.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Менеджмент (Бізнес-адміністрування)

Пiдготовка магістрів на базі освітнього рівня «бакалавр» і "спеціаліст"

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: Фахове вступне випробування (тестування); Сертифікат ЗНО з іноземної мови

Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

спеціалізація

Торговельно-виробничий менеджмент

Кваліфікація:
МАГІСТР З МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ
ФАХІВЕЦЬ З ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК (ЕКОНОМІКА)

Випускаюча кафедра: кафедра економіки, менеджменту та адміністрування (ЕМА)( http://ief.ieu/empp/; тел. 0673010888, 4 корп., ауд. 4-332)

Факультет: економіки і управління

Сьогоднішні умови господарювання вимагають нових підходів до управління. На перший план виходять ринкові критерії ефективності, які потребують розробки більш гнучких систем управління та використання відповідних інструментів і технологій.

Сучасні керівники підприємств і організацій повинні мати високий рівень теоретичних знань з основ управління організаціями та навички їх практичного використання. Таким вимогам відповідають фахівці зі ступенем магістра «Менеджмент організацій і адміністрування».

Випускники спеціальності підготовлені для роботи керівниками (менеджерами, управляючими, адміністраторами) на підприємствах й організаціях різних галузей і форм власності. Фахівець з менеджменту організацій і адміністрування підготовлений до діяльності, пов’язаної з: адміністративним управлінням; управлінням виробництвом; фінансовим менеджментом; впровадженням стандартів якості та сучасних інформаційних технологій; реалізації загальних функцій управління; прийняттям стратегічних і тактичних рішень відповідно до займаної посади; проектним аналізом та бізнес-плануванням; дослідженням та аналізом ринків; матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його підрозділів.

Знання, уміння й навички випускників цієї спеціальності дозволяють їм претендувати на престижну роботу в успішних організаціях.

Сфера діяльності випускника:
робота в сфері управління виробничим, маркетинговим, інноваційним, фінансовим та трудовим потенціалом виробничих та торговельних підприємств; організації виробничої діяльності, оптової та роздрібної торгівлі, науки і освіти

Посади, які можуть обіймати наші випускники:

керівник, заступник керівника та спеціаліст фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів виробничих підприємств, мережі торговельних організацій
менеджер з питань комерційної діяльності та управління виробництвом, матеріальними і трудовими ресурсами, організацією та нормуванням праці, заробітною платою, плануванням, обліком і аналізом діяльності;
науковий співробітник у науково-дослідних організаціях та лабораторіях.

Перелiк предметiв навчання