Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

735. Ґрунтознавство

3. Визначення реакції ґрунтового розчину

Автор: Білецька Галина Анатолiївна

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0735-03-001.mp4
Текст к ситуацииВас вітає програма віртуальної лабораторної роботи з теми: «Визначення реакції ґрунтового розчину». Робота складається з двох частин. Перша частина – це тест, друга – власне лабораторна робота.

Перед виконанням тесту потрібно ознайомитися з теоретичними відомостями з теми «Ґрунтовий розчин. Родючість ґрунту» та рекомендаціями до виконання лабораторної роботи.

Тест містить 10 тестових завдань. Якщо Ви зробите хоча б одну помилку, потрібно буде все починати спочатку. Лабораторна робота передбачає виконання двох дослідів. Бажаємо успіху!


1Теоретичнi відомостi з теми «Ґрунтовий розчин. Родючість ґрунту»101
2Рекомендації до виконання лабораторної роботи102
3Перейти до тестування2
 
 • 2
Текст к ситуацииВам буде запропоновано тест із 10 тестових запитань. Якщо Ви впевнені у своїх знаннях та готові до тестування оберіть пункт – «Я готовий до здачі тесту», якщо Ви потребуєте додаткового вивчення теоретичного матеріалу – оберіть пункт «Я не готовий до здачі тесту».

При проходженні тестового контролю необхідно звернути увагу на таке:

– на відповіді виділений обмежений термін. Якщо Ви не надали відповідь у встановлений термін, то вона не зараховується;

– у разі невірної відповіді хоча б на одне питання, результат тестування не зараховується.


1Я готовий до здачі тесту3, 4
2Я не готовий до здачі тесту23
 
 • 3
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКраплиннорідка волога, яка циркулює в ґрунті і містить розчинені речовини, називається

1ґрунтовий розчин5, 6
2гравітаційна волога23
3капілярна волога23
 
 • 4
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯка концентрація ґрунтового розчину у незасолених ґрунтах?

10,1 мг/л5, 6
21 мг/л23
310 мг/л23
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКисла реакція ґрунтового розчину зумовлена

1дисоціацією Карбонатної кислоти у ґрунтовому розчині7, 8
2поглинутим ґрунтовими колоїдами іонами Гідрогену і Алюмінію7, 8
3наявністю у ґрунтовому розчині карбонати і бікарбонати Натрію23
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКисла реакція ґрунтового розчину зумовлена

1наявністю у ґрунтовому розчині гумусових кислот і кислих продуктів розкладу органічних решток7, 8
2дисоціацією Карбонатної кислоти у ґрунтовому розчині7, 8
3наявністю у ґрунтовому розчині карбонатів Кальцію23
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЛужна реакція ґрунтового розчину зумовлена

1наявністю у ґрунтовому розчині карбонатів Кальцію9, 10
2наявністю у ґрунтовому розчині карбонати і бікарбонати Натрію9, 10
3дисоціацією Карбонатної кислоти у ґрунтовому розчині23
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке значення показника рН свідчить про кислу реакцію ґрунтового розчину?

1менше 79, 10
2більше 723
3рівне 723
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯке значення показника рН свідчить про лужну реакцію ґрунтового розчину?

1більше 711, 12
2менше 723
3рівне 723
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииАктивна кислотність ґрунтового розчину зумовлена

1наявністю у ґрунтовому розчині вільних іонів Гідрогену11, 12
2наявністю у ґрунтовому розчині іонів Гідрогену у поглинутому стані23
3наявністю у ґрунтовому розчині гідроксид-іонів23
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПотенціальна кислотність ґрунтового розчину зумовлена

1наявністю у ґрунтовому розчині іонів Гідрогену у поглинутому стані гену13, 14
2наявністю у ґрунтовому розчині вільних іонів Гідрогену23
3наявністю у ґрунтовому розчині гідроксид-іонів23
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯка кислотність ґрунтового розчину поділяється на обмінну і гідролітичну?

1потенціальна13, 14
2активна23
3загальна23
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри яких умовах проявляється обмінна кислотність?

1при взаємодії ґрунту з розчинами нейтральних солей15, 16
2при взаємодії ґрунту з розчинами гідролітично-лужних солей23
3при взаємодії ґрунту з розчинами кислих солей23
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПри яких умовах проявляється гідролітична кислотність?

