.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Екологія (Екологія)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти

 • Термін навчання: повний, скорочений
 • Вступні випробування: Сертифікати УЦОЯО з української мови та літератури, біології, математики або географії, або хімії. Фаховий іспит і сертифікат ЗНО з укр.мови та літ-ри для скороченого терміну навчання на базі диплома молодшого спеціаліста

Професійна діяльність фахівця-еколога пов’язана із захистом довкілля, його природних та антропогенних систем (біосфери, антропосфери, соціосфери); охороною і раціональним використанням природних ресурсів та екологічно безпечною діяльністю.

Отримується освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» із спеціальності «Екологія».

Сфера діяльності: заклади та установи, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища, органи контролю за дотриманням екологічних норм, науково-дослідні інститути, митні структури, екологічні підрозділи на підприємствах та в організаціях, органи управління з екологічної та ядерної безпеки, ботанічні сади, зоосади, заклади та установи ландшафтного дизайну.

Кваліфікація: організатор природокористування, інспектор державний з екологічного нагляду.

Первинні посади, які можуть займати випускники даної спеціальності:

· фахівець з охорони навколишнього середовища;

· інспектор екологічного контролю;

· експерт служби державної екологічної експертизи;

· начальник відділу охорони навколишнього середовища;

· спеціаліст природно-заповідних територій;

· вища посадова особагромадських організацій тощо.

Перелiк предметiв навчання