.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Менеджмент
Освітня програма –

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: набір у цьому році не проводиться

Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

спеціалізація

“Менеджмент митної справи”

Кваліфікація:
МАГІСТР З МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ
ФАХІВЕЦЬ З ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК (ЕКОНОМІКА)

Випускаюча кафедра: кафедра економіки, менеджменту та адміністрування (ЕМА)( http://ief.ieu/empp/; тел. 0673010888, 4 корп., ауд. 4-332)

Факультет: економіки і управління

Сьогоднішні умови господарювання вимагають нових підходів до управління. На перший план виходять ринкові критерії ефективності, які потребують розробки більш гнучких систем управління та використання відповідних інструментів і технологій.

Сучасні керівники підприємств і організацій повинні мати високий рівень теоретичних знань з основ управління організаціями та навички їх практичного використання. Таким вимогам відповідають фахівці зі ступенем магістра «Менеджмент організацій і адміністрування».

Випускники спеціальності підготовлені для роботи керівниками (менеджерами, управляючими, адміністраторами) на підприємствах й організаціях різних галузей і форм власності. Фахівець з менеджменту організацій і адміністрування підготовлений до діяльності, пов’язаної з: адміністративним управлінням; управлінням виробництвом; фінансовим менеджментом; впровадженням стандартів якості та сучасних інформаційних технологій; реалізації загальних функцій управління; прийняттям стратегічних і тактичних рішень відповідно до займаної посади; проектним аналізом та бізнес-плануванням; дослідженням та аналізом ринків; матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його підрозділів.

Знання, уміння й навички випускників цієї спеціальності дозволяють їм претендувати на престижну роботу в успішних організаціях.

Сфера діяльності майбутніх фахівців: робота у лінійних та функціональних підрозділах митних установ, підприємств та організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, що співпрацюють з митними установами як в системі державного управління (здійснення податкової політики, збирання мита і податків, керівництво митницями), так і в системі оптової та роздрібної торгівлі (торгівля автотоварами, транспортними засобами та їх ремонт, оптова державна торгівля, роздрібна державна торгівля, посередницька діяльність, оптова та роздрібна торгівля і посередництво у торгівлі) та сфері науки і наукового обслуговування, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах.

Випускники цієї спеціалізації можуть займати посади начальника митниці, митного брокера, керівника структурного підрозділу підприємства та керівника брокерської контори, завідувача митним складом або його заступником, керівника безмитного магазину та його структурного підрозділу, завідувача (директора) магазину, головного спеціаліста, директора-розпорядника, головного адміністратора (на комерційних підприємствах), керівників та радників держслужб, завідувачів (начальників) відділами, товарним комплексом, митного інспектора, інспектора з експорту, спеціалістів з кадрової роботи та державної служби, менеджерів з постачання, зі збуту, з персоналу; можуть працювати професіоналами в галузі державної служби, маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації підприємства, консультантами з економічних питань, референтами, викладачами професійних навчально-виховних закладів.

Перелiк предметiв навчання