1при взаємодії ґрунту з розчинами гідролітично-лужних солей15, 16
2при взаємодії ґрунту з розчинами нейтральних солей23
3при взаємодії ґрунту з розчинами кислих солей23
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНайбільш сприятлива для рослин реакція ґрунтового розчину в межах рН

1від 6 до 7,517, 18
2від 3,5 до 5,523
3від 8 до 1023
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНадмірну кислотність ґрунтового розчину нейтралізують

1вапнуванням17, 18
2гіпсуванням23
3промивання водою23
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНадмірну лужність ґрунтового розчину нейтралізують

1гіпсуванням19, 20
2промивання водою19, 20
3вапнуванням23
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯку витяжку ґрунту використовують для визначення кислотності ґрунтового розчину?

1сольову19, 20
2водну23
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯку сіль використовують для приготування сольової витяжки ґрунту?

1Кальцію хлорид21, 22
2Калію хлорид23
3Калію сульфат23
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЯким повинно бути співвідношення ґрунту і солі при приготування сольової витяжки ґрунту?

11 до 2521, 22
21 до 5023
31 до 10023
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа якою формулою розраховують значення кислотності ґрунтового розчину?

10735-03-021-01.gif24
20735-03-021-02.gif23
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНа який поправочний коефіцієнт потрібно помножити знайдене значення обмінної кислотності, щоб визначити величину повної обмінної кислотності ґрунтового розчину з урахуванням неповноти витиснення іонів обмінного Гідрогену?

11,7524
21,523
31,2523
 
 • 23
Текст к ситуацииНа жаль, Ви не пройшли тестування!

Для підготовки до повторного тестування Вам необхідно повторно опрацювати теоретичні відомості з теми «Ґрунтовий розчин. Родючість ґрунту» та рекомендації до виконання лабораторної роботи. Після цього Ви можете повторно спробувати пройти тестування.


1Почати роботу спочатку2
2Теоретичнi відомостi з теми «Ґрунтовий розчин. Родючість ґрунту»101
3Рекомендації до виконання лабораторної роботи102
 
 • 24
Текст к ситуации

Вітаємо, Ви успішно закінчили тестування!

Ви володієте необхідними теоретичними знаннями, що необхідні для виконання лабораторної роботи.

Бажаємо успішного виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи25
 
 • 25
Текст к ситуацииВи починаєте виконувати лабораторну роботу «Визначення реакції ґрунтового розчину».

Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок визначати обмінну кислотність ґрунтового розчину.


1Продовжити виконання лабораторної роботи26
 
 • 26
Текст к ситуацииДослід 1. Приготування сольової витяжки ґрунту.

Реакцію ґрунтового розчину (кислотність ґрунту) визначають у водних і сольових витяжках. У першому випадку визначають активну кислотність, у другому – обмінну кислотність. На лабораторній роботі ми визначимо обміну кислотність ґрунту.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Иллюстрация к шагу0735-03-027.mp4
Текст к ситуацииОбладнання, матеріали і реактиви:

1) технічні ваги;

2) колби на 100 мл і 250 мл;

3) мірні циліндри;

4) лійки;

5) фільтри;

6) зразки ґрунту;

7) 1 М розчин KCl.


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Иллюстрация к шагу0735-03-028.mp4
Текст к ситуацииЗважити колбу місткістю 250 мл.

1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Иллюстрация к шагу0735-03-029.mp4
Текст к ситуацииУ колбі зважити 40 г повітряно-сухого ґрунту.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0735-03-030.mp4
Текст к ситуацииДо ґрунту у колбі долити 100 мл 1 М розчину КСl.

1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0735-03-031.mp4
Текст к ситуацииЗакрити колбу з ґрунтом і розчином КСl каучуковою пробкою і збовтати вміст колби.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0735-03-032.mp4
Текст к ситуацииВміст колби відфільтрувати через складчастий фільтр, переносячи по можливості на нього весь ґрунт.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 33
Текст к ситуацииВітаємо! Ви успішно виконали дослід 1 «Приготування сольової витяжки ґрунту».

