних мінералів і порід діаметром від декількох мілімікрон до декількох сантиметрів. Так само, ґрунт складається з частинок різної величини і форми.

Відносний вміст в ґрунті чи породі частинок різної величини називається механічним складом.

Окремі частинки ґрунту називаються механічними елементами. Близькі за розміром елементи об’єднують у фракції. Групування частинок за розмірами називається класифікацією механічних елементів (таблиця 1).

Частинки дрібніші 0,01 мм об’єднують у групу фізична глина, більші 0,01 мм – у групу фізичний пісок. Терміни “фізична глина” і “фізичний пісок”, у даному випадку, характеризують лише фізико-механічні властивості частинок в залежності від їх величини.

Механічні фракції мають різний хімічний склад. Хімічний склад залежить від величини механічних частинок, чим вони більші, тим більше в них таких інертних сполук як SiO2. При зменшенні розмірів механічних частинок ускладнюється їх хімічний склад, збільшується зміст фосфору, кальцію, магнію, заліза.

Таблиця 1. Класифікація механічних елементів (за Качинським)

Механічні елементиДіаметр, мм
Каміння>3
Гравій3-1

Пісок:

крупний1-0,5
середній0,5-0,25
мілкий0,25-0,05

Пил:

крупний0,05-0,01
середній0,01-0,005
мілкий0,005-0,001

Мул:

грубий0,001-0,0005
тонкий0,0005-0,0001
колоїди<0,0001

За механічним складом виділяють такі різновидності ґрунтів: глина, суглинок, супісок і пісок (таблиця 2).

Таблиця 2. Класифікація ґрунтів за механічним складом (за Качинським)

Вміст фізичної глиниВміст фізичного піскуНазва породи чи ґрунту

Пісок:

0-5100-95пухкий
5-1095-90щільний
10-2090-80супісок

Суглинок:

20-3080-70легкий
30-4070-60середній
40-5060-50важкий

Глина:

50-7050-30легка
70-8030-20середня
>80<20важка

У агрономічному відношенні, найкращими є легкосуглинисті і середньосуглинисті ґрунти. Для них характерне поєднання глинистих і піщаних фракцій, при якому створюються найбільш сприятливі умови газообміну і водного режиму ґрунту. Піщані і важкі глинисті ґрунти мають несприятливі фізичні властивості і мало сприятливі для обробітку.

5. Будова ґрунту.

Відображає характер пористості і ступінь щільності ґрунту. Воно залежить від властивостей материнської породи і структурних властивостей ґрунту.

В залежності від складення виділяють такі типи ґрунтів:

1) розсипчастий – окремі частинки не склеєні або склеєні слабо і при будь-якій механічній дії розпадаються на складові елементи. Таким ґрунтам властива сипучість (піщані ґрунти);

2) пористий – окремі агрегати слабо склеєні між собою (суглинки);

3.) щільний – частинки склеєні дуже міцно (суглинки і глинисті ґрунти);

4) дуже щільний – окремі частинки яких міцно склеєні (ілювіальні горизонти ґрунтів).

За складенням ґрунту можна робити висновок про аерацію і водопроникність того чи іншого ґрунту, а також про легкість його обробітку.

6. Включення і новоутворення.

Включення – це різноманітні тіла органічного і мінерального походження, які механічно включені у ґрунтову масу і присутність яких в ній не пов’язана з ґрунтоутворюючим процесом. До включень належать гранітні і вапнякові валуни, галька різної форми, черепашки, кістки тощо.

Новоутворення – це виділення і скупчення різних речовин, які виникли у ґрунті в процесі ґрунтоутворення. Наприклад, сполуки заліза, марганцю, легкорозчинні солі. Вони накопичуються в ілювіальному горизонті в результаті вимивання з верхніх горизонтів чи находження з ґрунтовими водами.

До новоутворень відносяться копроліти – екскременти червів і личинок комах, а також кротовини, нори та інші сліди тваринного походження.


1Повернутися до початку роботи1
 
 • 102
Текст к ситуации

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Визначення механічного складу ґрунту (за вмістом глини)

Мета роботи: набуття практичних навичок визначати механічний склад ґрунту.

Механічний склад ґрунту – це процентне співвідношення у ньому частинок різної величини. Його визначають за відносним вмістом у ґрунті частинок фізичної глини (розмір менше 0,01 мм) і фізичного піску (розмір яких понад 0,01 мм).

В лабораторних умовах механічний склад ґрунту визначають за методом М.М. Філатова.

Обладнання, матеріали та реактиви: мірні циліндри на 50 мл і 100 мл, піпетки на 5 мл і 10 мл, скляні палички; зразки ґрунту, 1 н розчин СаСl2, вода.

