.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Менеджмент (Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: набір у цьому році не проводиться

Випускова кафедра: кафедра менеджменту: 4 – й корпус, ауд. 525,

тел. (0382) 70-81-95, 067-93-65-129.

E – mail: kafedra_managementu@i.ua;

caйт http://ef.khnu.km.ua/management/

Студентами університету за спеціальністю "Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу" можуть стати випускники загальноосвітніх шкіл, технікумів, коледжів, а також особи які мають вищу освіту на рівні молодшого спеціаліста і неповну освіту.

За спеціальністю "Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу " передбачено освітньо-кваліфікаційні рівні:

· бакалавр (4 роки).

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Сфера діяльності майбутніх фахівців: управління підприємствами готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,управління ресурсами підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу(фінансовими, матеріальними, інформаційними);планування та організація діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;управління персоналом;управління маркетинговою діяльністю;управління розробками та науковими дослідженнями;антикризове управління;управління інвестиціями;управління запасами;управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

Працевлаштування: Мінімальний обсяг професійних компетентностей бакалавра з менеджменту дає наступні можливості працевлаштування: помічник керівника підприємства, організатор діловодства (за видами економічної діяльності), керівник основних підрозділів в сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, головний адміністратор (на комерційних підприємствах), фахівець з аналізу ринку готельно-ресторанних та туристичних послуг, менеджер з розробки туристичних маршрутів, консультант з організації туристичної діяльності, фахівець з готельної справи, фахівець із гостинності в місцях розміщення, менеджер з готельно-ресторанного бізнесу, керівник готелю, керівник ресторану, менеджер з персоналу готельно-ресторанного закладу, керівник малого підприємства сфері готельного і ресторанного бізнесу, менеджер з персоналу туристичного підприємства.

Компетенція фахівця, що випускається

Фахівець з менеджменту організацій може займати посади низового та середнього управлінського персоналу у відділах: планово-економічному; виробничому; праці та заробітної плати; технологічному; маркетингу; управління кадрами; зовнішньо-економічної діяльності; лінійних підрозділах цехів і виробництв підприємств; заступники керівників підприємств з питань економіки; матеріально-технічного забезпечення; фінансів.

Знання, уміння й навички випускників цієї спеціальності дозволяють їм претендувати на престижну роботу в успішних організаціях.

Перелiк предметiв навчання