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 34
Текст к ситуацииДослід 2 Визначення обмінної кислотності ґрунту.

Обмінна кислотність ґрунту – це та частина потенційної кислотності, яка проявляється при взаємодії ґрунту з розчином нейтральних солей.


1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0735-03-035.mp4
Текст к ситуацииОбладнання, матеріали та реактиви:

1) колби на 250 мл;

2) мірні циліндри;

3) піпетки;

4) бюретки;

5) сольова витяжка ґрунту;

6) 0,1 М розчин NaOH;

7) 1 % розчин фенолфталеїну.


1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0735-03-036.mp4
Текст к ситуацииЗа допомогою мірного циліндра перенести 50 мл прозорого фільтрату сольової витяжки ґрунту в колбу місткістю 250 мл.

1Продовжити виконання лабораторної роботи37
 
 • 37
Иллюстрация к шагу0735-03-037.mp4
Текст к ситуацииДо фільтрату в колбі за допомогою піпетки додати 2 – 3 краплини 1 % розчину фенолфталеїну.

1Продовжити виконання лабораторної роботи38
 
 • 38
Иллюстрация к шагу0735-03-038.mp4
Текст к ситуацииТитрувати вміст колби 0,1 М розчином NaOH до незникаючого рожевого забарвлення.

1Якщо ви відмітили зміну забарвлення, то оберіть цей варіант.39
2У випадку, якщо Ви пропустили момент, коли змінилося забарвлення вмісту колби , то оберіть цей варіант.40
 
 • 39
Иллюстрация к шагу0735-03-039.mp4
Текст к ситуацииВизначити за шкалою бюретки об’єм (мл) 0,1 М розчином NaOH, що витрачений на титрування.

1Продовжити виконання лабораторної роботи41
 
 • 40
Текст к ситуацииВи пропустили момент, коли змінилося забарвлення вмісту колби, тому потрібно почати дослід 2 з початку.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 41
Иллюстрация к шагу0735-03-041-00.gif
Текст к ситуацииОбчислити величину обмінної кислотності ґрунтового розчину (у ммоль на 100 г повітряно-сухого ґрунту) за формулою 1.

де

а – об’єм 0,1 М розчину NaOH, що пішов на титрування, мл;

М – молярна концентрація розчину NaOH;

с – наважка ґрунту, г;

2 – коефіцієнт для переведення проби, що титрується, на весь об’єм сольової витяжки;

100 – коефіцієнт для перерахування на 100 г повітряно-сухого ґрунту.


1Продовжити виконання лабораторної роботи42
 
 • 42
Текст к ситуацииЗнайдене значення обмінної кислотності сольової витяжки ґрунту помножити на поправочний коефіцієнт 1,75. Це необхідно для того, щоб визначити повну величину обмінної кислотності ґрунту з урахуванням неповноти витиснення іонів обмінного Гідрогену.

1Продовжити виконання лабораторної роботи43
 
 • 43
Текст к ситуацииНа основі результатів, отриманих в результаті виконання досліду, потрібно зробити висновок про обмінну кислотність ґрунту.

1Продовжити виконання лабораторної роботи44
 
 • 44
Текст к ситуацииВітаємо! Ви успішно виконали дослід 2 «Визначення обмінної кислотності ґрунту».

1Продовжити виконання лабораторної роботи45
 
 • 45
Текст к ситуацииВітаємо! Ви успішно виконали лабораторну роботу «Визначення реакції ґрунтового розчину».

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи відповідно запропонованого зразка.

Звіт лабораторної роботи повинен містити:

1) розрахунок обмінної кислотності ґрунтового розчину за формулою 1;

2) значення знайденої обмінної кислотності ґрунтового розчину (у ммоль на 100 г повітряно-сухого ґрунту);

3) висновок про здобутті на лабораторній роботі практичні навички.

Запишіть звіт окремим файлом та і відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Визначення реакції ґрунтового розчину

Мета роботи: навчитися готувати витяжку ґрунту і визначати реакцію ґрунтового розчину.

Дослід 1. Приготування сольової витяжки ґрунту.

