.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)

Пiдготовка магістрів на базі освітнього рівня «бакалавр» і "спеціаліст"

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: набір у цьому році не проводиться

Менеджмент – це вид діяльності з управління бізнесом, починаючи від адміністративного управління, маркетингу, управління людськими, матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами і закінчуючи управлінням інноваціями, інвестиціями та проектами

Випускова кафедра: кафедра менеджменту: 4 – й корпус, ауд. 525,

тел. (0382) 70-81-95, 067-93-65-129.

E – mail: kafedra_managementu@i.ua

caйт http://ef.khnu.km.ua/management/

Форми навчання: денна, заочна та дистанційна.

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Сфера діяльності майбутніх фахівців: підприємства виробничої, переробної галузі; легка та харчова промисловість; торгівля; сфера обслуговування; органи державної влади; наукові організації; вищі навчальні заклади.

Посади, які можуть обіймати наші випускники: керівники та їх заступники підприємств всіх видів власності та економічної діяльності, керівники державних органів, комерційні директори; начальники науково – дослідних підрозділів та підрозділів з науково – технічної підготовки виробництва на підприємствах та організаціях матеріального та нематеріального виробництва; керівники наукових проектів та програм; менеджери у сфері надходження інформації; менеджери з питань регіонального розвитку, інноваційної діяльності, з комерціалізації інтелектуальної власності; фахівці у сфері державної служби, маркетингу, ефективності підприємства, фінансової та інвестиційної діяльності; консультанти з економічних питань, наукові співробітники, викладачі вищих навчальних закладів.

Компетенція фахівця, що випускається

Фахівець з менеджменту організацій може займати посади низового та середнього управлінського персоналу у відділах: планово-економічному; виробничому; праці та заробітної плати; технологічному; маркетингу; управління кадрами; зовнішньо-економічної діяльності; лінійних підрозділах цехів і виробництв підприємств; заступники керівників підприємств з питань економіки; матеріально-технічного забезпечення; фінансів.

УМОВИ ВСТУПУ

В магістратуру за спеціальністю «МЕНЕДЖМЕНТ» приймаються особи, що мають дипломи бакалаврів і спеціалістів з будь-яких економічних спеціальностей

Перелiк предметiв навчання