В мірний циліндр місткістю 50 мл насипають ґрунту, щоб при легкому ущільненні він зайняв об’єм 5 мл (см3). В циліндр з ґрунтом доливають 30 мл води і 5 мл 1 н розчину СаСl2 (для коагуляції частинок). Вміст циліндра ретельно перемішують скляною паличкою і добавляють води до мітки 50 мл.

Розчин відстоюють протягом 30 хвилин.

Визначають об’єм ґрунту в перерахунку на 1 см3 початкового об’єму. Для цього потрібно величину виміряного приросту ґрунту поділити на 5.

Відсоток вмісту глини у ґрунті (за приростом її об’єму) визначають користуючись таблицею 1. Отримані результати записати у таблицю 2.

Таблиця 1 – Визначення вмісту глини в ґрунті

Приріст об’єму ґрунту в перерахунку на 1 см3Вміст глини, %Приріст об’єму ґрунту в перерахунку на 1 см3Вміст глини, %
4,0090,701,7539,63
3,7585,081,5034,00
3,5079,361,2529,34
3,2573,671,0022,67
3,0067,010,7517,00
2,7562,860,5011,33
2,5056,670,255,66
2,2551,010,122,72
2,0045,350,061,35

Таблиця 2 – Результати визначення механічного складу ґрунту

Об’єм ґрунту, взятий для визначення вмісту глиниОб’єм ґрунту в циліндрі через 30 хв.Приріст об’єму ґрунтуГлина, %Співвідно-шення глини та піскуМеханіч-ний склад ґрунту
      

1Повернутися до початку роботи1
 
 • 103
Текст к ситуации

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ҐРУНТУ

Питання теми

1. Ґрунтові горизонти і профілі.

2. Потужність і колір ґрунту.

3. Структура ґрунту.

4. Механічний склад ґрунту.

5. Будова ґрунту.

6. Включення і новоутворення.

1. Ґрунтові горизонти і профілі.

В процесі ґрунтоутворення ґрунт набуває характерних зовнішніх характеристик, які називаються морфологічні ознаки ґрунту. До морфологічних ознак ґрунту відносяться будова, потужність, колір, структура, механічний склад, складення ґрунту, включення і новоутворення.

Диференціація ґрунту на окремі генетичні горизонти називається профілем ґрунту. Формування ґрунтових горизонтів пов’язане з переміщенням різних речовин у товщі ґрунту. Ці речовини можуть перемішуватись по ґрунтовому профілю вверх і вниз. У верхньому шарі ґрунту утворюються і накопичуються органічні речовини. Верхній шарі називається гумусово-акумулятивним або гумусовим. Разом з накопиченням гумусу у верхніх шарах ґрунту під впливом води відбуваються процеси розчинення і винесення у нижні горизонти мінеральних і органічних речовин. Тому верхній горизонт ґрунту, також, називають гумусово-елювіальним.

Наступний шар ґрунту називається елювіальним. У ньому вимивання речовин переважає над їх накопиченням.

У наступному горизонті накопичуються речовини, які вимиваються з верхніх горизонтів. Він називається ілювіальним. У ґрунтах, де немає переміщення глинистих частинок (чорноземи, каштанові) це не ілювіальний горизонт, а перехідний від гумусного до материнської породи.

На цілинних ґрунтах на поверхні ґрунту розміщується горизонт рослинних решток. У лісах цей шар називається лісова підстилка, на луках і в степах – дерен.

У деяких ґрунтах можуть відбуватись процеси відновлення – глеєві процеси. Вони зумовлюють появу у ґрунтовому профілі сизуватих, буро-синіх плям чи суцільного глейового горизонту.

Всі перераховані горизонти називаються генетичними, так як пов’язані між собою спільним походженням.

2. Потужність і колір ґрунту.

Потужність ґрунту – це вертикальна протяжність його горизонтів, тобто товщина ґрунтового шару від поверхні до материнської породи. Різні ґрунти мають різну потужність від 40-50 см до 100-150 см. За потужністю окремих ґрунтових горизонтів можна зробити висновок про вміст у ґрунті тих чи інших речовин. Наприклад, потужній гумусовий горизонт свідчить про інтенсивний процес акумуляції і слабке вимивання. Різко виражений елювіальний горизонт свідчить про інтенсивне вилуговування, тому чим потужніший елювіальний горизонт, тим бідніший ґрунт.

Різноманітність забарвлення ґрунту можна звести до поєднання трьох основних кольорів – чорного, червоного і білого.

