.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Менеджмент (Управління та адміністрування бізнесу)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти та на базі диплома молодшого спеціаліста

 • Термін навчання: повний, скорочений
 • Вступні випробування: Сертифікати УЦОЯО з української мови та літератури, математики, географії або іноземної мови. Фаховий іспит для скороченого терміну навчання на базі диплома молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

“Управління підприємством – менеджмент – це вище керівництво компанії, фірми, організації, яке повинно володіти здібністю керувати людьми, ведучи їх за собою”.
Акіо Моріта – керівник фірми “Соні-корпорейшин”

Кваліфікація:

Бакалавр: бакалавр з менеджменту, помічник керівника підприємства (установи, організації), організатор діловодства (державні установи), організатор діловодства (види економічної діяльності)
Спеціаліст: спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування, фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з раціоналізації виробництва

Магістр: магістр з менеджменту організацій і адміністрування, фахівець з ефективності підприємництва, науковий співробітник (економіка)


Випускаюча кафедра:кафедра економіки, менеджменту та адміністрування (http://ief.ieu/empp/; тел. 0673010888, 4 корп., ауд. 4-332)

Факультет: економіки і управління

Сучасний управлінець – менеджер – це людина, що володіє основами суспільних наук, економічним мисленням, здатністю до підприємницької та комерційної діяльності, специфічними знаннями та вміннями в галузі інновацій, маркетингу, управління персоналом та виробничими процесами, приймає економічно обґрунтовані рішення, приділяє значну увагу розвитку партнерства, ділових відносин з споживачами, має хорошу психологічну підготовку та здібності до керування сучасними організаціями.

Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. Спеціаліст спеціалізації “Торговельно-виробничий менеджмент” за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька.

Сфера діяльності майбутніх фахівців: робота на підприємствах машинобудівної галузі та металообробки, легкої, харчової промисловості та промисловості будівельних матеріалів в системі управління виробничою діяльністю, матеріальними, трудовими ресурсами, маркетингом, фінансами, плануванням, науково-дослідною роботою.

Випускники цієї спеціальності можуть:

займати посади спеціаліста у відповідних підрозділах підприємств, зайнятих управлінням виробництвом, матеріальними і трудовими ресурсами, організацією та нормуванням праці, заробітною платою, плануванням, обліком і аналізом діяльності;

працювати у функціональних та лінійних підрозділах цехів, виробництв, заступниками керівників підприємств з питань економіки, заступниками керівників фінансових, економічних, юридичних та працювати адміністративних підрозділів, підрозділів маркетингу промислових підприємств, кадрів і трудових відносин, менеджерами (управителями) з питань комерційної діяльності та управління;

науковими співробітниками у науково-дослідних організаціях та лабораторіях.

В процесі навчання для забезпечення високого рівня знань застосовуються навчальні програми з таких дисциплін:

• управління виробничою діяльністю,
• основи менеджменту,
• стратегічний менеджмент,
• інноваційний менеджмент,

• інвестиційний менеджмент,

• менеджмент організацій,
• організація виробництва,
• планування діяльністю підприємства,
• промисловий маркетинг,
• управління персоналом,
• економіко-математичне моделювання,
• корпоративне управління,
• економіка праці та ін.

Терміни та форми навчання

Студентами університету за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування” по спеціалізації “ Торговельно-виробничий менеджмент ” можуть стати випускники загальноосвітніх шкіл, технікумів, коледжів, а також особи які мають вищу освіту на рівні молодшого спеціаліста і неповну освіту.

За спеціальністю передбачено наступні освітньо-кваліфікаційні рівні:
• бакалавр (5 років повний термін навчання, 2,5 роки - скорочений);
• бакалавр-спеціаліст (6 років повний термін навчання, 3,5 роки - скорочений);

Для отримання престижної освіти є всі умови, що підтримуються на рівні світових стандартів навчання. Мережа комп’ютерних та учбових лабораторій, можливість спілкуватися та отримувати необхідну інформацію з усього світу за допомогою мережі INTERNET, виробнича, організаційна та управлінська практика на підприємствах всіх форм власності – ось неповний перелік всіх тих складових, що доповнюють традиційно сильну підготовну наших фахівців. Крім того, факультет менеджменту має аспірантуру та спеціалізовану вчену раду для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Перелiк предметiв навчання