.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Економіка
Освітня програма –

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: Набір у цьому році не проводиться

Спеціалізація поглибленого вивчення психолого-педагогічної підготовки передбачає включення додаткових дисциплін з названих напрямків, більш детальне вивчення та отримання більшого за обсягом матеріалу для самонавчання. В результаті успішного оволодіння знаннями, випускник матиме не тільки базову економічну підготовку з Економічної кібернетики, але й вміння й навички з психолого-педагогічної підготовки, що дозволить працювати як викладач вищих навчальних закладів.

Наш випускник – по-перше, це економіст, який вільно застосовує знання з усіх галузей економіки та сучасний інструментарій у вигляді інформаційних систем організації бізнесу, бізнес-планування, управління проектами та логістики: планування ресурсів, управління взаємовідносинами із клієнтами, фінансового менеджменту, діяльності кредитних установ, систем бухобліку, маркетингу, управління інноваційними та інвестиційними проектами, а по-друге, це фахівець, який використовує теорію прийняття управлінських рішень та інформаційні технології, тобто фахівець повністю озброєний для роботи у будь-якій галузі економіки і менеджменту, разом з педагогічними навиками та підготовкою психолога, що дасть можливість працювати з людьми і вірно оцінювати людський фактор.

КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ І МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
(тел. 098-3817072)

Кафедра утворена в 1996 р. У зв’язку з необхідністю посилення підготовки студентів “Економічна кібернетика” у галузі прикладних математичних і комп’ютерних дисциплін. У 1998 р. Була відкрита спеціалізація “Економіко – математичне моделювання”.

Кафедра готує фахівців в області економічної кібернетики та забезпечує окремими дисциплінами інші факультети.

Наукова діяльність концентрується на таких наукових напрямках:

- кібернетика виробничої діяльності;

- інформаційні технології в економіці;

- моделювання економічних систем;

- прийняття рішень в умовах невизначеності.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”.

Додаткова iнформацiя:Internet-сторiнка Iнженерно-Экономiчного факультету

Перелiк предметiв навчання