Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лабораторна робота
 

738. Фітомеліорація

1. Вплив лісових смуг на швидкість вітру

Автор: Шевченко С.М.

 
 • 1
Иллюстрация к шагу0738-01-001.mp4
Текст к ситуацииВступ.

Шановний студенте, перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти тестовий контроль. У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи2
 
 • 2
Текст к ситуации

Теоретичні відомості

Полезахисні лісосмуги, регулюючи швидкість і напрям повітряних потоків, формують специфічний мікроклімат приземної зони, внаслідок чого сприяють росту виробництва продукції тваринництва і рослинництва. Зменшуючи швидкість вітру, вони попереджують вітрову ерозію. За рахунок сповільнення руху повітряних потоків поліпшується водний режим ґрунту. Безвітряний стан на полях сприяє, як відомо, утворенню роси.

Найкращого ефекту захисту від вітру вдається досягти у випадку такого розподілу дерев і чагарників, які утворюють захисне насадження, за їх розмірами: дерева першої величини – 10–20%, дерева другої величини – 30–40%, чагарники – 40–60%. Таким чином забезпечується максимальна висота, достатня розрідженість і водночас оптимальна щільність насаджень.

Визначальним фактором у вітрозахисній дії лісової смуги є її висота (Н). За даними Я.А. Смалька, вітрова тінь, що утворюється поблизу лісових смуг, досягає 1–5 Н, по горизонту в навітряний бік – 5–15 і в завітряний – 30–60 Н. Коливання довжини вітрової тіні залежить від погоди, пори року, висоти, конструкції та ширини лісової смуги.

Наприклад, протяжність по обидва боки лісової смуги для продувної конструкції становить 50–60 Н, для ажурної – 45–50, для щільної – 35–40, для ажурно-продувної – 50–55 Н. Проте зоною ефективного впливу лісових смуг вважають простір, де швидкість вітру зменшується на 10–20% порівняно з відкритим місцем. Горизонтальна протяжність зони ефективного впливу в навітряний бік дорівнює 5–10 Н і в завітряний – 20–25 Н.

Порядок виконання роботи

Виконання лабораторної роботи полягає у визначенні ефективності захисту полів від впливу вітру полезахисними лісовими смугами.

Робота складається з декількох етапів.

Перша етап – визначення конструкції лісової смуги.

Другий етап – визначення висоти лісової смуги.

Третій етап – визначення довжини і ширини лісової смуги.

Четвертий етап – визначення довжини і ширини поля.

П’ятий етап – визначення загальної площі орних земель та лісових смуг.

Шостий етап – визначення захищеності полів лісовими смугами.

Сьомий етап – визначення полезахисної лісистості.

Визначення конструкції лісової смуги. Конструкція лісової смуги визначається будовою повздовжнього профілю і характеризується ажурністю або відсотком відношення просвітів до загальної площі профілю в стані обліснення.

Лісові смуги за їх конструкцією розподіляють на: щільні; ажурні; продувні.

Лісовими смугами з щільною конструкцією називають такі, в яких наскрізні просвіти не перевищують 10% загальної площі повздовжнього профілю. Це здебільшого багаторядні насадження, створені із густокронних деревних порід і високого густого підліску, здатних формувати щільне узлісся. Вітер крізь такі смуги практично не проникає, а з завітряного боку тут панує затишок.

Лісові смуги з ажурною конструкцією – це такі, в яких наскрізні просвіти повздовжнього профілю займають 15–45% усієї його площі і рівномірно продуваються вітром, не змінюючи його напрямку. Із завітряного боку губиться відчуття штилю, але швидкість вітру все ж різко падає.

Лісові смуги з продувною конструкцією характеризуються досить щільним наметом, в якому до 10% наскрізних просвітів та ажурного(понад 60%) піднаметового простору, створених стовбурами дерев і невисокими кущами (рис. 1).

