.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Економіка (Економічна кібернетика)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти і диплома молодшого спеціаліста

 • Термін навчання: повний, скорочений
 • Вступні випробування: Сертифікати УЦОЯО з української мови та літератури, математики, географії або іноземної мови. Фаховий іспит для скороченого терміну навчання на базі диплома молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ І МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
(тел. 72-80-08)

Кафедра утворена в 1996 р. У зв’язку з необхідністю посилення підготовки студентів “Економічна кібернетика” у галузі прикладних математичних і комп’ютерних дисциплін. У 1998 р. Була відкрита спеціалізація “Економіко – математичне моделювання”.

Кафедра готує фахівців в області економічної кібернетики, забезпечує окремими дисциплінами гуманітарно-педагогічний факультет.

Наукова діяльність концентрується на 2 – х наукових напрямках:

- кібернетика виробничої діяльності;

- інформаційні технології в освіті.

Фахівець за спеціальністю економічна кібернетикабуде підготовлений як кваліфікований спеціаліст в галузі економіки. Напрямком його діяльності є побудова й експлуатація автоматизованих систем, комп`ютерне моделювання, операції з нерухомістю, страхування, державне управління в економічній та соціальній галузях, діяльність в організаціях системи фінансових органів, контрольно-ревізійних і податкових управлінь, банків, органів соціального забезпечення, науково-дослідних центрів.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Фундаментальна та професійно-орієнтована підготовка здійснюється вивченням дисциплін :

 • Економічна кібернетика
 • Математичне програмування
 • Дослідження операцій
 • Дискретний аналіз
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Візуальне об’єктне програмування
 • Імітаційне моделювання
 • Моделювання економіки
 • Електронна комерція

  Особлива увага приділяється безперервній (з першого по п`ятий курс) комп`ютерній підготовці фахівця та застосуванню обчислювальної техніки при вивченні дисциплін економічного характеру:

 • Економетрія
 • Економетричне моделювання
 • Багатомірне економіко-статистичне моделювання
 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Системи обробки економічної інформації
 • Системи управління базами даних
 • Корпоративні комп’ютерні мережі
 • Теорія і моделі штучного інтелекту
 • Експертні системи

  КОМПЕТЕНЦІЯ ФАХІВЦЯ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ

  Фахівець з економічної кібернетики може займати наступні посади:

 • економіста;
 • економіста з планування ;
 • математика-аналітика з дослідження операцій;
 • фахівця з аналізу ринку праці;
 • фахівця з методів розширення ринку збуту;
 • фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку;
 • економіста з фінансової роботи;
 • економіста обчислювального центру;
 • прикладного програміста,
 • консультанта з економічних питань.

  Випускник магістратури додатково може займати посади

 • економічного радника;
 • наукового співробітника в галузі економіки;
 • консультанта з економічних питань;
 • викладача вищого навчального закладу.

  ФАХІВЕЦЬ БУДЕ ВМІТИ:

 • проектувати й експлуатувати соціально-економічні автоматизовані системи;
 • створювати новий програмний продукт і здійснювати налагодження готових розробок;
 • розробляти системи моделей для вивчення соціально-економічних явищ у практичних і дослідницьких цілях;
 • створювати і використовувати статичні, динамічні експертні системи для бізнес-процесів;
 • розробляти і використовувати моделі логічного й евристичного представлення знань.

  ФАХІВЕЦЬ ОТРИМАЄ НАВИЧКИ:

 • розробки механізмів керування й регулювання в економіці на різних рівнях;
 • розробки механізмів прийняття рішень в економіці на різних рівнях;
 • економіко-математичного моделювання;
 • з технології програмування;
 • експлуатації комп`ютерних мереж;
 • оцінки різних інформаційних технологій;
 • розробки автоматизованих систем керування виробничою діяльністю.

  Додаткова iнформацiя: Internet-сторiнка Iнженерно-Экономiчного факультету

 • Перелiк предметiв навчання