.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Менеджмент (Менеджмент митної справи)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти та на базі диплома молодшого спеціаліста

 • Термін навчання: повний, скорочений
 • Вступні випробування: набір у цьому році не проводиться

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

МЕНЕДЖМЕНТ

спеціалізація

“Менеджмент митної справи”

Кваліфікація:

Бакалавр: бакалавр з менеджменту, помічник керівника підприємства (установи, організації), організатор діловодства (державні установи), організатор діловодства (види економічної діяльності)

Спеціаліст: спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування, фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з раціоналізації виробництва

Випускаюча кафедра: кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування (ЕМА) тел. 0673010888, 4 корп., ауд. 4-332

Факультет: Економіки і управління

Підготовка за здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

· бакалавр (5 років повний термін навчання, 2,5 роки - скорочений);

· бакалавр-спеціаліст (6 років повний термін навчання, 3,5 роки - скорочений).

Сфера діяльності майбутніх фахівців: робота у лінійних та функціональних підрозділах митних установ, підприємств та організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, що співпрацюють з митними установами як в системі державного управління (здійснення податкової політики, збирання мита і податків, керівництво митницями), так і в системі оптової та роздрібної торгівлі (торгівля автотоварами, транспортними засобами та їх ремонт, оптова державна торгівля, роздрібна державна торгівля, посередницька діяльність, оптова та роздрібна торгівля і посередництво у торгівлі) та сфері науки і наукового обслуговування, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах.

Випускники цієї спеціалізації можуть займати посади начальника митниці, митного брокера, керівника структурного підрозділу підприємства та керівника брокерської контори, завідувача митним складом або його заступником, керівника безмитного магазину та його структурного підрозділу, завідувача (директора) магазину, головного спеціаліста, директора-розпорядника, головного адміністратора (на комерційних підприємствах), керівників та радників держслужб, завідувачів (начальників) відділами, товарним комплексом, митного інспектора, інспектора з експорту, спеціалістів з кадрової роботи та державної служби, менеджерів з постачання, зі збуту, з персоналу; можуть працювати професіоналами в галузі державної служби, маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації підприємства, консультантами з економічних питань, референтами, викладачами професійних навчально-виховних закладів.

Перелiк предметiв навчання