Продувну конструкцію вважають найефективнішою. Така смуга виконує подвійну роль: по-перше, вона стримує вітер своєю нижньою частиною (стовбурами і кущами) та примушує його пересуватися над своїм наметом, внаслідок чого вітер втрачає частину енергії, при цьому у лісовій смузі та на її узліссі (навіть у завітряному) швидкість вітру буває вищою, ніж у полі; по-друге, латеральні повітряні потоки стримує ажурна конструкція крон. Найменшою ефективністю володіють щільні конструкції смуг, які гальмують верхівками крон лише перетікаючі вітрові потоки.

Рис. 1. Конструкція лісових захисних смуг: а – продувна; б – напівпродувна; в – непродувна.

Визначення висоти лісової смуги. Висоту лісової смуги визначаємо за допомогою цифрового лазерного далекоміра Bosch DLE 70 Professional.

Визначення довжини і ширини лісової смуги. Довжину і ширину лісової смуги визначаємо за допомогою цифрового лазерного далекоміра Bosch DLE 70 Professional. Потім визначаємо площу лісової смуги.

Визначення довжини і ширини поля. Довжину і ширину поля визначаємо за допомогою цифрового лазерного далекоміра Bosch DLE 70 Professional. Потім визначаємо площу поля.

Визначення загальної площі орних полів та лісових смуг. Загальна площа орних земель та лісових смуг визначається за формулою:

Визначення захищеності полів лісовими смугами. Користуючись формулою В.І. Коптєва, визначаємо захищеність полів (Z, %) лісовими смугами – існуючими або ж тими, що проектуються:

,

де D – діяльність ефективного впливу лісових смуг, що виражається у висотах (Н) смуг ( ≈ 7) ; L – загальна протяжність (довжина смуг), м; К — середньозважений коефіцієнт конструкції смуг (щільна – 1,0; ажурна – 0,9; продувна – 0,8); S – загальна площа орних земель та лісових смуг, м2.

Визначення полезахисної лісистості. Полезахисна лісистість – Lліс. (відсоткове відношення площі полезахисних смуг і захищеної площі) зі заданою захищеністю полів (Z, %), шириною (Ш, м), висотою (Н, м) та конструкцією лісової смуги. У цьому випадку полезахисна лісистість розраховується за наступною формулою:

.

Знаючи розраховану за цією формулою полезахисну лісистість, можна легко визначити потрібну площу полезахисних смуг для будь-якої території (господарства, району, області чи регіону).


1Продовжити виконання лабораторної роботи3
 
 • 3
Текст к ситуацииГотовність до тестування

Після ознайомлення з теоретичними відомостями Ви повинні дати відповіді на питання, а у разі потреби повторити матеріал, повернувшись до теоретичних відомостей


1Матеріал засвоєний4
2Матеріал незасвоєний, потребує повторення2
 
 • 4
Текст к ситуацииПочаток тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті екрана монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.


1Продовжити виконання лабораторної роботи5
 
 • 5
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПолезахисні лісосмуги:

1регулюють швидкість і напрям повітряних потоків9, 10, 11, 12
2регулюють об’єм і масу повітряних потоків25
3регулюють швидкість, напрям об’єм і масу повітряних потоків25
 
 • 6
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗменшуючи швидкість вітру лісові смуги попереджують:

1водну ерозію25
2вітрову ерозію9, 10, 11, 12
3водну і вітрову ерозію25
 
 • 7
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа рахунок сповільнення руху повітряних потоків на полі поліпшується:

1водний режим ґрунту9, 10, 11, 12
2повітряний режим ґрунту25
3структура ґрунту25
 
 • 8
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииБезвітряний стан на полях сприяє:

1осушенню ґрунтів25
2заболочуванню ґрунтів25
3утворенню роси9, 10, 11, 12
 
 • 9
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииНайкращого ефекту захисту полів від вітру вдається досягти у випадку такого розподілу дерев і чагарників, які утворюють захисне насадження, за їх розмірами:

1дерева першої величини – 30–40%, дерева другої величини –10–20%, чагарники – 40–60%25
2дерева першої величини – 10–20%, дерева другої величини – 30–40%, чагарники – 40–60%13, 14, 15, 16
3в. дерева першої величини – 40–60%, дерева другої величини – 30–40%, чагарники – 10–20%25
 
 • 10
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииВизначальним фактором у вітрозахисній дії лісової смуги є її:

1довжина25
2ширина25
3висота13, 14, 15, 16
 
 • 11
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКонструкція лісової смуги визначається:

1будовою повздовжнього профілю і характеризується повнотою або показником щільності стояння стовбурів насадження на одиниці площі13, 14, 15, 16
2будовою повздовжнього профілю і характеризується ажурністю або відсотком відношення просвітів до загальної площі профілю в стані обліснення25
3будовою повздовжнього профілю і характеризується повнотою і ажурністю насадження25
 
 • 12
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЛісові смуги за їх конструкцією бувають:

1густі25
2прозорі25
3продувні13, 14, 15, 16
 
 • 13
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЛісовими смугами з щільною конструкцією називають такі:

1в яких наскрізні просвіти не перевищують 10% загальної площі повздовжнього профілю17, 18, 19, 20
2в яких наскрізні просвіти не перевищують 15% загальної площі повздовжнього профілю25
3в яких наскрізні просвіти не перевищують 20% загальної площі повздовжнього профілю25
 
 • 14
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЛісові смуги з щільною конструкцією:

1це здебільшого насадження з одного виду деревних порід і високого густого підліску, здатних формувати щільне узлісся25
2це здебільшого багаторядні насадження, створені із густокронних деревних порід і високого густого підліску, здатних формувати щільне узлісся17, 18, 19, 20
3це здебільшого однорядні насадження, створені із густокронних деревних порід і високого густого підліску, здатних формувати щільне узлісся25
 
 • 15
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЛісові смуги з ажурною конструкцією:

1це такі, в яких наскрізні просвіти повздовжнього профілю займають 5–35% усієї його площі і рівномірно продуваються вітром, не змінюючи його напрямку25
2це такі, в яких наскрізні просвіти повздовжнього профілю займають 10–40% усієї його площі і рівномірно продуваються вітром, не змінюючи його напрямку25
3це такі, в яких наскрізні просвіти повздовжнього профілю займають 15–45% усієї його площі і рівномірно продуваються вітром, не змінюючи його напрямку17, 18, 19, 20
 
 • 16
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииСмуги з продувною конструкцією характеризуються

1досить щільним наметом, в якому до 10% наскрізних просвітів та ажурного(понад 60%) піднаметового простору, створених стовбурами дерев і невисокими кущами17, 18, 19, 20
2досить зрідженим наметом, в якому до 10% наскрізних просвітів та ажурного(понад 60%) піднаметового простору, створених стовбурами дерев і невисокими кущами25
3досить густим наметом, в якому до 5% наскрізних просвітів та ажурного(понад 60%) піднаметового простору, створених стовбурами дерев і невисокими кущами25
 
 • 17
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииУ захисті полів від вітру найефективнішою вважають:

1щільну конструкцію лісової смуги25
2ажурну конструкцію лісової смуги25
3продувну конструкцію лісової смуги21, 22, 23, 24
 
 • 18
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа даними Я.А. Смалька, вітрова тінь, що утворюється поблизу лісових смуг по горизонту:

1досягає 5–15 H25
2досягає 1–5 Н21, 22, 23, 24
3досягає 30–60 Н25
 
 • 19
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа даними Я.А. Смалька, вітрова тінь, що утворюється поблизу лісових смуг в навітряний бік:

1досягає 5–15 H21, 22, 23, 24
2досягає 1–5 Н25
3досягає 30–60 Н25
 
 • 20
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗа даними Я.А. Смалька, вітрова тінь, що утворюється поблизу лісових смуг в завітряний бік:

1досягає 5–15 H25
2досягає 1–5 Н25
3досягає 30–60 Н21, 22, 23, 24
 
 • 21
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииКоливання довжини вітрової тіні залежить від:

