.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Облік і оподаткування (Облік і оподаткування)

Пiдготовка магістрів на базі освітнього рівня «бакалавр» і "спеціаліст"

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: Фахове вступне випробування (тестування); Сертифікат ЗНО з іноземної мови

Студенти вивчають дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки, основи оподаткування діяльності підприємств та досконало оволодівають знаннями, пов’язаними з бухгалтерським обліком, аудитом і аналізом за умов здійснення господарської діяльності підприємств в нестабільному середовищі. Поглиблена підготовка з управлінської та податкової бізнес-аналітики за блоками: облік, аналіз і контроль; податкове адміністрування та аудит; облік і аудит за міжнародними стандартами

Сфера діяльності: спеціаліст, підготовлений для роботи в системі бухгалтерського обліку, ревізії, контролю та економічного аналізу на державних та приватних підприємствах, а також у системі фінансових органів, контрольно-ревізійних управлінь, податкових адміністрацій, аудиторських фірм, системі банків, наукових економічних центрів, органів соціального забезпечення, страхування.

Основні види професійної діяльності фахівця: обліково-аналітична; податкова; контрольно-ревізійна; аудиторська; консалтингова; організаційно-управлінська; нормативно-методична

Фахівець може адаптуватися до наступних видів суміжної професійної діяльності: управлінсько-господарської; фінансової і кредитної; експертно-консультаційної; оцінки власності; зовнішньоекономічної; науково-методичної.

Посади: головного бухгалтера, головного касира, головного ревізора, економіста з бухгалтерського обліку та АГД, начальника контрольно-ревізійного відділу, начальника централізованої бухгалтерії, головного державного аудитора, головного державного податкового інспектора, консультанта з податків і зборів, викладача вищих навчальних закладів, інші керівні посади в різних галузях народного господарства – державних та комерційних структурах.

Перелiк предметiв навчання