.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Менеджмент
Освітня програма –

 • Термін навчання:
 • Вступні випробування: Набір у цьому році не проводиться

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація: МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій і адміністрування
фахівець з ефективності підприємництва
науковий співробітник (економіка)

Випускаюча кафедра: кафедра менеджменту: 4 – й корпус, ауд. 525,

тел. (0382) 70-81-95, 067-93-65-129.

E – mail: kafedra_managementu@i.ua;

caйт http: // ief.tup.km.ua/management/

Факультет: економіки і управління

Сьогоднішні умови господарювання вимагають нових підходів до управління. На перший план виходять ринкові критерії ефективності, які потребують розробки більш гнучких систем управління та використання відповідних інструментів і технологій.

Сучасні керівники підприємств і організацій повинні мати високий рівень теоретичних знань з основ управління організаціями та навички їх практичного використання. Таким вимогам відповідають фахівці зі ступенем магістра «Менеджмент організацій і адміністрування».

Випускники спеціальності підготовлені для роботи керівниками (менеджерами, управляючими, адміністраторами) на підприємствах й організаціях різних галузей і форм власності. Фахівець з менеджменту організацій і адміністрування підготовлений до діяльності, пов’язаної з: адміністративним управлінням; управлінням виробництвом; фінансовим менеджментом; впровадженням стандартів якості та сучасних інформаційних технологій; реалізації загальних функцій управління; прийняттям стратегічних і тактичних рішень відповідно до займаної посади; проектним аналізом та бізнес-плануванням; дослідженням та аналізом ринків; матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його підрозділів.

Знання, уміння й навички випускників цієї спеціальності дозволяють їм претендувати на престижну роботу в успішних організаціях.

Сфера діяльності майбутніх фахівців: управління підприємствами готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,управління ресурсами підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу(фінансовими, матеріальними, інформаційними);планування та організація діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;управління персоналом;управління маркетинговою діяльністю;управління розробками та науковими дослідженнями;антикризове управління;управління інвестиціями;управління запасами;управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

Посади, які можуть обіймати наші випускники:керівники підприємств, керівники державних органів, комерційні директори; керівники адміністративних, обслуговуючих, економічних, аналітичних, фінансових, інформаційних, виробничих підрозділів; менеджери з туризму, готельного господарства, управлінських та економічних питань; по роботі з клієнтами; з проектів; із зовнішньоекономічної діяльності; з постачання, зі збуту, маркетингу; викладачі та наукові співробітники вищих навчально-виховних закладів, науково-дослідних організацій і навчально-виховних закладів.

Перелiк предметiв навчання