1поля25
2ґрунтових умов25
3пори року26
 
 • 22
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииЗнаючи полезахисну лісистість можна визначити:

1потрібну площу поля25
2потрібну площу полезахисних смуг26
3потрібну площу полезахисних смуг і поля25
 
 • 23
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииПолезахисна лісистість:

1відношення площі полезахисних смуг і захищеної площі26
2відношення площі полезахисних смуг і поля25
3відношення площі поля і захищеної площі25
 
 • 24
Ограничение времени1 минут
Текст к ситуацииДіяльність ефективного впливу лісових смуг виражається:

1у довжинах лісових смуг25
2у висотах лісових смуг26
3у площах лісових смуг25
 
 • 25
Текст к ситуацииПомилка тесту

На жаль, Ви неправильно відповіли на питання тесту, тому пропонуємо Вам уважно переглянути теоретичний матеріал і після цього спробувати повторно надати відповіді на питання тестового контролю.

1Початок тестування2
 
 • 26
Текст к ситуацииЗавершення тестування.

Вітаємо, Ви правильно відповіли на питання тестового контролю знань та умінь теоретичного матеріалу, необхідного для проведення лабораторної роботи.

Бажаємо Вам успішного виконання лабораторної роботи.


1Продовжити виконання лабораторної роботи27
 
 • 27
Текст к ситуацииТема роботи: Вплив лісових смуг на швидкість вітру.

Мета роботи: Навчитися визначати захищеність полів лісовими смугами і полезахисну лісистість.


1Продовжити виконання лабораторної роботи28
 
 • 28
Текст к ситуацииМатеріали й устаткування:

1 Калькулятор

2 Цифровий лазерний далекомір Bosch DLE 70 Professional


1Продовжити виконання лабораторної роботи29
 
 • 29
Иллюстрация к шагу0738-01-029.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо конструкцію лісової смуги

Таким чином, конструкцію лісової смуги можна вважати… оскільки конструкція лісової смуги визначається будовою повздовжнього профілю і характеризується ажурністю або відсотком відношення просвітів до загальної площі профілю в стані обліснення …. При цьому середньозважений коефіцієнт конструкції смуг становить (щільна – 1,0; ажурна – 0,9; продувна – 0,8)


1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 30
Иллюстрация к шагу0738-01-030.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо висоту лісової смуги (Н), м

1Висота лісової смуги становить 8,1240
2Висота лісової смуги становить 12,8031
3Висота лісової смуги становить 12,0840
 
 • 31
Иллюстрация к шагу0738-01-031.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо загальну довжину лісової смуги, м

1Довжина лісової смуги становить 67,3632
2Довжина лісової смуги становить 36,7641
3Довжина лісової смуги становить 63,7641
 
 • 32
Иллюстрация к шагу0738-01-032.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо загальну ширину лісової смуги (Ш), м

1Ширина лісової смуги становить 8,4833
2Ширина лісової смуги становить 8,8442
3Ширина лісової смуги становить 8,4442
 
 • 33
Иллюстрация к шагу0738-01-033.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо загальну довжину поля, м

1Загальна довжина поля становить 36,6343
2Загальна довжина поля становить 63,3634
3Загальна довжина поля становить 63,6343
 
 • 34
Иллюстрация к шагу0738-01-034.mp4
Текст к ситуацииВизначаємо загальну ширину поля, м

1Загальна ширина поля становить 21,7244
2Загальна ширина поля становить 27,2135
3Загальна ширина поля становить 27,1244
 
 • 35
Иллюстрация к шагу0738-01-035-00.gif
Текст к ситуацииВизначаємо загальну площу орних земель та лісових смуг, м2

1Площа орних земель та лісових смуг становить 2295,2436
2Площа орних земель та лісових смуг становить 3222,5245
3Площа орних земель та лісових смуг становить 2392,4245
 
 • 36
Иллюстрация к шагу0738-01-036-00.gif
Текст к ситуацииКористуючись формулою В.І. Коптєва визначаємо захищеність полів (Z, %) лісовими смугами – існуючими або ж тими, що проектуються

де D – діяльність ефективного впливу лісових смуг, що виражається у висотах (Н) смуг; Н – висота лісової смуги, м; L – загальна протяжність (довжина смуг), м; К — середньозважений коефіцієнт конструкції смуг; S – загальна площа орних земель та лісових смуг, м2.


