.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Менеджмент (Менеджмент організацій)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти та на базі диплома молодшого спеціаліста

 • Термін навчання: повний, скорочений
 • Вступні випробування: Сертифікати УЦОЯО з української мови та літератури, математики, географії або іноземної мови. Фаховий іспит для скороченого терміну навчання на базі диплома молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Напрям підготовки: «МЕНЕДЖМЕНТ»

Професійне спрямування: МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Випускаюча кафедра: кафедра менеджменту: 4 – й корпус, ауд. 525,

тел. (0382) 70-81-95, 067-93-65-129.

E – mail: kafedra_managementu@i.ua;

caйт http: // ief.tup.km.ua/management/

Факультет: економіки і управління

В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами.

Менеджмент – це вид діяльності з управління бізнесом, починаючи від адміністративного управління, маркетингу, управління людськими, матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами і закінчуючи управлінням інноваціями, інвестиціями та проектами.

Сфера діяльності фахівця: підприємства всіх видів власності та видів економічної діяльності; спільні підприємства; міжнародні організації та фонди; банки; страхові компанії; інвестиційні фонди; біржі; брокерські контори; митна служба; органи державної влади; наукові організації; вищі навчальні заклади; управління наданням послуг, матеріальними, трудовими ресурсами, маркетингом фінансами, плануванням, науково-дослідною роботою.

Компетенція фахівця, що випускається

Фахівець з менеджменту організацій може займати посади низового та середнього управлінського персоналу у відділах: планово-економічному; виробничому; праці та заробітної плати; технологічному; маркетингу; управління кадрами; зовнішньо-економічної діяльності; лінійних підрозділах цехів і виробництв підприємств; заступники керівників підприємств з питань економіки; матеріально-технічного забезпечення; фінансів.

Терміни та форми навчання

Студентами університету за спеціальністю "Менеджмент організацій" можуть стати випускники загальноосвітніх шкіл, технікумів, коледжів, а також особи які мають вищу освіту на рівні молодшого спеціаліста і неповну освіту.

За спеціальністю "Менеджмент організацій" передбачено освітньо-кваліфікаційні рівні:

  • бакалавр (4 роки);
  • спеціаліст (5 років);
  • магістр (1 рік).

Наші випускники

Значна частина наших випускників працює в державній адміністрації, банківській та податковій системах. Серед керівників вищих щаблів влади директор Хмельницької філії Західно-Українського комерційного банку Лундишева Т.О., зав. відділом приватизації Хмельницького міськвиконкому Боровицька Г.Д., начальник міської державної податкової інспекції Гнатюк П.В. та його заступники Семенюк В.П. і Стрембицький В.Я.

Найбільш сприятливою для кар’єри менеджера є невиробнича сфера. Майже всі підрозділи та служби з економічних питань в цій сфері очолюють наші випускники. Досить привабливим є підприємницьке середовище. Багато випускників формують так званий директорський корпус. Серед відомих підприємців міста генеральний директор фірми "Моніс" Муляр М.Б., директор фірми "Vita" Ульман Д.П. та інші.

Перелiк предметiв навчання