.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: набір у цьому році не проводиться

Випускаюча кафедра: економіки підприємства і підприємництва, адреса сайту http://ef.khnu.km.ua/cms/epp/, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, каб. 4-512, тел.+38094-98-11-640

Факультет: економіки і управління

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спеціалізація

«Підприємництво»

Кваліфікація:

Бакалавр – бакалавр з підприємництва; фахівець з організації підприємницької діяльності

Підготовка за здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

· бакалавр (4 роки і 10 місяців- повний термін навчання, 2,5 роки - скорочений)

Людина, яка не замислюється, що її чекає в майбутньому, обов’язково дуже швидко зустрінеться з серйозними проблемами: задумайтесь про недалеке ЗАВТРА, місце в ньому, визначаючи ВЛАСНІ ЦІЛІ. Бути підприємцем - означає робити не те, що роблять інші. Потрібно володіти особливою уявою, даром передбачення, постійно протистояти тиску рутини. Потрібно бути здатним знайти нове і використовувати його можливості. Потрібно вміти ризикувати, переборювати страх і діяти не в залежності від подій і процесів,а самостійно ці процеси визначати.

Сфера діяльності майбутніх фахівців: у державних органах управління і місцевого самоврядування; у державних службах економічного контролю, аудиту, ревізії; органах з планування та координації кадрової політики; казначействах, банківських установах, митній та податковій службах; аудиторських та консалтингових фірмах; у торгівельно-посередницьких фірмах; торгівельно-промислових палатах; товарних і фондових біржах; науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах; у сфері бізнес-планування та проектного менеджменту; на підприємствах та організаціях різних форм власності й господарювання.

Випускники цієї спеціалізації можуть займати посади:директор малого підприємства за видами економічної діяльності; з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг, директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури; директор малої торговельної фірми, керівник магазину, комерсант, завідувач торговельного залу; менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, сфері послуг; менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв; фахівець з біржової торгівлі та біржових операцій; брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст; торговельний брокер (маклер) тощо.

Перелiк предметiв навчання