1Захищеність полів (Z, %) лісовими смугами становить 67,6237
2Захищеність полів (Z, %) лісовими смугами становить 60,4546
3Захищеність полів (Z, %) лісовими смугами становить 78,4546
 
 • 37
Иллюстрация к шагу0738-01-037-00.gif
Текст к ситуацииВизначення захищеності полів лісовими смугами дає нам змогу визначити полезахисну лісистість – L (відсоткове відношення площі полезахисних смуг і захищеної площі)

Визначаємо полезахисну лісистість (L)

де Z – захищеність полів, %; Ш – загальна ширина лісової смуги, м.


1Полезахисна лісистість становить 36,8447
2Полезахисна лісистість становить 24,8938
3Полезахисна лісистість становить 77,6847
 
 • 38
Текст к ситуацииВітаємо, Ви виконали лабораторну роботу

1Продовжити виконання лабораторної роботи39
 
 • 39
Текст к ситуации

Оформіть протокол та відішліть його викладачу

Лабораторна робота №1

Тема роботи. Вплив лісових смуг на швидкість вітру.

Мета роботи:Навчитися визначати захищеність полів лісовими смугами і полезахисну лісистість.

Матеріали й устаткування: Калькулятор, цифровий лазерний далекомір Bosch DLE 70 Professional.

Обробка результатів

1. Результати лінійних вимірювань та площ лісової смуги і поля занести у таблицю 1.

Таблиця 1 – Розміри та площа лісової смуги і поля

Довжина лісової смуги,

м

Ширина лісової смуги, мДовжина

Поля, м

Ширина поля, мПлоща

лісової смуги,

м2

Площа поля, м2
1.      

2. Визначити загальну площу орних полів та лісових смуг користуючись формулою:

3. Користуючись формулою В.І. Коптєва, визначити захищеність полів (Z, %) лісовими смугами:

4. Визначити полезахисну лісистість зі заданою захищеністю полів (Z, %), шириною (Ш, м), висотою (Н, м) та конструкцією лісової смуги за наступною формулою:

.

5. Результати розрахунків ефективності захисту полів від впливу вітру полезахисними лісовими смугами занести в таблицю 2.

Таблиця 2 – Результати розрахунків ефективності захисту полів від впливу вітру полезахисними лісовими смугами

Загальна площа орних полів та лісових смуг, м2Захищеність полів лісовими смугами, %Полезахисна лісистість
1   

6. Зробити висновок про вплив лісових смуг при захисті полів від вітру.


 
 • 40
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати висоту лісової смуги.

1Продовжити виконання лабораторної роботи30
 
 • 41
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати довжину лісової смуги.

1Продовжити виконання лабораторної роботи31
 
 • 42
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати ширину лісової смуги.

1Продовжити виконання лабораторної роботи32
 
 • 43
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати загальну довжину поля.

1Продовжити виконання лабораторної роботи33
 
 • 44
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати загальну ширину поля.

1Продовжити виконання лабораторної роботи34
 
 • 45
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати площу орних земель та лісових смуг.

1Продовжити виконання лабораторної роботи35
 
 • 46
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати захищеність полів (Z, %) лісовими смугами.

1Продовжити виконання лабораторної роботи36
 
 • 47
Текст к ситуацииПомилка тесту виконання лабораторної роботи.

На жаль, Ви обрали неправильний варіант відповіді. Вам необхідно правильно вказати полезахисну лісистисть.

1Продовжити виконання лабораторної роботи37