Величину обмінної кислотності ґрунтового розчину визначаємо за формулою (1):

, (1)

де а – об’єм 0,1 М розчину NaOH, що пішов на титрування, мл;

М – молярна концентрація розчину NaOH;

с – наважка ґрунту, г;

2 – коефіцієнт для переведення проби, що титрується на весь об’єм (100 : 50 = 2);

100 – коефіцієнт для перерахування на 100 г ґрунту.

Навести розрахунок.

Для визначення повної величини обмінної кислотності з урахуванням поправочного коефіцієнта на неповноту витиснення обмінного водню знайдене значення обмінної кислотності (в мілімолях) множать на коефіцієнт 1,75 (однократна обробка ґрунту розчином KCl не витісняє всього обмінного водню).

Навести розрахунок.

Отже, обмінна кислотність ґрунту складає – вказати значення.

Висновок. На лабораторній роботі ми навчилися готувати сольову витяжку ґрунту і визначати реакцію ґрунтового розчину (обмінну кислотність).


 
 • 101
Текст к ситуации

ҐРУНТОВИЙ РОЗЧИН. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ

Питання теми

1. Склад і концентрація ґрунтового розчину.

2. Властивості ґрунтового розчину.

3. Родючість ґрунту.

1. Склад і концентрація ґрунтового розчину.

Ґрунтовий розчин – це рідка фаза ґрунту, важлива складова частина ґрунту, яка безпосередньо впливає на ріст і розвиток рослин. Це найрухливіша і найактивніша складова частина ґрунту.

Ґрунтовий розчин – це краплинно рідка волога, яка циркулює в ґрунті і містить розчинені речовини.

Значення ґрунтового розчину: ґрунтовий розчин є джерелом поживних речовин для рослин, оскільки рослини здатні засвоювати необхідні елементи тільки у розчиненому стані.

Вивчення складу ґрунтового розчину дає можливість зрозуміти характер ґрунтоутворюючого процесу, визначити концентрацію солей, виявити токсичні для рослин речовини, розробити схему агротехнічних заходів, які направлені на покращення ґрунтів та їх раціональне використання.

Склад ґрунтового розчину. До складу ґрунтового розчину входять мінеральні, органічні і органо-мінеральні сполуки.

Мінеральні речовини представлені різними солями мінеральних кислот і знаходяться у ґрунтовому розчині у вигляді розчинів. Найчастіше зустрічаються солі таких кислот:

– азотної – нітрати NaNO3, KNO3, Ca3 (NO3) 2;

– фосфорної – гідрофосфати Na2HPO4, K2HPO4, CaHPO4, дигідрофосфати – Ca(H2PO4)2;

– вугільної – карбонати Na2CO3, гідрокарбонати – Ca(HCO3) 2;

– соляної – хлориди NaCl, CaCl2;

– сірчаної – сульфати Na2SO4, CaSO4, MgSO4.

У ґрунтовому розчині можуть міститись мінеральні речовини у колоїдному стані – гідрати окису заліза і кремнієвої кислоти.

Органічні речовини ґрунтового розчину – це гумусові кислоти та їх солі, амінокислоти, спирти, ефіри, антибіотичні речовини і токсини, які виділяють рослини, тварини і мікроорганізми.

Концентрація ґрунтового розчину. Якісний і кількісний склад ґрунтового розчину у різних ґрунтах різний. У незасолених ґрунтах загальна кількість розчинених речовин невелика, приблизно 0,1 г/л. У засолених ґрунтах концентрація ґрунтового розчину дуже велика – 10 г/л і більше.

У різних ґрунтових горизонтах різне співвідношення мінеральних і органічних речовин. Так, у верхніх горизонтах дерново-підзолистих ґрунтів у ґрунтовому розчині переважають органічні речовини, у чорноземах кількість органічних і мінеральних сполук майже однакова, у каштанових, бурих ґрунтах і сіроземах переважають мінеральні речовини.

Концентрація ґрунтового розчину величина не постійна, вона змінюється з часом і в просторі. Концентрація ґрунтового розчину залежить від таких факторів:

– складу твердої фази ґрунту;

– вологості ґрунту (при підвищені вологості відбувається розведення розчину і зниження концентрації, зменшення вмісту вологи зумовлює підвищення концентрації);

– температурного режиму ґрунту (при підвищенні температури розчинність більшості сполук зростає).

