.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Економіка
Освітня програма –

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: Набір у цьому році не проводиться

Спеціалізація поглибленого вивчення іноземної мови передбачає включення додаткових дисциплін з іноземних мов, більш детальне вивчення та отримання більшого за обсягом матеріалу для самонавчання. В результаті успішного оволодіння знаннями, випускник матиме не тільки базову економічну підготовку з Економічної кібернетики, але й вільне володіння іноземною мовою на рівні комунікацій та ведення бізнесу.

Випускник-кібернетик може виконувати роботу економіста на виробничому підприємстві, у приватній фірмі, банку. Може працювати на посаді аналітика за оцінкою кредитоспроможності; економіста-аналітика з зовнішньоекономічної діяльності підприємства; фінансового аналітика в страхових компаніях та інвестиційних фондах, маркетолога, економіста з кількісних методів прийняття рішень тощо.

Магістр з економічної кібернетики може займати посаду керівника фінансових, економічних підрозділів підприємств різного профілю, фінансово-кредитних установ, керівника проектів, наукового співробітника та викладача. Поглиблене знання іноземної мови дає перевагу нашім фахівцям на ринку праці.

КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ І МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
(тел. 098-3817072)

Кафедра утворена в 1996 р. У зв’язку з необхідністю посилення підготовки студентів “Економічна кібернетика” у галузі прикладних математичних і комп’ютерних дисциплін. У 1998 р. Була відкрита спеціалізація “Економіко – математичне моделювання”.

Кафедра готує фахівців в області економічної кібернетики та забезпечує окремими дисциплінами інші факультети.

Наукова діяльність концентрується на таких наукових напрямках:

- кібернетика виробничої діяльності;

- інформаційні технології в економіці;

- моделювання економічних систем;

- прийняття рішень в умовах невизначеності.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”.

Додаткова iнформацiя:Internet-сторiнка Iнженерно-Экономiчного факультету

Перелiк предметiв навчання