.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
IНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Торгівля)

Підготовка бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти

 • Термін навчання: повний
 • Вступні випробування: Набір у цьому році не проводиться

Головними причинами, які спонукали керівництво університету розпочати підготовку саме за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» є:

- дефіцит висококваліфікованих спеціалістів даних спеціальностей на ринку праці;

- перспективність працевлаштування, професійного зростання та пріоритетність галузей економіки як національного так і європейського простору.

Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах та організаціях усіх форм власності, різного профілю та рівня; торговельних підприємствах, органах державної влади сфери захисту прав споживачів, експортно-імпортних установах, митних службах, у проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах на посадах вищого та середнього управлінського персоналу, зокрема, у таких підрозділах та відділах: інформаційного забезпечення; постачання; збуту; виробництва; міжнародних зв’язків; планово-економічному; контролю якості.

Окрім того, високоякісна різнопланова еконо­мічна підготовка надає реальну можливість випускникам відкривати власні підприємства і успішно займатися ВЛАСНИМ БІЗНЕСОМ.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація «Торгівля»)»:

- Фахівець в органах державної влади сфери захисту прав споживачів.

- Керівник торговельного підприємства.

- Спеціаліст та головний спеціаліст торговельного підприємства.

- Товарознавець продовольчих та непродовольчих товарів; товарознавець-аудитор.

- Експерт експортно-імпортних установ.

- Інспектор органів митної служби.

- Торговельний брокер (маклер).

- Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.

- Товарознавець-менеджер з логістики.

- Фахівець з технології експертизи товарів.

- Організатор збуту товарів.

- Торговий представник, дистриб'ютор

- Комерсант

Перелiк предметiв навчання