З концентрацією ґрунтового розчину пов’язаний осмотичний тиск. Чим більша концентрація ґрунтового розчину, тим більший його осмотичний тиск. У незасолених ґрунтах осмотичний тиск ґрунтового розчину нижчий ніж осмотичний тиск клітинного соку рослин і не перевищує 1-3 атм. У засолених ґрунтах осмотичний тиск може досягати 20 – 30 атм і рослини не можуть засвоювати речовини з ґрунту. Оптимальне значення осмотичного тиску від 2 атм до 3 атм.

2. Властивості ґрунтового розчину.

У ґрунтах постійно відбуваються окисно-відновні процеси, вони пов’язані з діяльністю мікроорганізмів. У верхніх шарах ґрунту, куди проникає кисень, переважають процеси окислення, у глибоких шарах – процеси відновлення.

Окисно-відновні процеси супроводжуються зміною величини заряду реагуючих речовин. Ця зміна відображається як зміна окисно-відновного потенціалу (Eh, мілівольт). Цей потенціал показує енергію окисної чи відновної напруги середовища. Нижня і верхня межа окисно-відновного потенціалу у ґрунтах – 200 мВ і 700 мВ. Чим більший окисно-відновний потенціал, тим більша напруга окислення ґрунтового розчину. У дерново-підзолистих ґрунтах окисно-відновний потенціал від 600 мВ до 700 мВ, в чорноземах від 450 мВ до 600 мВ, сіроземах від 350 мВ до 400 мВ.

Окисно-відновні умови ґрунту залежать від повітряного режиму ґрунту, температури, біологічних процесів, вологості і пори року.

Важливою властивістю ґрунтового розчину є характер реакції. Для кожного ґрунтового типу характерна своя реакція, для дерново-підзолистих ґрунтів – кисла, для чорноземів – слабокисла і нейтральна, для засолених ґрунтів – лужна.

Кисла реакція ґрунтового розчину зумовлена дисоціацією вугільної кислоти у ґрунтовій воді, наявністю гумусових кислот і кислих продуктів розкладу органічних решток, а також поглинутим воднем і алюмінієм.

Кислотність ґрунту виражається величиною рН, яка є негативним логарифмом концентрації водневих іонів. Нейтральний розчин має рН, що дорівнює 7, величина рН, менша 7, свідчить про кислу реакцію, а більша – про лужну.

Кислотність ґрунту поділяють на активну, що зумовлена наявністю у ґрунті вільних кислот (вільних іонів водню), і потенціальну, що пов’язана з наявністю у ґрунті в поглинутому стані іонів водню. Остання в залежності від рухливості водню поділяється на обмінну і гідролітичну. Обмінна кислотність – це та частина потенційної кислотності, яка проявляється при взаємодії ґрунту з розчином нейтральних солей, а гідролітична – та частина потенційної кислотності, яка проявляється при взаємодії ґрунту з гідролітично лужними солями.

Лужну реакцію зумовлюють карбонати і бікарбонати натрію, карбонати кальцію.

Реакція ґрунтового розчину може змінюватись від pH 3–3,5 до pH 8–10. Більшість рослин не можуть існувати при 3,5 > pH > 9. Найбільш сприятлива для рослин слабокисла і слаболужна реакція в межах pH від 6 до 7,5.

Кислотність нейтралізують вапнуванням, лужність зменшують внаслідок гіпсування і промивання ґрунту водою.

3. Родючість ґрунту.

Господарське значення ґрунту визначає його родючість. Родючість – це основна властивість ґрунту, його специфічна особливість.

Родючість ґрунту – це здатність забезпечувати врожаї рослин. Ґрунт і родючість невіддільні одне від одного. Родючість ґрунту складна і багатогранна властивість, яка залежить від багатьох факторів.

Родючість чи продуктивність ґрунту – це сукупність елементів родючості (вода, елементи живлення) і ґрунтових умов, які забезпечують ріст і розвиток рослин.