Чорний колір ґрунту зумовлений вмістом гумусових речовин. При вмісті гумусу від 10 % до 12 % ґрунт має темний чорний колір, при вмісті від 4 % до 6 % – сірий, каштановий чи темно-бурий. При зменшені вмісту гумусу ґрунт набуває кольору, який характериний материнській породі.

Червоний колір ґрунту зумовлюють сполуки гідроксиду заліза (Fe2О3·nН2О). При значному вмісті гідроксиду заліза ґрунт має червоний, червоно-бурий колір, при невеликому – жовтий чи оранжевий.

Білий колір ґрунту пов’язаний з вмістом кремнезему (SiO2), вапняку (СаСО3), каоліну ( H2Al2Si2O8·H2O), гідратів глинозему (Аl2O3·nH2O).

3. Структура ґрунту.

В результаті процесу ґрунтоутворення механічні частинки ґрунту можуть склеюватись у різноманітні грудочки і утворювати структурні частинки.

Здатність ґрунту розпадатись на частинки (агрегати) називається структурністю, а ці агрегати – структурою ґрунту.

Розрізняють мегастрактуру, макроструктуру і мікроструктуру. Макроструктура – це ґрунтові грудочки діаметром від 0,25 мм до 100 мм, мікроструктура – грудочки дрібніші 0,25 мм, мегаструктура – грудочки більші 10 мм.

Є три типи структури ґрунту:

1) кубовидна – структурні частинки однакові у трьох взаємно перпендикулярних напрямках. У кубовидній структурі виділяють роди:

– уламкока – неправильна форма і нерівна поверхня;

– грудкувата – неправильна округла форма, нерівні поверхні розлому, грані невиражені;

– горіхоподібна – більш менш правильна форма, добре виражені грані, поверхня рівна, ребра гострі;

– зерниста – більш менш правильна форма, іноді округла з вираженими гранями;

2) призмовидна – частинки витягнуті переважно у вертикальному напрямку. Виділяють такі роди призмовидної структури:

– стовбовидна – частинки з нерівними гранями і округлими ребрами;

– стовбчаста – правильної форми з добре вираженими гранями, округлим верхом і плоским низом;

– призматична – грані добре вираженні з рівною блискучою поверхнею і гострими ребрами;

3) плитовидна – частинки витягнуті у горизонтальному напрямку. Має один рід:

– плитчаста – з більш менш вираженими горизонтальними площинами.

Найчастіше зустрічаються зерниста, грудкувата, плитчаста, стовбчаста і призматична дрібно грудкувата і зерниста структура з агрегатами від 0,25 мм до 10 мм.

У ґрунтових горизонтах структура, як правило, змішана. Деякі ґрунти не мають структури. До безструктурних ґрунтів відносяться піски, супіски.

Утворення структури відбувається в результаті коагуляції колоїдів, склеювання механічних елементів колоїдними плівками. Велике значення для утворення структури має гумус.

Періодичне зволоження і висушування ґрунту також сприяє утворенню структури.

4. Механічний склад ґрунту.

Ґрунтоутворююча порода як продукт вивітрювання материнської породи складається з уламків різних мінералів і порід діаметром від декількох мілімікрон до декількох сантиметрів. Так само, ґрунт складається з частинок різної величини і форми.

Відносний вміст в ґрунті чи породі частинок різної величини називається механічним складом.

Окремі частинки ґрунту називаються механічними елементами. Близькі за розміром елементи об’єднують у фракції. Групування частинок за розмірами називається класифікацією механічних елементів (таблиця 1).

Частинки дрібніші 0,01 мм об’єднують у групу фізична глина, більші 0,01 мм – у групу фізичний пісок. Терміни “фізична глина” і “фізичний пісок”, у даному випадку, характеризують лише фізико-механічні властивості частинок в залежності від їх величини.

Механічні фракції мають різний хімічний склад. Хімічний склад залежить від величини механічних частинок, чим вони більші, тим більше в них таких інертних сполук як SiO2. При зменшенні розмірів механічних частинок ускладнюється їх хімічний склад, збільшується зміст фосфору, кальцію, магнію, заліза.

Таблиця 1. Класифікація механічних елементів (за Качинським)

Механічні елементиДіаметр, мм
Каміння>3
Гравій3-1

Пісок:

крупний1-0,5
середній0,5-0,25
мілкий0,25-0,05

Пил:

крупний0,05-0,01
середній0,01-0,005
мілкий0,005-0,001

Мул:

грубий0,001-0,0005
тонкий0,0005-0,0001
колоїди<0,0001

За механічним складом виділяють такі різновидності ґрунтів: глина, суглинок, супісок і пісок (таблиця 2).