Умови родючості:

– ґрунт повинен містити у достатній кількості і в доступному вигляді всі необхідні елементи живлення рослин;

– ґрунт повинен містити достатню кількість вологи;

– у ґрунті повинен мати сприятливий тепловий режим;

– у ґрунті повинно бути повітря;

– у ґрунті не повинно бути шкідливих для рослин речовин;

– ґрунт повинен мати близьку до нейтральної реакцію;

– у ґрунті не повинно бути хвороботворних для рослин бактерій і грибків, а також комах – шкідників сільськогосподарських культур;

– ґрунт повинен бути пухким, тобто забезпечувати вільний розвиток кореневих систем;

– ґрунт повинен бути без бур’янів.

Родючість ґрунту залежить не лише від складу ґрунту, а й від фізико-хімічних і біологічних процесів, які в ньому відбуваються.

Розрізняють два види родючості – природну і штучну.

Природна родючість – це потенційна родючість ґрунту, яка проявляється результаті правильних агротехнічних заходів. Природну родючість у чистому вигляді можна зустріти лише на цілинних землях. Різні ґрунти мають різну природну родючість, вона може бути високою і низькою.

Штучна родючість створюється людиною в результаті агротехнічних заходів, таких як обробіток, меліорація, внесення добрив тощо. З того моменту як ґрунт починає оброблятись він стає засобом і продуктом людської діяльності і набуває штучної родючості.

Штучна родючість властива всім ґрунтам, які обробляються, але наскільки б не був окультурений ґрунт поряд з штучною завжди існує природна, яка зумовлена природними властивостями ґрунту. Таким чином, природна і штучна родючість завжди пов’язані між собою.


1Повернутися до початку роботи1
 
 • 102
Текст к ситуации

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Визначення реакції ґрунтового розчину

Мета роботи: навчитися готувати витяжку ґрунту і визначати реакцію ґрунтового розчину.

Реакцію ґрунтового розчину (кислотність ґрунту) визначають у водних і сольових витяжках. У першому випадку визначають активну кислотність, у другому – обмінну кислотність. На лабораторній роботі ми визначимо обміну кислотність ґрунту.

Дослід 1. Приготування сольової витяжки ґрунту.

Обладнання, матеріли і реактиви: технічні ваги, колби на 100 мл і 250 мл, мірні циліндри, лійки, фільтри, бюретки; зразки ґрунту, 1 М розчин KCl, 0,1 М розчин NaOH, 1 % розчин фенолфталеїну.

На технічних вагах зважують 40 г повітряно-сухого ґрунту. Наважку ґрунту переносять у колбу місткістю 250 мл і доливають 100 мл 1 М розчину КСl (рН розчину повинна бути 5,6 – 6,0).

Колбу закривають каучуковою пробкою і збовтують на протязі 1 год на ротаторі (або на протязі 3 годин вручну).

Вміст колби відфільтрувати через складчастий фільтр, переносячи по можливості на нього весь ґрунт.

Дослід 2. Визначення обмінної кислотності ґрунту.

Обладнання і реактиви: колби на 250 мл, мірні циліндри, піпетки, бюретки; сольова витяжка ґрунту, 0,1 М розчин NaOH, 1-% розчин фенолфталеїну.

За допомогою мірного циліндра перенесять 50 мл прозорого фільтрату сольової витяжки ґрунту в колбу місткістю 250 мл. До фільтрату, за допомогою піпетки, додають 2 – 3 краплини 1 % розчину фенолфталеїну.

Вміст колби титрують 0,1 М розчином NaOH до незникаючого рожевого забарвлення. За шкалою бюретки визначають об’єм (мл) 0,1 М розчином NaOH, що витрачений на титрування.

Величину обмінної кислотності ґрунтового розчину (у ммоль на 100 г повітряно-сухого ґрунту) обчислюють за формулою (1):

, (1)

де а – об’єм 0,1 М розчину NaOH, що пішов на титрування, мл;

М – молярна концентрація розчину NaOH;

с – наважка ґрунту, г;

2 – коефіцієнт для переведення проби, що титрується на весь об’єм (100 : 50 = 2);

100 – коефіцієнт для перерахування на 100 г ґрунту.

Для визначення повної величини обмінної кислотності з урахуванням поправочного коефіцієнта на неповноту витиснення обмінного водню знайдене значення обмінної кислотності (в мілімолях) множать на коефіцієнт 1,75 (однократна обробка ґрунту розчином KCl не витісняє всього обмінного водню).


1Повернутися до початку роботи1