Таблиця 2. Класифікація ґрунтів за механічним складом (за Качинським)

Вміст фізичної глиниВміст фізичного піскуНазва породи чи ґрунту

Пісок:

0-5100-95пухкий
5-1095-90щільний
10-2090-80супісок

Суглинок:

20-3080-70легкий
30-4070-60середній
40-5060-50важкий

Глина:

50-7050-30легка
70-8030-20середня
>80<20важка

У агрономічному відношенні, найкращими є легкосуглинисті і середньосуглинисті ґрунти. Для них характерне поєднання глинистих і піщаних фракцій, при якому створюються найбільш сприятливі умови газообміну і водного режиму ґрунту. Піщані і важкі глинисті ґрунти мають несприятливі фізичні властивості і мало сприятливі для обробітку.

5. Будова ґрунту.

Відображає характер пористості і ступінь щільності ґрунту. Воно залежить від властивостей материнської породи і структурних властивостей ґрунту.

В залежності від складення виділяють такі типи ґрунтів:

1) розсипчастий – окремі частинки не склеєні або склеєні слабо і при будь-якій механічній дії розпадаються на складові елементи. Таким ґрунтам властива сипучість (піщані ґрунти);

2) пористий – окремі агрегати слабо склеєні між собою (суглинки);

3.) щільний – частинки склеєні дуже міцно (суглинки і глинисті ґрунти);

4) дуже щільний – окремі частинки яких міцно склеєні (ілювіальні горизонти ґрунтів).

За складенням ґрунту можна робити висновок про аерацію і водопроникність того чи іншого ґрунту, а також про легкість його обробітку.

6. Включення і новоутворення.

Включення – це різноманітні тіла органічного і мінерального походження, які механічно включені у ґрунтову масу і присутність яких в ній не пов’язана з ґрунтоутворюючим процесом. До включень належать гранітні і вапнякові валуни, галька різної форми, черепашки, кістки тощо.

Новоутворення – це виділення і скупчення різних речовин, які виникли у ґрунті в процесі ґрунтоутворення. Наприклад, сполуки заліза, марганцю, легкорозчинні солі. Вони накопичуються в ілювіальному горизонті в результаті вимивання з верхніх горизонтів чи находження з ґрунтовими водами.

До новоутворень відносяться копроліти – екскременти червів і личинок комах, а також кротовини, нори та інші сліди тваринного походження.


1Повернутися до тестування2
 
 • 104
Текст к ситуации

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Визначення механічного складу ґрунту (за вмістом глини)

Мета роботи: набуття практичних навичок визначати механічний склад ґрунту.

Механічний склад ґрунту – це процентне співвідношення у ньому частинок різної величини. Його визначають за відносним вмістом у ґрунті частинок фізичної глини (розмір менше 0,01 мм) і фізичного піску (розмір яких понад 0,01 мм).

В лабораторних умовах механічний склад ґрунту визначають за методом М.М. Філатова.

Обладнання, матеріали та реактиви: мірні циліндри на 50 мл і 100 мл, піпетки на 5 мл і 10 мл, скляні палички; зразки ґрунту, 1 н розчин СаСl2, вода.

В мірний циліндр місткістю 50 мл насипають ґрунту, щоб при легкому ущільненні він зайняв об’єм 5 мл (см3). В циліндр з ґрунтом доливають 30 мл води і 5 мл 1 н розчину СаСl2 (для коагуляції частинок). Вміст циліндра ретельно перемішують скляною паличкою і добавляють води до мітки 50 мл.

Розчин відстоюють протягом 30 хвилин.

Визначають об’єм ґрунту в перерахунку на 1 см3 початкового об’єму. Для цього потрібно величину виміряного приросту ґрунту поділити на 5.

Відсоток вмісту глини у ґрунті (за приростом її об’єму) визначають користуючись таблицею 1. Отримані результати записати у таблицю 2.

Таблиця 1 – Визначення вмісту глини в ґрунті

Приріст об’єму ґрунту в перерахунку на 1 см3Вміст глини, %Приріст об’єму ґрунту в перерахунку на 1 см3Вміст глини, %
4,0090,701,7539,63
3,7585,081,5034,00
3,5079,361,2529,34
3,2573,671,0022,67
3,0067,010,7517,00
2,7562,860,5011,33
2,5056,670,255,66
2,2551,010,122,72
2,0045,350,061,35

Таблиця 2 – Результати визначення механічного складу ґрунту

Об’єм ґрунту, взятий для визначення вмісту глиниОб’єм ґрунту в циліндрі через 30 хв.Приріст об’єму ґрунтуГлина, %Співвідно-шення глини та піскуМеханіч-ний склад ґрунту
      

1Повернутися до тестування2